Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hjælp til dødsboet giver tryghed i en svær tid

Dødsbobehandling er ikke ukompliceret. Ofte vælger arvingerne derfor at lade en dødsboadvokat sørge for
den praktiske afvikling af boet eller blot bistå med de kompliceret juridiske opgaver.

Vi er specialister i arveret og kan hjælpe med opgørelse og korrekt deling af dødsboet og korrespondance med
offentlige myndigheder, så alt går rigtigt til.

 

Advokater med speciale i
dødsbobehandling

Hos os er dødsbobehandlingen overskuelig
– og vi står ved din side hele vejen

Advokatgaranti: 
Hos os er du i trygge hænder

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er de værdier, ejendele og eventuel gæld, som en afdød efterlader sig. Skifteretten, hvor den afdøde boede, skal sikre at dødsboet opgøres, og at arven fordeles korrekt mellem afdødes arvinger.

Skifteretten indkalder de efterladte til et møde i skifteretten 4-6 uger efter dødsfaldet. På mødet vejledes de efterladte om valg af skifteform, idet valget har stor betydning for boets videre behandling.

Du kan også her læse mere om hvordan et dødsbo behandles →

Hvad sker der, når en person dør?

Står man som pårørende i tilfælde af et dødsfald, opstår der naturligt en række spørgsmål:

 • Hvad er det første man gør ved dødsfald?
 • Hvilke praktiske ting sker automatisk ved dødsfald?
 • Hvem skal stå for begravelse?
 • Hvornår må jeg rydde afdødes ting?
 • Bliver afdødes konti spærret?

Der er mange praktiske ting at forholde sig til, når man oplever et dødsfald hos en nærtstående. Du kan her læse mere, om hvad du skal gøre efter et dødsfald 

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Privat skifte af et dødsbo: Sådan gør du

Når arvingerne deler boet i mindelighed, kaldes det et “privat skifte“.

Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal være enige om samtlige dispositioner. Da arvingerne selv står for behandlingen af dødsboet, er det vigtigt, at arvingerne er opmærksom på alle pligter, der følger med i et privat skifte.

At dele et dødsbo, udfærdige boopgørelser mv. er imidlertid ikke ukompliceret. Ofte beslutter arvingerne i fællesskab at lade en advokat sørge for den praktiske afvikling af boet. Dette har blandt andet relevans, når der er tvivl om dødsboskat, udformning af boopgørelsen m.v.

Arvingerne kan således få en erfaren dødsboadvokat til at stå for boets afvikling (dvs. det private skifte) på samtlige arvingers vegne.

Hvad kan advokaten hjælpe med?

 • At betale gæld til eventuelle kreditorer.
 • At sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger.
 • At rådgive om de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål.
 • At fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om arveret, fortolkning af testamenter m.v.
 • At indsende åbningsstatus for boet til tiden.
 • At indsende boopgørelse til tiden.
 • At betale boafgift til tiden.
 • At indsende boets eventuelle selvangivelse til tiden.
 • At betale dødsboskatten til tiden.
Dødsbobehandlingen kan foregå på seks forskellige metoder (klik nedenfor og læs mere):

Privat skifte

Arvinger står selv for dødsbobehandlingen

Forenklet privat skifte

Arvinger står for en simple dødsbobehandlingen

Boudlæg

Det mindre dødsbo overtages af en nærtstående

Ægtefælleudlæg

Dødsboet overtages af den efterlevende ægtefælle

Uskiftet bo

Dødsbehandlingen udskydes til et senere tidspunkt

Bobestyrerbo

Skifteretten sørger for dødsbobehandlingen

Hvornår er dødsboet skattepligtigt?

Alle dødsboer skal som udgangspunkt betales dødsboskat. Dødsboet kan dog være skattefritaget, hvis aktiverne i dødsboet er under grænsen for skattepligtige dødsboer. Det vil sige, at dødsboer kun skal betale skat, hvis boets nettoformue på den valgte skæringsdag overstiger 3.272.500 kr. (2024-tal), eller værdien af boets samlede aktiver overstiger samme beløb.

Boet skal betale dødsboskat, hvis enten:

 • Boets nettoformue (dvs. boets aktiver minus boets gæld) overstiger 3.272.500 kr. (2024-tal) ved boets afslutning, eller
 • Boets samlede aktiver overstiger 3.272.500 kr. (2024-tal) (bemærk dog, at værdien af afdødes bolig ikke medregnes i aktivernes beregning, hvis den beholdes af arvingerne)

Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, skal boet betale dødsboskat.

Hvis dødsboet er skattepligtig er det arvingernes ansvar, at der betales den korrekte dødsboskat. Arvingerne skal derfor være særligt opmærksomme på, om boet er skattepligtig eller ej.

Du kan her læse mere om skat ved dødsfald →

Vælg selv din bobestyrer

Hvad er boafgift og arveafgift?

Boafgift (tidligere kaldt arveafgift) er en afgift, som pålægges den arv, som du efterlader dig. Som udgangspunkt er der to afgifter: boafgift og tillægsboafgift.

Som udgangspunkt skal alle arvingerne betale både bo- og tillægsboafgift. Nogle arvinger er dog fritaget for tillægsboafgift, mens andre arvingerne er fritaget for både bo- og tillægsboafgift.

Den efterlevende ægtefælle og visse velgørende organisationer er fritaget for afgifter. Arv, der tilfalder disse, skal således betale 0 kr. i afgifter.

De nærmeste familiemedlemmer, herunder børn, børnebørn, forældre mv. er fritaget for tillægsboafgiften. Arven til disse bliver derfor pålagt 15 % i boafgift.

Der findes en række type af arvinger, som skal betale bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25 %. Dette gælder eksempelvis søskende, nevøer/niecer, naboer med.

Læs mere om bo- og tillægsboafgifter her 

Dødsbobehandling og pris

Prisen for dødsbobehandlingen afhænger af en række forhold: antallet af arvinger, størrelsen på afdødes formue, om afdøde ejede fast ejendom eller værdipapirer, arbejdes omfang mv.

Hos MinAdvokat tilbyder vi altid en fast pris på dødsbobehandlingen.

Dødsboadvokatens vigtigste opgave er at sikre, at dødsbobehandlingen forløber bedst muligt. Det vil blandt andet sige, at advokaten skal finde de bedste løsninger og løbende inddrage arvinger i det ønskede omfang. Advokaten skal sørge for, at bobehandlingen skrider fremad mod afslutningen. 

Du kan her læse mere om priser for dødsbobehandling →

Vi samarbejder om bobehandlingen

Dødsbobehandling kan være kompliceret. Med en dødsboadvokat kan du sikre, at alt går rigtigt til. MinAdvokat er specialister i arveret, så du er i trygge hænder.

1. Udfyld kontaktformularen

Når du har udfyldt kontaktformularen, vil advokaten kontakte dig for at aftale et uforpligtende telefonmøde med dig.

2. Telefonmøde med advokaten

På telefonmødet kan du stille alle dine spørgsmål, og advokaten vil fortælle dig om dine muligheder.

3. Boet behandles

Advokaten står for dødsbobehandlingen, som fx salg og opgørelse af boets aktiver og passiver. Du bliver løbende holdt orienteret.

4. Boopgørelsen færdiggøres

Når boets aktiver og passiver er opgjort udarbejder advokaten en boopgørelse, som viser arvens fordeling og afgifter.

5. Boopgørelsen godkendes

Boopgørelsen sendes først til din godkendelse. Herefter fremsendes den til Skifterettens og Skattestyrelsens gennemgang.

6. Udbetaling af arv

Når Skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen kan arven udbetales til dig. Samtidig betales eventuelle afgifter.

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Udenlandske dødsboer og arvinger i udlandet

Hvis afdøde ejede aktiver i udlandet, var bosiddende i udlandet eller har lavet testamente til fordel for arvinger bosiddende i udlandet, gælder der særlige regler.

I forbindelse med et dødsfald skal det afgøres, om afdødes dødsbo skal behandles i Danmark eller i et andet land. Dette har betydning for selve proceduren samt boafgifterne (arveafgifterne).

Du kan her læse mere om dødsbo i udlandet →

Arv til umyndige og mindreårige børn

For arvinger, der er umyndige kræves det, at der er en værge, som kan varetage arvingens interesser i dødsboet. Værgens rolle er at hjælpe den umyndige med at træffe beslutninger, der har betydning for den pågældendes arven.

Det er vigtigt at være opmærksom, hvis der i dødsboet er arvingen som er mindreårige eller umyndige. Der gælder særlige regler for udbetaling af arv til mindreårige børn.

Lås arven

Afdødes digitale konti og sociale medier

Afdødes digitale spor forsvinder ikke automatisk, når personen er gået bort. Du bør derfor overveje, hvad der skal ske med dine digitale konti, når du går bort. 

Du kan her læse mere om, hvad der sker med digitale konti ved dødsfald 

Afspil video
Advokat Amalie Baden om dødsbobehandling

Gratis telefonmøde med en dødsboadvokat

MinAdvokat tilbyder et gratis telefonmøde med arvingerne, om hvordan de bedst kan komme videre med dødsboet.

Udfyld nedenstående kontaktformular for at blive ringet op.

Du kan ringe alle hverdage ml. kl. 9-15 på tlf.: 8618 6846 eller skrive pr. e-mail: kk@askt.dk.

Medlem af advokatsamfundet
Anbefalet af FamilieAdvokaten.dk
Vores advokatkontor

Andre kunder mener

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.