Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Skab tryghed med et testamente

Hos MinAdvokat får du:

 • En testamente, der er individuelt tilpasset til dine ønsker
 • Fast pris, uanset antal ønsker 
 • Rådgivning pr. telefon eller e-mail – ingen transport og møder
Afspil video

Det er nemt at sikre familien juridisk

Hos MinAdvokat.dk kan du få kyndig advokathjælp til at oprette testamente.

Oplys advokaten om dine ønsker via et spørgeskema eller telefon. I spørgeskemaet guides du igennem de samme spørgsmål som en advokat ville stille under et personligt møde.

Ved at du meddeler dine ønsker via spørgeskemaet, spares der tid (og penge) på transport og møder.  

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.

Sådan gør du

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Oplys din ønsker

Fortæl navnene og ønskerne via telefon eller vort spørgeskema.

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Advokaten udfærdiger et udkast, baseret på dine ønsker, og sender dig det.

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Tilretning

Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine tilføjelser og spørgsmål.

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Det færdige dokument

Du modtager det endelige testamente, parat til underskrift.

Når arven splitter os

Hvorfor ender nogle familier i bitter arvestrid, når en af deres nærmeste dør?

I TV2-dokumentarprogrammet ”Når arven splitter os” ser man, hvor galt det kan gå, når der ikke er styr på testamente, ægtepagt og fuldmagt. Advokat Ulrik Grønborg har medvirket i programmerne som specialist i arveret. I programmerne mødte man blandt andet:
 • Landmanden, der blev smidt ud fra den gård, der var hans livsværk, på grund af en uheldig ægtepagt om særeje
 • Nevøen og onklen, der giftede sig med hinanden – men hvor familien betvivlede gyldigheden af såvel vielsen og testamentet
 • Lillebroren, der sagsøgte sin storebror på grund af, at morens hus blev solgt på dødslejet
 • Kvinden, der mente, at hendes afdøde partner havde begunstiget hende i testamente – også selvom de var flyttet fra hinanden.
Arvestrid i TV
Bag skærmen: Optagelserne af Når arven splitter os.

Hvorfor skal du oprette testamente via MinAdvokat?

Du har mulighed for at gå til en lokal advokat, men da vil prisen typisk være højere, idet advokaters timepris ligger på mellem 2.500 og 3.500 kr. inkl. moms.

Det er meget almindeligt, at advokatens tidsforbrug med et eller to møder med dig og udarbejdelse af testamente udgør mindst 2-3 timer, og at advokathonoraret udgør mellem 5.000 og 10.000 kr. inkl. moms.

Der findes også internetløsninger, hvor det ikke er erfarne advokater, der udfærdiger dokumenterne.

Er testamentet ikke lavet ordentligt fra starten, fører det til utryghed og ærgrelser senere – samt risiko for uenighed blandt arvingerne om, hvordan testamentet skal forstås.

MinAdvokat.dk er unik, fordi:

 1. Du kan få advokathjælp til at lave et individuelt tilpasset testamente.
 2. Bestillingen kan ske nemt online, hvilket sparer tid og penge.
 3. Du får den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves og gennemgås af to advokater, der har speciale i arv og testamente.

Hvad koster et testamente?

Vi har en fast pris på kr. 3.250 inkl. moms for oprettelse af testamente.

Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, samt et skræddersyet testamente, der tager højde for alle ønsker. Hertil kommer kr. 300 i notargebyr, når testamentet skal underskrives (du får vejledning i, hvor og hvordan det underskrives).

14 dages returret

Omtale i medierne

Andre kunder mener

Statistik og tal:

20.204 personer

Så mange har vi hjulpet med at oprette testamente siden år 2003.

15.153.000 kroner

Dette beløb har vores kunder i alt sparet ved at oprette testamente hos MinAdvokat frem for at tage til møde hos lokal advokat.

15 minutter

74 % af vores kunder bruger mindre end et kvarter på at udfylde spørgeskemaet.

1. Hvem behøver ikke et testamente?

Det er i virkeligheden kun få personer, som ikke har grund til at oprette et testamente. Denne gruppe omfatter først og fremmest personer, som skylder mere væk end de ejer, og som ikke regner med, at de nogensinde kommer til at eje en positiv formue.


2. PAS PÅ: Typiske fejl og forglemmelser i testamenter

Hos MinAdvokat.dk spørger vi altid nye kunder om, hvorvidt de tidligere har oprettet et testamente, som skal tilbagekaldes. Hvis svaret er ja, beder vi om at modtage testamentet til et juridisk eftersyn.

Når et testamente ikke tager stilling til arvens fordeling i en konkret situation, kan det føre til stridigheder blandt arvingerne, der har forskellige opfattelser af, hvad der mon var ment. Med advokathjælp til testamentet forebygger du arvestrid.

Du sikrer, at der er taget højde for alle situationer og du får hjælp til at sikre, at testamentet formuleres sprogligt klart.


Fem typiske fejl i testamenter (som andre har skrevet)

 1. Testamentet mangler klare bestemmelser om, hvem der skal arve i anden række, hvis en arving ikke overlever testatoren (subsidiære arvinger).
 2. Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage pensionsudbetalinger. (Det skal stå i en begunstigelseserklæring, ikke i testamentet)
 3. I testamentet er det blot bestemt, at arven skal være arvingens ”særeje” uden at præcisere, hvilken type særeje, der menes – og om arvingen senere skal kunne ophæve særejebestemmelsen ved ægtepagt.
 4. Gensidige testamenter mellem ægtefæller mangler bestemmelser om arvens fordeling ved skifte i levende live (man forudsætter, at længstlevende vil sidde i uskiftet bo til sin død).
 5. Gensidige testamenter tager ikke højde for alle dødsfaldsrækkefølger og mangler bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.

Du kan se flere fejl – og eventuelt få dit nuværende testamentet tjekket – på denne side.


3. Fem supplerende råd, når du skriver testamente (plus et ekstra råd)

Når du overvejer at oprette et notartestamente, er der også andre ting end netop arvens fordeling, du bør tænke på:

Råd nr. 1: Opret et særskilt dokument med din digitale arv

Hvem sørger for, at dine digitale fotos og konti på sociale medier, mails m.v. kan læses af dine efterladte. Overvej at nedskrive oplysningerne om brugernavn og koder på papir, og gem dem et sikkert sted, hvor de vil blive fundet ved din død.

Opretter du notartestamente via MinAdvokat.dk, medfølger en gratis vejledning og skabelon til, hvordan du let kan sikre din digitale arv.

Råd nr. 2: Oplys om dine begravelsesønsker

Din begravelsesønsker skal ikke (kun) stå i notartestamentet. Testamentet vil typisk først blive fundet frem flere uger efter bisættelsen. Overvej at nedskrive dine ønsker til begravelsen m.v. i en særskilt erklæring og gem erklæringen et sted, hvor dine efterladte kan finde den.

Opretter du testamente via MinAdvokat.dk, medfølger der en gratis erklæring med begravelsesønsker, samt vejledning i, hvordan den udfyldes.

Råd nr. 3: Giv en hilsen til dine arvinger

Du har mulighed for at skrive en hilsen eller henstillinger i testamentet. De er ikke juridisk bindende for arvingerne, men vil blive læst sammen med testamentet. Du kan anføre din hilsen på siden med ”Særlige Ønsker” i slutningen af spørgeskemaet.

Du kan indsætte henstillinger og en sidste hilsen til de efterladte i testamentet

Råd nr. 4: Få samtykke til uskiftet bo

Hvis I er gift og en af jer har børn fra tidligere forhold, kan den anden kun sidde i ”uskiftet bo”, hvis børnene giver deres samtykke til uskiftet bo. Man kan få børnenes skriftlige samtykke på forhånd, dvs. inden dødsfaldet. Børnene skal være over 18 år for at kunne give samtykke.

Du kan i spørgeskemaet angive, om der ønskes forhåndssamtykkeerklæringer til uskiftet bo – så vil de blive sendt til dig sammen med udkastet til testamentet. De koster kr. 250 pr. stk. og skal ikke underskrives hos notaren eller lignende for at blive gyldige.

Ugifte par kan ikke sidde i uskiftet bo. Ægtefæller, der kun har fællesbørn, skal ikke spørge fællesbørnene om samtykke til at sidde i uskiftet bo.

Læs mere om forhåndssamtykkeerklæringer til uskiftet bo her.

Råd nr. 5: Overvej, hvem der skal have din pensionsopsparing

Har du sparet op til din alderdom på en pensionsordning? Så skal du overveje, hvem der får denne opsparing udbetalt, hvis du dør inden du selv har nået at bruge den. Pensioner, livsforsikringer, pensionsforsikringer m.v. udbetales udenom dødsboet direkte til den ”begunstigede”.

Når du alligevel overvejer, hvem der skal være dine arvinger, så sørg for, at også dine pensioner udbetales til de rette. Det gøres ikke i selve testamentet, men ved at du kontakter dit pensionsselskab, bank mv. og meddeler dem skriftligt, hvem der skal være navngiven begunstiget.

Når du opretter testamente via MinAdvokat.dk, får du samtidig vejledning om, hvordan du selv kan sørge for at give meddelelse til de relevante pensionsselskaber, banker og forsikringsselskaber.

Læs mere om den “begunstigede” i pensioner og forsikringer her.

Ekstra råd: Gør arven til særeje – men vælg den rigtige særejetype

Erfaringsmæssigt er der mange, der primært opretter testamente af én grund: Arven skal være særeje for arvingerne. Der findes flere særejetyper – vi kan rådgive om, hvilken type særeje, der bedst passer til dine/jeres ønsker.

Har du allerede oprettet et testamente med en særejebestemmelse vedrørende arven, gør du klogt i at ændre dette testamente, hvis det er oprettet før d. 01.10.1990. Det skyldes den såkaldte fælde ved skilsmissesæreje.


 Eksempel på skræddersyet testamente:

Hos MinAdvokat skræddersyer vi jeres testamente, og der er derfor mulighed for at formuleret det som du/I ønsker det, indenfor de rammer, som arveloven giver mulighed for.


 4. Hvem arver, hvis der ikke er et testamente?

Nedenfor er nogle af de mange grunde, der kan være til, at du/I bør oprette et testamente – alt efter din familiemæssige situation:

Ægtefæller uden børn

Er du gift og barnløs, arver din ægtefælle automatisk alt, hvad du efterlader dig.

Hvad kan I opnå med et testamente?

 1. Barnløse ægtefæller bør oprette et gensidigt testamente, hvor de i fællesskab bestemmer, hvorledes arven skal fordeles, når den længstlevende går bort.
 2. Barnløse ægtefæller kan give deres arvinger en besparelse i arveafgift ved at benytte den såkaldte 30%-løsning.
 3. I et testamente er der også mulighed for at bestemme, at arven skal være særeje for arvingerne, således at den ikke skal deles med arvingernes ægtefæller i tilfælde af separation og skilsmisse.

Ægtefæller med fællesbørn

Den længstlevende ægtefælle beholder som udgangspunkt 3/4 af fællesboet (i såkaldt boslod og legal arvelod), mens afdødes børn får 1/4 til deling.

Det er muligt for den længstlevende af jer at sidde i uskiftet bo – fællesbørn skal ikke spørges om samtykke hertil.

Hvad kan I opnå med et testamente?

Er du gift, og har du og din ægtefælle ”kun” fællesbørn, kan I med et testamente sikre hinanden betydeligt bedre, end hvad der følger af arveloven.

Hvis længstlevende af en eller anden grund ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo i resten af sine dage, f.eks. fordi længstlevende vil indgå nyt ægteskab, kan arven til længstlevende blive forøget, hvis I opretter et testamente.

 1. Med et gensidigt testamente kan I sørge for, at den længstlevende ægtefælle kan beholde 15/16 (93,75%) af jeres samlede formue, således at børnene kun skal dele 1/16 (6,25%).
 2. En anden vigtig grund til at oprette testamente kan være, at I ønsker at sikre, at arven til børnene kommer til at tilhøre dem personligt som særeje, således at den ikke skal deles med svigerbørnene i tilfælde af separation og skilsmisse mv.

Ægtefæller med et eller flere særbørn

Er du gift, og der er et eller flere børn fra tidligere forhold (særbørn), er der ikke mulighed for at hensidde i uskiftet bo, medmindre den afdødes særbørn udtrykkeligt giver samtykke til det.

Uden testamente vil arvens fordeling mellem børnene blive meget forskellig, alt efter hvem af jer, der dør først – og arven vil ikke være særeje.

Hvad kan I opnå med et testamente?

 1. Opretter I et gensidigt testamente, kan I dels sikre den længstlevende af jer bedst muligt arvemæssigt, dels sikre, at arven bliver fordelt ligeligt mellem alle børnene, når den sidste af jer dør– et såkaldt “ligedelingstestamente“.
 2. Børnenes arv kan ved samme lejlighed gøres til deres særeje.
 3. Er der dårlig kontakt til ét eller flere af børnene? Det kan være, at du ønsker at fordele arven på en særlig måde mellem børnene. Er det intentionen, at et eller flere af børnene skal arve mindst muligt, vil du i et testamente kunne begrænse arven til bestemte livsarvinger til deres ”tvangsarv“. Du kan her læse mere om testamenter, hvor arven begrænses til tvangsarven.
 4. Skal alt gå til egne børn? Mange ægtefæller har været gift før – og begge har måske også børn fra tidligere forhold. I sådanne familieforhold vil man kunne have brug for en løsning, hvor man har fuldstændigt særeje under ægteskabet og tillige i et testamente giver afkald på arv efter hinanden, således at ens egne børn arver alt straks ved ens død. Dette kaldes en “50+”-løsning.

Ovennævnte eksempler tjener til at illustrere løsninger, som erfaringsmæssigt er særligt udbredte i forskellige familietyper. Hvert enkelt dokument bliver via MinAdvokat tilpasset til netop dine familieforhold og intentioner.

Er I ægtefæller og ønsker I at oprette et testamente?

Enlig uden børn

Er du enlig uden børn, vil arven efter dig i de fleste tilfælde tilfalde dine forældre, og i anden række dine søskende eller disses børn.

Hvad kan du opnå med et testamente?

 1. Ønsker du en anden fordeling af arven kan du frit oprette testamente, da de ovennævnte arvinger ikke er tvangsarvinger. Du kan eksempelvis begunstige nogle bestemte af dine familiemedlemmer som du føler dig mest knyttet til eller som har mest behov for begunstigelsen (nevøer og niecer er ofte nævnt i testamenter).
 2. Du kan eventuelt også vælge at begunstige velgørende institutioner, som kan modtage arv uden boafgift. Læs evt. mere om den såkaldte “30%-løsning“.

Enlig med børn

Er du enlig med børn, er det strengt taget ikke særligt nødvendigt at oprette testamente. Dine børn vil automatisk arve alt, hvad du efterlader dig, og det svarer til, hvad langt de fleste ønsker.

Hvad kan du opnå med et testamente?

 1. Hvis du ønsker, at arven efter dig skal være dine børns særeje – og det ønsker langt de fleste – bør du oprette et testamente, som bestemmer dette.
 2. Hvis du sidder i uskiftet bo, skal du være opmærksom på, at du kun kan testere over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Du kan derfor ikke bestemme, at den arv, som til sin tid falder efter din afdøde ægtefælle, skal tilhøre børnene som særeje. En sådan bestemmelse kan du kun træffe for så vidt angår den arv, som falder efter dig.

Er du enlig og ønsker at oprette et testamente?

Ugifte samlevende (med eller uden børn)

Er I et ugift par, bør I oprette testamente til fordel for hinanden, da I ellers ikke arver noget fra hinanden. Dette gælder, uanset hvor længe I har boet sammen.

Efter 2 års samliv skal der ikke betales tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem samlevende, men denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end 2 års samliv. Arveretten kan kun opstå i kraft af et testamente.

Et testamente er særligt relevant, hvis I har købt fast ejendom. Hvis en af jer dør, vil den afdødes del af boligen tilfalde den afdødes børn/forældre og samleveren arver intet. Ofte vil familiens bolig skulle sælges for at arven kan blive udbetalt.

Hvad kan I opnå med et testamente?

 1. Med et testamente sørger I for, at I arver efter hinanden.
 2. Med et testamente vil arven til jeres eventuelle børn kunne reduceres til “tvangsarven”. Derved sikres samleveren bedre. Den længstlevende af jer får med et testamente større økonomisk mulighed for at kunne blive boende i hjemmet.
 3. Har I børn fra tidligere forhold, kan I med et testamente sikre den længstlevende af jer bedst muligt, ligesom der vil kunne bestemmes, hvorledes arven skal fordeles mellem børnene, når den længstlevende af jer dør.
Læs mere her, hvis I er ugifte samlevende:
• Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter?
• Behøver vi at oprette et testamente, hvis vi gifter os?
• Behøver vi at gifte os, hvis vi bare laver et testamente?

Er I ugifte samlevende og ønsker at oprette et gensidigt testamente?

 Andre situationer der kræver testamente:

Der kan være andre situationer, hvor et testamente kan være relevant – her er nogle eksempler:
 • Du ønsker, at bestemte arvinger skal arve bestemte ting (såkaldte genstandslegater)
 • Du ønsker at begrænse en arvings frie rådighed over arven (såkaldt båndlæggelse).
 • Du ønsker at tilkendegive dine ønsker om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over børnene, såfremt begge forældre dør før børnene fylder 18 år (såkaldt børnetestamente).

14 dages returret

P.S. Har du spørgsmål om testamenter eller arv, skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive – det koster ikke noget at spørge.

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-16. Vi hjælper gerne.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.