Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Skab tryghed med et testamente

Med et testamente kan du sikre, at arven tilfalder de rette personer.

Hos os udarbejdes alle testamenter af to advokater med speciale i arveretlige forhold.
Du får dermed den ekstra sikkerhed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”.

 

Advokater med speciale i
testamenter

Oprettelse af testamente er ligetil
– og vi hjælper dig hele vejen 

Advokatgaranti: 
Tilfredshed eller pengene retur

Hvordan opretter man et testamente?

1. Oplys advokaten om dine ønsker via et spørgeskema eller på telefon 8618 6846. I spørgeskemaet guides du igennem de samme spørgsmål som en advokat ville stille under et personligt møde. 

2. Advokaten sender dig testamentet, baseret på dine oplysninger og ønsker. 

3. Har du spørgsmål eller tilføjelser, klares det pr. e-mail eller telefon. 

4. Når testamentet er i overensstemmelse med dine ønsker, får du det endelige testamente, parat til underskrift. Du får også vejledning i, hvordan testamentet skal underskrives. 

Hvorfor skal du oprette testamente via MinAdvokat?

Du har mulighed for at gå til en lokal advokat, men da vil prisen typisk være højere, idet advokaters timepris ligger på mellem 2.500 og 4.000 kr. inkl. moms.

Det er meget almindeligt, at advokatens tidsforbrug med et eller to møder med dig og udarbejdelse af testamente udgør mindst 2-3 timer, og at advokathonoraret udgør mellem 5.000 og 12.000 kr. inkl. moms. Læs mere her.

Der findes også internetløsninger, hvor det ikke er erfarne advokater, der udfærdiger dokumenterne.

Er testamentet ikke lavet ordentligt fra starten, fører det til utryghed og ærgrelser senere – samt risiko for uenighed blandt arvingerne om, hvordan testamentet skal forstås.

MinAdvokat.dk er unik, fordi:

 1. Du kan få advokathjælp til at lave et individuelt tilpasset testamente.
 2. Bestillingen kan ske nemt online, hvilket sparer tid og penge.
 3. Du får den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves og gennemgås af to advokater, der har speciale i arv og testamente.

Læs mere om hvorfor det er en god idé at lave et testamente →

Hvad koster et testamente?

Vi har en fast pris på kr. 3.750 inkl. moms for oprettelse af testamente.

Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, samt et skræddersyet testamente, der tager højde for alle ønsker. Hertil kommer kr. 300 i notargebyr, når testamentet skal underskrives (du får vejledning i, hvor og hvordan det underskrives).

Testamente-eksempel:

Hos MinAdvokat skræddersyer vi jeres testamente, og der er derfor mulighed for at formuleret det som du/I ønsker det, indenfor de rammer, som arveloven giver mulighed for.

Eksempel på testamente

Hvert dokument udfærdiges så at sige “i hånden” hos MinAdvokat.dk, således at det præcist giver udtryk for testators ønsker og individuelle bestemmelser.

Du kan se nærmere på testamente-eksemplet her →

Sådan opretter du et testamente

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Udfyld spørgeprogrammet

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Meddel evt. rettelser

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Modtag og underskriv testamente

Afspil video
Advokat Ulrik Grønborg om testamenter

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvad vælger andre i samme familiesituation som dig?

Vil du vide mere om, hvad andre ønsker, kan du klikke på nedenstående tre familietyper:

Vi er gift

Testamente for ægtefæller med sammenbragte børn

Vi danner par (ugift)

Testamente for ægtefæller med fælles børn

Jeg er enlig

Testamente for enlige uden børn

Ofte kan man lade sig inspirere af andre samme situation som en selv.

Se en oversigt over fem familiers testamenter her →

“Det var nemt, overskueligt og det var især godt med muligheden for et telefonmøde om nødvendigt.

Desuden er det tidsbesparende, og man får tid til lige at tænke sig om, før man skriver under. Jeg har ingen forslag til forbedringer – jeg synes at det fungerer optimalt.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Pernille Brandt

Her er seks af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet:

1. Kan man gøre et barn arveløst?

Arvelovens regler om arvens fordeling passer ikke til alle familier. Ønsker du, at dine børn ikke skal arve lige meget, skal du oprette et testamente. 

I et testamente kan du reducere et eller flere af børnenes arv til “mindst muligt”, dvs. deres tvangsarvelod. Man kan ikke gøre børn arveløse, men man kan komme tæt på.

Læs mere om: hvad er tvangsarv? →

2. Hvordan gør man arven til særeje?

Erfaringsmæssigt er der mange, der ønsker, at arven skal være arvingens “særeje”. Særeje betyder, at arven bliver beskyttet mod at skulle deles i tilfælde af arvingens senere separation eller skilsmisse. 

Statistisk set er der en bestemmelse om særeje i to ud af tre testamenter.  

Eksempel: Mogens ønsker, at arven til sin datter skal være hendes, så den ikke skal deles med svigersønnen, hvis datteren og svigersønnen en dag skulle blive skilt.

Der findes tre særejetyper, der normalt anvendes i testamenter. Vi kan rådgive om, hvilken type særeje, der passer bedst til dine ønsker.

Du kan her læse mere om de tre særejetyper →

3. Hvordan sikrer en sammenbragt familie, at alle børn deler arven lige?

Hvis I er et par, der har børn fra tidligere forhold, skal I oprette et ligedelingstestamente. Et sådan testamente sikrer to ting:
 1. At den længstlevende af jer arver mest muligt og dermed få økonomiske tryghed.
 2. At samtlige børn arver ligeligt, når den sidste af jer dør. 

Du kan læse mere om ligedelingstestamente her → 

4. Kan vi sidde i uskiftet bo, når én af os dør?

Ofte er det bedre at lave et gensidigt testamente end at planlægge, at den længstlevende skal sidde i uskiftet bo.

Oprettelse af testamente udelukker ikke uskiftet bo, men giver den længstlevende flere valgmuligheder.

Hvis den afdøde havde børn fra tidligere forhold forudsætter det uskiftede bo, at særbørnene er over 18 år og vil give deres accept/samtykke til uskiftet bo. Der kræves ikke samtykke fra fælles børn. 

Særbørnenes accept kan I indhente i god tid ved, at få særbørnene til at skrive under på forhånd.

Læs mere om forhåndssamtykke til uskiftet bo her →   

→5. Hvad skal jeg betale i arveafgift?

Den sum, som falder i arv efter en afdød person, skal i visse tilfælde beskattes. Dette kaldes for boafgift. 
 
Afgørende for, hvor meget du skal betale i boafgift og tillægsboafgift, er din relation til den afdøde. Kort fortalt gælder følgende boafgiftsregler:
 • 0 % Den længstlevende ægtefælle og visse almennyttige organisationer
 • 15 % Børn, børnebørn, forældre og i visse tilfælde samlevere (mv.)
 • 36,25 % Søskende, niecer/nevøer, bedsteforældre, stedforældre og venner (mv.)

”Vi valgte MinAdvokat fordi det forekom os at være en nem vej til oprettelse af et gensidigt testamente. Til vores store glæde oplevede vi, at den moderne teknik med anvendelse af Internettet blev fulgt op af flot personlig rådgivning og service. Kan varmt anbefales.

På notarialkontoret var kommentaren: ”Jeg kan se, at I har været i gode hænder.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Jette & Tom Rishøj

6. Er der andre ting, jeg bør overveje?

Når du overvejer at oprette et notartestamente, er der også andre ting end arvens fordeling, du bør tænke på. Her er otte råd fra advokaten:

Hvem sørger for, at dine digitale fotos og konti på sociale medier, mails m.v. kan læses af dine efterladte. Overvej at nedskrive oplysningerne om brugernavn og koder på papir, og gem dem et sikkert sted, hvor de vil blive fundet ved din død.

Opretter du notartestamente via MinAdvokat.dk, medfølger en gratis vejledning og skabelon til, hvordan du let kan sikre din digitale arv.

Du kan bestemme, at et bestemt beløb eller en specifik genstand skal tilfalde en person eller organisation. Det kaldes for et “legat”.

Eksempelvis kan du bestemme, at “mit barnebarn skal modtage 100.000 kr.” eller “min ven skal arve min bil”.

Modtageren har alene status som ”legatar” i dit dødsbo. Dette betyder, at personen eller organisationen ikke har nogen indflydelse på bobehandlingen.

Det er mere udbredt at fordele arven i procenter (“mit barnebarn skal arve 10% af min formue”) end det er at benytte legater – men nu kender du til muligheden. 

I testamentet kan du bestemme, at arvingen først skal kunne disponere over arven, når arvingen eksempelvis fylder 25 år. Indtil dette tidspunkt er arven i medfør af testamentet båndlagt i en banks forvaltningsafdeling.

For tvangsarvinger kan testamentet bestemme, at tvangsarven båndlægges til arvingen fylder 25. år. Den resterende arv kan i et testamente frit båndlægges til en senere alder, såfremt det ønskes. Tvangsarvinger er nulevende ægtefælle samt børn.

Med en fremtidsfuldmagt kan du give en anden ret til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand hertil.

Fremtidsfuldmagten vil træde i kraft, hvis du eksempelvis på et tidspunkt bliver så syg, at du ikke er stand til at træffe beslutninger. 

En fremtidsfuldmagt har betydning indtil du dør og ophører, når du går bort. Til den tid træder dit testamente i kraft.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagt i menupunktet ovenfor.

Har du mindreårige børn, kan du oplyse, hvem du anser for bedst egnet til at overtage forældremyndigheden, hvis du dør inden, at barnet er blevet 18 år. 

Vi anbefaler, at du kombinerer et børnetestamente med oprettelsen af et ”almindeligt” testamente, hvori du samtidig bestemmer, hvordan arven skal fordeles efter dig. Prisen for testamentet er det samme.

Dine begravelsesønsker skal ikke (kun) stå i notartestamentet. Testamentet vil typisk først blive fundet frem flere uger efter bisættelsen. Nedskriv dine ønsker til begravelsen m.v. i en særskilt erklæring og gem erklæringen et sted, hvor dine efterladte kan finde den.

I et testamente kan du samtidig bestemme, at der af arven skal betales for vedligeholdelse af dit gravsted i en vis periode. 

Opretter du testamente via MinAdvokat.dk, medfølger der en gratis erklæring med begravelsesønsker, samt vejledning i, hvordan den udfyldes.

Du bør nøje overveje, om der skal indsættes en bestemmelse om bobestyrer i testamentet. Dødsboskifte ved hjælp af en bobestyrer-advokat er ofte dyrere end et privat skifte, hvor arvinger selv står for det praktiske.

En bestemmelse om bobestyrer i testamentet kan være relevant, hvis du ønsker, at dine arvinger ikke skal stå for den praktiske del af dødsboskiftet. Dette kan være begrundet i, at der er grund til at tro, at der kan opstå strid mellem arvinger.

Har du sparet op til din alderdom på en pensionsordning? Så skal du overveje, hvem der får din opsparing udbetalt, hvis du dør inden du selv har nået at bruge den. Pensioner og livsforsikringer udbetales udenom dødsboet direkte til den “begunstigede”.

Når du opretter testamente via MinAdvokat.dk, får du vejledning om, hvordan du selv kan sørge for at give meddelelse til de relevante pensionsselskaber, banker og forsikringsselskaber. 

Her kan du læse mere om, hvordan du sikrer dig, at din ægtefælle eller samlever bliver begunstiget på din kollektive pension. 

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

En testamenteskabelon sparer tid

Årsagen til, at vi kan lave testamentet til lav pris er, at advokaten sparer tid ved, at du “gør det selv” i starten, dvs. at du selv oplyser arvingernes navne m.v. via vores testamenteskabelon/spørgeskema online.

Når du har sørget for at stave alle arvingernes navne m.v., kan advokaten fokusere på at formulere dine ønsker juridisk korrekt og besvare de spørgsmål, du måtte have.

Foretrækker du at udfylde spørgeskemaet på papir, kan du få det tilsendt, hvis du kontakter MinAdvokat på tlf.nr. 8618 6846.

Selvom du indtaster dine oplysninger via en “skabelon”, er selve testamentet individuelt udformet og formuleres af advokaten, så det passer til dine ønsker.

Læs mere her.

PAS PÅ: Typiske fejl og forglemmelser i testamenter

Hos MinAdvokat.dk spørger vi altid nye kunder om, hvorvidt de tidligere har oprettet et testamente, som skal tilbagekaldes. Hvis svaret er ja, beder vi om at modtage testamentet til et juridisk eftersyn.

Når et testamente ikke tager stilling til arvens fordeling i en konkret situation, kan det føre til stridigheder blandt arvingerne, der har forskellige opfattelser af, hvad der mon var ment. Med advokathjælp til testamentet forebygger du arvestrid.

Du sikrer, at der er taget højde for alle situationer og du får hjælp til at sikre, at testamentet formuleres sprogligt klart.


Tre typiske fejl i testamenter (som andre har skrevet)

 1. Testamentet mangler klare bestemmelser om, hvem der skal arve i anden række, hvis en arving ikke overlever testatoren (subsidiære arvinger).
 2. Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage pensionsudbetalinger. (Det skal stå i en begunstigelseserklæring, ikke i testamentet)
 3. I testamentet er det blot bestemt, at arven skal være arvingens ”særeje” uden at præcisere, hvilken type særeje, der menes – og om arvingen senere skal kunne ophæve særejebestemmelsen ved ægtepagt.

Du kan se flere fejl – og eventuelt få dit nuværende testamentet tjekket – på denne side.

”En god oplevelse – var lidt skeptisk i starten, da det foregår elektronisk. Men der var “rigtige mennesker” som man kunne spørge.

Sidder tilbage med en god følelse – har endelig fået nedskrevet det, som man har gået indebrændt med i lang tid – og det tager ikke ret lang tid.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Vidmar Lynglund

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Undgå arvestrid i familien

Hvorfor ender nogle familier i bitter arvestrid, når en af deres nærmeste dør?

I TV2-dokumentar-serien ”Når arven splitter os” ser man, hvor galt det kan gå, når der ikke er styr på testamente.  TV-programmerne viser, at arvestrid kan forebygges, hvis man i tide udtrykker sine ønsker klart i et testamente.

Advokat Ulrik Grønborg medvirker i programmerne som specialist i arveret.

Arvestrid i TV om testamente
Bag skærmen: Optagelserne af Når arven splitter os.

Til sidst: Når testamentet skal underskrives

Et testamente kan oprettes som et vidnetestamente eller et notartestamente. Begge metoder er gyldige måder at færdiggøre et testamente.

Notartestamente

De fleste vælger at underskrive deres testamente foran en notar.  En notar er en medarbejder i Skifteretten. Der findes en Skifteret i hver af de 24 retskredse i Danmark. Notaren tager et gebyr på 300 kroner, som betales i forbindelse med testamentets underskrivelse.

Notaren indestår for, at testatoren er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamentet. 

Notaren foretager imidlertid ikke nogen egentlig juridisk gennemgang af testamentet. Der kan udmærket være fejl, uklarheder og forglemmelser i teksten i et notartestamente, hvilket kan give grundlag for en strid om arvens fordeling.

Læs mere om notartestamente her.

Sammen med det endelige testamente modtager du notarens adresse og åbningstid, samt vejledning i, hvordan testamentet i praksis underskrives.

Vidnetestamente

Som et alternativ til notartestamentet, kan man underskrive testamentet i samtidig overværelse af to neutrale vidner, som straks skal underskrive deres navne på testamente. Vidnerne udfylder samme rolle som notaren.

Det anbefales altid, at testamenter oprettes som notartestamente. Foreligger der særlige omstændigheder, som eksempelvis akut sygdom eller lignende tidsnød, kan et vidnetestamente dog være den bedste løsning. 

Nogle vælger at oprette et vidnetestamente, fordi de ikke kan nå at komme til notaren før de skal på ferie. Når de er tilbage fra ferie, underskriver de testamentet igen, denne gang hos notaren.

Du kan få testamente som både notar- og vidnetestamente. Det koster ikke ekstra, såfremt du ønsker begge dele.

Læs også eventuelt også vores artikel: Skal mit testamente tinglyses?

”Vi valgte MinAdvokat fordi det forekom os at være en nem vej til oprettelse af et gensidigt testamente. Til vores store glæde oplevede vi, at den moderne teknik med anvendelse af Internettet blev fulgt op af flot personlig rådgivning og service. Kan varmt anbefales.

På notarialkontoret var kommentaren: ”Jeg kan se, at I har været i gode hænder.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Jette & Tom Rishøj

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Statistik og tal:

32.254 personer

Så mange har vi hjulpet med at oprette testamente siden år 2003.

15 minutter

74 % af vores kunder bruger mindre end et kvarter på at udfylde spørgeskemaet.

23.155.000 kroner

Dette beløb har vores kunder i alt sparet ved at oprette testamente hos MinAdvokat frem for at tage til møde hos lokal advokat.

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.