Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Retssager

Hos MinAdvokat tilbyder vi:

 • hjælp til en juridisk vurdering af din sag
 • rådgivning fra specialister i arveret
 • to advokater på hver sag (uden merpris)
Afspil video

Det er desværre almindeligt forekommende, at der opstår strid blandt arvinger.

Typiske stridspunkter kan være:

 • Uenighed om, hvordan et testamente skal fortolkes
 • Strid om, hvorvidt der er givet gaver/overført penge med urette til bestemte arvinger
 • Uenighed om, hvem der er”begunstiget” og dermed rette modtager af penge fra afdødes pensioner og livsforsikring

Det er ikke altid, at en retssag er fornøden – først forsøger man at nå en mindelig løsning. 

Det er en god idé at få advokathjælp også i den indledende fase, da advokaten kan hjælpe med at opstille dine argumenter og eventuelt rådgive dig om, hvorvidt en retssag kunne føre til et andet resultat.

Fortolkning af testamenter

Vores erfaring med testamenter og arveret gør, at vi ofte bliver kontaktet af arvinger og advokater fra hele landet, der ønsker en uafhængig vurdering af en “sag” – typisk hvorledes et testamente skal fortolkes korrekt. Vi udfærdiger sådanne vurderinger/responsa hurtigt og i klart sprog.

Når der er forsvundet penge fra boet.

Såfremt der er strid om, hvorvidt der er forsvundet midler/aktiver fra et dødsbo, kan vi hjælpe med at undersøge og afklare det.

Der er i den forbindelse syv spørgsmål, som kan benyttes til at indkredse problemstillingen og vise, hvilke regler der skal bruges til at genoprette det skete:

 1. Var det afdøde selv, der foretog dispositionerne eller var det andre?
 2. Var afdøde mentalt ude af stand til at forstå hvad der foregik? (svær demens)
 3. Har arvingerne hævet pengene og overtrådt en fuldmagt?
 4. Har arvingerne taget selv uden tilladelse?
 5. Var det misbrug af uskiftet bo?
 6. Var der oprettet et fælles testamente, der begrænsede længstlevendes ret til at disponere?
 7. Var det en dødslejegave?

Har du svar på ovenstående spørgsmål, er den indledende retlige kategorisering godt begyndt.

Vi har lang erfaring med denne type sager og bistår gerne med løsningen.

Priser

Typisk vil en sag blive indledt med, at du afholder et møde (evt. pr. telefon) med en af vores specialister, som kan gennemgå sagens bilag og give dig en umiddelbar vurdering af sagen, baseret på advokatens kendskab til retspraksis fra lignende sager.

Nogle gange er dette arbejde, der tager ml. 1-3 timer, tilstrækkeligt til, at du ved, hvordan sagen kan afsluttes.

Såfremt du ønsker at gå videre med sagen, igangsætte yderligere undersøgelse, skrive til modparten eller modpartens advokat, aftales dette nærmere og der gives et overslag vedrørende tidsforbruget.

Såfremt du vurderer, at en retssag er nødvendig, oplyses du om retsafgifter og de omkostninger, du vil skulle forvente. Omkostningerne for dig vil typisk være forskellige, alt efter om sagen måtte blive vundet eller tabt. Har du mulighed for at få fri proces til sagens førelse, vil advokaten søge dette på dine vegne. Der anlægges ingen sager uden at du har besluttet det.

Vil du vide mere?

Skriv gerne en indledende e-mail (gerne med bilag og en kort beskrivelse af problemstillingen som du ser den) til vort team af retssagsspecialister. Vi vender tilbage snarest derefter.

Skriv til krp@askt.dk

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 8618 6846.

Andre kunder mener

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.