Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Støt velgørenhed

Hvis du ønsker, at noget af din formue skal gå til velgørenhed, kan du oprette et testamente.

I et testamente kan du bestemme, at en bestemt brøkdel eller et bestemt beløb (sumlegat) skal tilfalde en nærmere angivet organisation.

Mange almennyttige organisationer, eksempelvis Ældre Sagen, er fritaget for afgift og vil således modtage midlerne ubeskåret. Midlerne vil således alle blive anvendt til organisationens arbejde.

Advokat Ulrik Grønborg om testamenter

Nogle velgørende fonde og foreninger tilbyder at betale advokathonoraret for oprettelse af testamentet, hvis du gør fonden/foreningen til arving – enten til en brøkdel af arven eller et vist beløb (der er ikke faste beløbsgrænser).

Kontakt os gerne, hvis du overvejer at begunstige en forening og gerne vil høre mere herom.

Se også: 30%-løsningen – hvem skal arve din arveafgift?

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten