Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Herunder har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål på MinAdvokat.dk.

Du kan se en oversigt over spørgsmålene herunder (eller bare scrolle).

Har du spørgsmål om testamente eller andet, så er du velkommen til at sende en e-mail til advokat Ulrik Grønborg.

Du kan også ringe på tlf. 8618 6846 eller benytte vores kontaktformular.

Ofte stillede spørgsmål:

Advokaten hjælper dig trygt igennem processen

Hvordan gør jeg?

Du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema.

En familieadvokat udfærdiger herefter manuelt dokumentet. Du modtager det pr. e-mail ca. tre uger senere.

Dokumentet kan herefter blive gennemgået telefonisk og eventuelle rettelser blive indføjet.

Du kan pr. e-mail og telefon få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Når dokumentet er som du ønsker, får du det tilsendt, parat til underskrift.

Du får samtidig vejledning i, hvor/hvordan dokumentet rent praktisk skal underskrives.

Du kan læse mere om bestillingen her.

Passer dette til mig?

JA! MinAdvokat laver dokumenterne ud fra dine oplysninger, så de passer til dig – og kun dig.

Vi bliver ofte spurgt, om spørgeprogrammet også passer til meget komplicerede familieforhold med særbørn mv. Svaret er JA.

Hvert dokument laves så at sige “i hånden” af en advokat, når oplysningerne er modtaget – det er kun bestillingen, der foregår elektronisk.

Resten foregår ganske som på et “normalt” advokatkontor.

Læs også hvad andre kunder mener.

Hvad koster det?

Hos MinAdvokat ligger advokatsalæret fast fra starten.
Dette inkluderer udfærdigelsen og fremsendelsen af udkast til dokument, samt eventuelt telefonmøde til afklaring af tvivlsspørgsmål og al ekspedition.
Dertil kommer afgifter for tinglysning mv. Læs mere under Priser.

Hvordan kan I lave testamenter og ægtepagter så meget billigere end en lokal advokat?

Det skyldes, at vi har en stor erfaring på området og mange koncepter til formulering af de forskellige ønsker, samt at du selv har brugt tid på grundigt at besvare alle spørgsmålene her på hjemmesiden.

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at du selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kun skal bruge tid på den præcise juridiske formulering af dokumentet, baseret på din “bestillingsseddel”.

Vi skal på ferie snart og vil gerne have testamentet meget hurtigt!

Såfremt I ønsker det, kan I få sagen behandlet som hastesag, komme “forrest i køen” og tale med advokaten med kort varsel mv. Dette gælder både for ægtepagter, fuldmagter og testamenter. Vi kan evt. udfærdige testamentet som et vidnetestamente og fremsende det pr. e-mail hurtigt – klar til underskrift foran to vidner.
Når ferierejsen er vel overstået, bør der dog udfærdiges et notartestamente. Kontakt os, hvis du har ønske om hastebehandling. Der er et tillæg kr. 2.000 inkl. moms for hastesager.

Kan et par lave et gensidigt testamente sammen?

JA! Mange par vælger at lave et gensidigt testamente for derved at sikre hinanden bedst muligt. Spørgeprogrammet virker for alle familietyper – også meget komplicerede familieforhold.

Programmet er af praktiske grunde udformet, så man på første side kun skal skrive den ene ægtefælles navn. På næste side skal man så angive den andens navn. Uanset spørgeprogrammets udformning, vil selve testamentet naturligvis være et gensidigt testamente, hvor parternes navne vil være ligestillede.

Eventuelle uklarheder kan eventuelt blive uddybet i telefonsamtalen med advokaten efter udkastet er fremsendt.

Hvornår får jeg dokumentet?

Fra det øjeblik du har bestilt dokumentet, til du modtager et udkast til gennemsyn fra advokaten, går der som hovedregel kun en uge. I perioder kan der dog tre uger – send evt. en e-mail til MinAdvokat, hvis du ønsker en bekræftelse på, hvornår du kan forvente at modtage dokumentet eller har spørgsmål forinden modtagelsen.

Udkastet kan herefter blive gennemgået telefonisk og eventuelle rettelser blive indføjet. Du kan under telefonmødet få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Bemærk, at dokumenterne ikke er gyldige straks – testamenter skal underskrives ved notaren, og ægtepagter skal tinglyses før de er gyldige.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får det rigtige dokument?

Alle de oplysninger, du har indtastet, læses grundigt igennem af en advokat. Herefter skrives dokument ud fra dine ønsker.
Er advokaten i tvivl om noget, vil du blive kontaktet med henblik på telefonmøde.Læs eventuelt, hvad andre kunder mener.

Kan jeg komme med rettelser, hvis jeg er kommet til at bestille det forkerte dokument?

JA! Du kan til enhver tid komme med rettelser, tilføjelser og ændringer, indtil dokumenter er præcist som du ønsker.

Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal udfylde spørgeskemaet. Hvad gør jeg?

Du kan sende MinAdvokat en mail med alle de tvivlsspørgsmål, du måtte have.
Er det ikke noget du kan forklare via e-mail, er du velkommen til at ringe til MinAdvokat på tlf. 86 18 68 46.Er der problemer med at få hjemmesiden til at fungere teknisk, kan du altid ringe eller sende en e-mail.

Hvordan kan jeg sikre mig, at dokumenterne er juridisk bindende? Skal de ikke tinglyses?

Ægtepagter skal tinglyses for at være gyldige – testamenter skal ikke. Se også forskellen på ægtepagter og testamenter.
Du modtager sammen med testamentet en vejledning i, hvad du skal gøre, herunder en oversigt over adresser og telefonnumre på landets notarkontorer.Som et led i servicen sørger MinAdvokat for ekspeditionen i forbindelse med tinglysning af ægtepagten.

Har jeg samme retssikkerhed hos MinAdvokat som hos en lokal advokat?

JA! MinAdvokat er underlagt de samme regler som enhver anden advokat. Det vil sige, at vi har tavshedspligt og at vi har en ansvarsforsikring der dækker vor advokatrådgivning.

Dertil kommer, at specialistadvokaterne hos MinAdvokat har langt større erfaring med oprettelse af testamenter og ægtepagter end andre advokater.

Har jeg oprettet et testamente straks jeg har trykket på knappen “bestil” her på hjemmesiden?

NEJ!
Testamentet er først gyldigt oprettet, når du har underskrevet det foran en notar (en medarbejder ved skifteretten).
I helt særlige tilfælde kan man oprette andre typer testamenter (vidnetestamenter, nødtestamenter mv.), hvilket du kan kontakte os for at høre nærmere om. Er der mulighed for det, anbefaler vi altid, at der oprettes et testamente med behørig notarpåtegning.

Der er ret mange spørgsmål i spørgeprogrammet!

Du vil i det intelligente spørgeprogram kun blive stillet de samme, nødvendige spørgsmål, som en erfaren familieretsadvokat ville stille under et personligt møde.
Programmet baserer spørgsmålene på dine hidtidige svar, således at du f.eks. kun får spørgsmål om børnetestamente, hvis du har mindreårige børn.De fleste får ca. 15-18 spørgsmål.

Du får undervejs forklaring på de forskellige fagudtryk, som optræder i et testamente/ægtepagt.

Er der spørgsmål, der er uklare, kan du undlade at udfylde dem – på næstsidste side i spørgeprogrammet kan du så anføre med dine egne ord, hvad dine ønsker er (under “Særlige Ønsker”).

Du kan til enhver tid ringe til MinAdvokat på 86 18 68 46 og få vejledning i, hvordan spørgeprogrammet skal benyttes i din konkrete situation. Du er også velkommen til at sende en e-mail.