Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvem skal arve din arveafgift?

“30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboafgift på 36,25% (søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl.).

Hvad er en “30% løsning”?

“30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.

Velgørende organisationer betaler normalt ikke afgift – læs eventuelt mere om, hvad arvinger skal betale i afgift.

Konkret består 30% løsningen af et testamente, hvori en velgørende organisation arver (typisk) 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager 70% af, hvad man efterlader sig af værdier, uden at skulle betale afgift.

Benyttes denne løsning, kan kan de øvrige arvinger rent faktisk få udbetalt en større del af arven, end hvis alle pengene var blevet givet direkte til disse med en afgift på 36,25%.

Legat til velgørende forening i testamente

Typisk målgruppe: Barnløse

30%-løsningen efterspørges typisk af enlige og ægtepar, der ikke selv har børn, og ønsker at begunstige eksempelvis nevøer eller niecer.

Løsningen er altid relevant at overveje, hvis man agter at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboafgift på 36,25% (søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl.). Børn, børnebørn m.v. betaler ikke tillægsboafgift og løsningen kan derfor ikke anvendes, hvis man vil begunstige egne efterkommere.

Et taleksempel:

Hvis du for eksempel efterlader dig 1.000.000 kr., skal dine arvinger betale ca. 327.000 kr. i afgift til staten, hvis de arver hele beløbet, dvs. de modtager ca. 673.000 kr. efter bo- og tillægsboafgifterne er betalt.

Det vil i den situation bedre kunne betale sig for dine arvinger at modtage 700.000 kr. fri for afgift.

Eksempel 1:
Du er barnløs og opretter et testamente, hvor du efterlader din formue på 1 mio. til din niece:

Testamente med 30 % løsning

Indsætter du en velgørende forening som medarving – på betingelse af, at foreningen betaler samtlige bo- og tillægsboafgifter for dine øvrige arvinger – vil det forøge arven til dine øvrige arvinger.

Eksempel 2:
Du er barnløs og opretter et testamente, hvor din formue på 1 mio. fordeles med 30% til en velgørende forening og 70 % til din niece:

Testamente med 30 % løsning

Vær opmærksom på, at bobeholdningen og arvebrøken til den velgørende organisation som udgangspunkt skal være ca. 30% (og ikke mindre end ca. 27%), for at en sådan løsning giver overskud til de øvrige arvinger – deraf navnet på løsningen.

Boet efter dig skal have en vis størrelse, før denne løsning kan føre til en forøgelse af dine arvingers nettoarv. Hvis du lader en velgørende forening arve 30 %, vil nettoarven til din arvinger kun blive forøget, såfremt du efterlader dig ca. 600.000 kr. (i 2023-tal)

Hvis du vælger at lade en velgørende forening være medarving, vil foreningen blive gjort til “legatar” i boet. Dermed vil foreningen ikke få nogen indflydelse på bobehandlingen, men vil blot få sin del af arven udbetalt kontant ved boets afslutning.

Læs her mere om støt velgørenhed.

Advokat Kristian Ravn-Petersen om "30%-løsningen".

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Overvej en lavere procentsats end 30 %

Som alternativ til 30 %-løsningen kan du vælge at begunstige den velgørende organisation med en lidt lavere procentsats – for eksempel 27 %. Det vil forøge arven til dine slægtninge, mens beløbet til organisationen vil blive nedsat. Valget af rette procentsats/arvebrøk afhænger således også af, hvor meget du vil efterlade til et velgørende formål efter eget valg.

Hvis du vil begunstige arvinger, der kun betaler 15% boafgift

Hvis du vil begunstige livsarvinger, din samlever igennem mere end 2 år eller andre, der kun skal betale boafgift på 15%, kan der være mulighed for at begunstige velgørende formål og samtidig forøge arven til dine arvinger. Dette forudsætter, at man efterlader sig en personlig formue på omkring 2,5 mio. kr. eller derover. Kontakt MinAdvokat.dk for at høre nærmere om dette.

Sådan bestiller du

Ønsker du/I et testamente, hvori ovennævnte 30%-løsning anvendes, kan det bestilles via MinAdvokat.dk.

Bestillingen foregår ved, at du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema. Du kan eventuelt i spørgeskemaet anføre under “Særlige Ønsker”, at det er 30%-løsningen, der ønskes – selvom det dog vil fremgå af dine indtastede ønsker i øvrigt.

Når vi har modtaget din bestilling.

Når vi har modtaget din bestilling, vil en advokat udfærdige udkast til testamentet.

Du modtager udkastet ca. tre uger senere, sammen med et taleksempel. Dokumentet kan herefter blive gennemgået telefonisk med advokaten og eventuelle rettelser blive indføjet.

Du kan pr. e-mail og telefon få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Prisen for testamentet er kr. 3.750 inkl. moms. Dertil kommer notargebyr kr. 300, når testamentet skal underskrives hos notaren.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Spørg advokaten

30%-løsningen passer ikke til alle – ønsker du at høre, hvorvidt 30%-løsningen ville være egnet for netop dig/jer, er du/I velkomne til at sende en e-mail til advokat Kristian Ravn-Petersen.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten