Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvad koster en advokat i et dødsbo?

Advokaters salær fastsættes generelt ud fra en samlet vurdering af arbejdets omfang, ansvar samt opnåede resultat. Erfarne dødsboadvokater vil dog ofte give en fast pris forud for påbegyndelsen af sagen. 

Denne artikel besvarer de typiske spørgsmål, som vi modtager fra arvinger:

 • Hvordan behandles dødsbo?
 • Hvad koster hjælp af en advokat til dødsbobehandling?
 • Hvilken skifteform er bedst for mig?
 • Hvordan opgøres et dødsbo?

Prisen afhænger af boets formueforhold, antallet af arvingerne, om afdøde ejede fast ejendom, aktier, virksomhed og lignende. 

Hos MinAdvokat tilbyder vi altid en fast pris på dødsbobehandlingen. Prisen bestemmes ud fra boets formueforhold, samt hvordan dødsboet skal behandles. 

Dødsboadvokatens vigtigste opgave er at sikre, at dødsbobehandlingen forløber bedst muligt. Det vil blandt andet sige, at arvingerne skal inddrages i det ønskede omfang og bobehandlingen skal skride fremad mod afslutningen. Advokaten skal behandle dødsboet, så det afsluttedes bedst muligt for arvingerne.

Du kan her se nogle priseksempler på privat skifte:

Priseksempel nr. 1: Afdøde Mogens efterlader sig to arvinger. Han boede i lejebolig og havde en bil samt 1.000.000 kr. i banken. MinAdvokat tilbød arvingerne en fast pris på et privat skifte på 42.500 kr. inkl. moms.

Priseksempel nr. 2: Afdøde Hanne efterlader sig fire arvinger. Hun boede i sit hus, som skulle sælges. Hun havde aktier for ca. 300.000 kr. og 1.000.000 kr. stående på sin konto. MinAdvokat tilbød arvingerne en fast pris på et privat skifte på 52.500 kr. inkl. moms.

Priseksempel nr. 3: Afdøde Majbritt efterlader sig ét barn og sin samlever, Peter. Arvingerne ønskede kun hjælp til at udarbejde boopgørelsen. Hun havde aktier for ca. 50.000 kr. og 600.000 kr. stående på sin konto. MinAdvokat tilbød arvingerne en fast pris på et privat skifte på 17.500 kr. inkl. moms.

Priseksempel nr. 4: Afdøde Ingrid efterlader sig ingen børn. Den eneste arving er Ingrids bror, Jesper. Ingrid havde en lejebolig og ca. 300.000 kr. stående på sin konto. MinAdvokat tilbød Jesper en fast pris på et privat skifte på 22.500 kr. inkl. moms.

Udgiften til advokaten skal betales af boet og indgå som et passiv, således at der spares bo- og tillægsboafgifter til staten.

På Advokatsamfundets hjemmeside, kan du læse mere om advokaters opdrags- og prisoplysninger.
 
Du kan nedenfor bestille en et gratis indledende telefonmøde, hvor dødsboadvokaten kan oplyse om en fast pris i et konkret dødsbo.

Vi samarbejder om bobehandlingen

Dødsbobehandling kan være kompliceret. Med en dødsboadvokat kan du sikre, at alt går rigtigt til. MinAdvokat er specialister i arveret, så du er i trygge hænder.

1. Udfyld kontaktformularen

Når du har udfyldt kontaktformularen, vil advokaten kontakte dig for at aftale et uforpligtende telefonmøde med dig.

2. Telefonmøde med advokaten

På telefonmødet kan du stille alle dine spørgsmål, og advokaten vil fortælle dig om dine muligheder.

3. Boet behandles

Advokaten står for dødsbobehandlingen, som fx salg og opgørelse af boets aktiver og passiver. Du bliver løbende holdt orienteret.

4. Boopgørelsen færdiggøres

Når boets aktiver og passiver er opgjort udarbejder advokaten en boopgørelse, som viser arvens fordeling og afgifter.

5. Boopgørelsen godkendes

Boopgørelsen sendes først til din godkendelse. Herefter fremsendes den til Skifterettens og Skattestyrelsens gennemgang.

6. Udbetaling af arv

Når Skifteretten og Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen kan arven udbetales til dig. Samtidig betales eventuelle afgifter.

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Advokatens arbejde i dødsbobehandlingen

Advokatens primære opgave er at afvikle dødsboet, således at arven kan udbetales til arvinger og der betales de korrekte afgifter til staten.

Opgaverne består i:

 • Indrykning af proklama i Statstidende.
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer m.v.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld – kreditorer skal have deres fordringer betalt, før arven kan fordeles.
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arvingerne.
 • Udlæg af arven til arvingerne.
 • Rådgivning om boets skatteforhold – den oplagte løsning er ikke altid den mest fordelagtige.
 • Rådgivning om boafgift.
 • Udarbejdelse af selvangivelse for boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse.
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse til rette myndigheder og indenfor de af loven fastsatte tidsfrister
 • Indbetaling af boafgift samt eventuel dødsboskat til tiden.

Du kan her se en oversigt over det typiske tidsforløb i en dødsbobehandling:

Datoer i privat skifte

Andre udgifter i dødsbobehandlingen

I forbindelse med bobehandlingen af et dødsbo, skal der betales nogle faste afgifter til staten og lignende:

 • Fast retsafgift: 1.500 kr.
 • Retsafgift (tillæg ved dødsboer over 1,5 mio. kr.): 9.000 kr. 
 • Annonce af dødsfald i Statstidend: 187,50 kr.
 • Honorar til ejendomsmægler (fremgår af salgsbudgettet)
 • Kautionsforsikring (kun bobestyrerbo)
 • Revisorbistand (ved skattepligtige boer)
 • Bankgebyrer
 • Dødsboskat og lignende
 • Vurdering af boets aktiver

Arvingerne skal betale boafgift og eventuelt tillægsboafgift af den arv, som de modtager efter afdøde. Afgifternes størrelse afhænger af slægtsforholdet til afdøde:

 • Efterlevende ægtefælle betaler 0 % i bo- og tillægsboafgifter.
 • Afdødes børn betaler 15 % i boafgift.
 • Afdødes venner og fjerne slægtninge betaler 36,25 % i bo- og tillægsboafgifter.

De samlede afgifter fratrækkes inden udbetaling af arven. Boafgiften beregnes som 15% af arven efter afdøde, dog sådan, at der gives et bundfradrag, der udgør 333.100 kr. (2024-tal). Bundfradraget udgjorde 321.700 i 2023.

Du kan her se en oversigt over, hvem der skal betale bo- og tillægsboafgifter →

Få professionel hjælp til dødsbobehandlingen

MinAdvokat tilbyder advokatbistand til dødsbobehandlingen til en fast lav pris.

Du kan også ringe til os alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på tlf. 8618 6846 
eller skrive direkte pr. e-mail til kk@askt.dk.

Hvordan behandles et dødsbo, og hvad koster det?

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder. Omkostninger for dødsbobehandlinger er forskellige alt efter, hvordan dødsboet behandles.

Hvilken type af bobehandling, der er mest fordelagtig afhænger af afdødes formueforhold og arvingerne.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om de forventede omkostninger i et konkret dødsbo. MinAdvokaten tilbyder altid et gratis indledende telefonmøde.  

Gratis telefonmøde med en dødsboadvokat

MinAdvokat tilbyder et gratis telefonmøde med arvingerne, om hvordan de bedst kan komme videre med dødsboet.

Udfyld nedenstående kontaktformular for at blive ringet op.

Du kan ringe alle hverdage ml. kl. 9-15 på tlf.: 8618 6846 eller skrive pr. e-mail: kk@askt.dk.

Medlem af advokatsamfundet
Anbefalet af FamilieAdvokaten.dk
Vores advokatkontor

Professionel hjælp til dødsbobehandlingen

Få hjælp til papirarbejdet

For dig, der har overskud og tid til at stå for det praktiske
 • Advokaten står for disse opgaver:
 • Udarbejdelse af dokumenter til skifteretten for at låse boet op
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Udregning af arvens fordeling, boafgift, og bofradrag
 • Svar på alle dine spørgsmål vedrørende det praktiske
 • Du skal stå for disse opgaver:
 • At være kontaktperson over for Skifteretten
 • Opsigelse af abonnementer og medlemskaber
 • Korrespondance med offentlige myndigheder og selskaber
 • Indhentelse af oplysninger om aktiver og passiver
 • Salg af genstande samt fast ejendom
 • Indhentelse af afdødes skattemappe fra Skattestyrelsen
 • Omdirigering af afdødes post
 • Udarbejdelse af skatteopgørelse ved skattepligtige dødsboer


17.500 kr. inkl. moms

Udgiften kan betales af boet og indgå som et passiv, således at der spares bo- og tillægsboafgifter til staten.

Dødsbobehandling med advokat

Få hjælp til alle de juridiske forhold​
 • Advokaten står for disse opgaver:
 • Udarbejdelse af dokumenter til skifteretten for at låse boet op
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Udregning af arvens fordeling, boafgift, og bofradrag
 • Svar på alle dine spørgsmål vedrørende det praktiske
 • Vi er kontaktperson og ansvarlig for Skifteretten
 • Opsigelse af abonnementer og medlemskaber
 • Korrespondance med offentlige myndigheder og selskaber
 • Indhentelse af oplysninger om aktiver og passiver
 • Salg af genstande samt fast ejendom
 • Indhentelse af afdødes skattemappe fra Skattestyrelsen
 • Omdirigering af afdødes post
 • Udarbejdelse af skatteopgørelse ved skattepligtige dødsboer
 • Endelig afslutning af boet, herunder udbetaling af arv


Fra 42.500 kr. inkl. moms

Udgiften kan betales af boet og indgå som et passiv, således at der spares bo- og tillægsboafgifter til staten.

Få en gratis telefonsamtale med advokaten

Andre kunder mener