Retssager


Overvejer du at sagsøge nogle af de andre arvinger?

Det er desværre almindeligt forekommende, at der opstår strid blandt arvinger.

Typiske stridspunkter kan være:

  • Uenighed om, hvordan et testamente skal fortolkes
  • Strid om, hvorvidt der er givet gaver/overført penge med urette til bestemte arvinger
  • Uenighed om, hvem der er”begunstiget” og dermed rette modtager af penge fra afdødes pensioner og livsforsikring

Det er ikke altid, at en retssag er fornøden – først forsøger man at nå en mindelig løsning. Det er en god idé at få advokathjælp også i den indledende fase, da advokaten kan hjælpe med at opstille dine argumenter og eventuelt rådgive dig om, hvorvidt en retssag kunne føre til et andet resultat.

Fortolkning af testamenter

Vores erfaring med testamenter og arveret gør, at vi ofte bliver kontaktet af arvinger og advokater fra hele landet, der ønsker en uafhængig vurdering af en “sag” – typisk hvorledes et testamente skal fortolkes korrekt. Vi udfærdiger sådanne vurderinger/responsa hurtigt og i klart sprog.

Priser

Typisk vil en sag blive indledt med, at du afholder et møde (evt. pr. telefon) med en af vores specialister, som kan gennemgå sagens bilag og give dig en umiddelbar vurdering af sagen, baseret på advokatens kendskab til retspraksis fra lignende sager.

Nogle gange er dette arbejde, der tager ml. 1-3 timer, tilstrækkeligt til, at du ved, hvordan sagen kan afsluttes.

Såfremt du ønsker at gå videre med sagen, igangsætte yderligere undersøgelse, skrive til modparten eller modpartens advokat, aftales dette nærmere og der gives et overslag vedrørende tidsforbruget.

Såfremt du vurderer, at en retssag er nødvendig, oplyses du om retsafgifter og de omkostninger, du vil skulle forvente. Omkostningerne for dig vil typisk være forskellige, alt efter om sagen måtte blive vundet eller tabt. Har du mulighed for at få fri proces til sagens førelse, vil advokaten søge dette på dine vegne. Der anlægges ingen sager uden at du har besluttet det.


Vil du vide mere?

Skriv gerne en indledende e-mail (gerne med bilag og en kort beskrivelse af problemstillingen som du ser den) til hele vort team af retssagsspecialister på en gang. Vi vender tilbage snarest derefter.

Skriv til følgende tre e-mailadresser på en gang (benyt evt. CC-funktionen):

ug@askt.dk; krp@askt.dk; ab@askt.dk.

Såvel Ulrik Grønborg, Kristian Ravn-Petersen som Amalie Baden er eksperter i at føre retssager i såvel skifteretten som landsretten. Du er også velkommen til at ringe på vort hovednummer tlf. 8613 0600.

Vidste du dette?