Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hos MinAdvokat kender du advokatens honorar fra starten

Prisen inkluderer, at to advokater udfærdiger dokumentet efter dine ønsker – og at du kan få svar på spørgsmål, komme med tilføjelser m.v. via telefon eller e-mail. Alle priser er inklusive moms.

 Prisen inkluderer:
  • Skræddersyet dokument gennemgået af 2 erfarne advokater
  • Telefonmøde efter dit/jeres ønske
  • Samtlige finpudsninger indtil dokumentet er som ønsket
  • Fast pris, uanset antal spørgsmål og ønsker
Eksempel på særeje

Alle vores priser:

Eksempel på testamente

Testamente

Bestem hvem der skal arve dig, om arven skal være særeje mm.

3.750,-

Eksempel på en ægtepagt

Ægtepagt

Få særeje i jeres ægteskab eller aftal deling af pensioner.

3.750,-

Eksempel på en fremtidsfuldmagt

Fuldmagt

Afgør hvem der skal varetage dine interesser.

2.550,-

Familiegave

Gaver

Giv en afgiftsfri gave til børn m.fl., som du dokumenterer via et gavebrev.

2.550,-

Eksempel på et gældsbrev

Familielån

Lån penge til dine nærmeste via et rente- og afdragsfrit gældsbrev.

2.550,-

Eksempel på en samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst

Aftal regler for jeres fælles bolig, herunder tilbagebetaling af indskud.

3.750,-

Eksempel på et skøde

Tinglysning af ny ejer

Få hjælp til tinglysning, når der skal ske en formel ændring af ejerforholdene.

Dødsbo

Skifte af dødsbo

Få hjælp til opgørelse og korrekt deling af dødsbo, overholdelse af frister m.v.

Retssager

Retssager

Når konflikter ikke kan undgås, kan vi varetage dine interesser.

Bemærk følgende afgifter til myndighederne:

  • Når et testamente skal underskrives hos notar, er der en notarafgift kr. 300 (betales til notaren).
  • Når en ægtepagt skal tinglyses i Personbogen, er der en tinglysningsafgift kr. 1.850 kr. (2023-sats).
  • Når en gaveoverdragelse af fast ejendom skal tinglyses, er tinglysningsafgiften 1.850 kr. (2023-sats) + 0,6% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.
  • Der er hverken tinglysningsafgift, notargebyr, stempel eller lignende på gældsbreve.

Hastesag?

Såfremt det virkelig haster med udfærdigelsen af testamentet, fuldmagten, eller ægtepagten, eksempelvis pga. forestående ferierejse, kan du få sagen hasteekspederet og tale med en advokat med kort varsel.

Angiv, at det er en hastesag i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet, eller send en mail direkte/ring efter skemaet er besvaret og indsendt.

Hastetillæg kr. 2.000,00 inkl. moms

Hvorfor denne faste pris?

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at man selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kan fokusere sin tid på den præcise juridiske formulering af dokumentet og rådgivning om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hos MinAdvokat er vi desuden specialiserede i familie- og arveret og har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise inden for oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Dette er grundene til, at høj juridisk kvalitet og fast, lav pris kan følges ad hos netop MinAdvokat.

Resultatet er tilfredse klienter fra hele landet.

MinAdvokat forbeholder sig ret til at henvise klienter til at tage personlig kontakt til en advokat, såfremt det er vores vurdering, at sagen ikke på betryggende vis kan behandles uden et forudgående personligt møde med klienten/klienterne.

Betalingsbetingelser

Du kan fortryde din bestilling efter du har modtaget et udkast til dokument og helt frem til, at der er gået 14 dage fra modtagelsen.

Den gratis fortrydelsesret bortfalder dog, så snart der er lavet yderligere arbejde (tilretninger, afholdt møde, korrespondance eller lignende) på sagen end fremsendelsen af det indledende udkast. I sådanne tilfælde vil der ikke blive faktureret fuld pris, men alene for det med sagen forbundne arbejde.

Vi vedlægger en faktura sammen med udkastet til dokumentet – du har dog fortsat ovennævnte returret.

Der kan ikke betales med Dankort over nettet, men gerne via din “netbank” til vores klientkonto reg.nr. 2211, kontonummer 0044 231 832.

Husk at anføre sagens journal-nummer og dit navn ved indbetalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 21 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling.

Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S,
Ryesgade 31, 8000 Århus C.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk