Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

En ægtepagt forebygger strid

Hos MinAdvokat får du:

 • En ægtepagt, der er individuelt tilpasset til jer
 • Fast pris, uanset antal ønsker 
 • Rådgivning pr. telefon eller e-mail – ingen transport og møder
Afspil video

Skab klarhed med en ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale om særeje, hvor I tager stilling til, om der er noget, der skal holdes uden for deling i tilfælde af skilsmisse.

Oplys advokaten om jeres ønsker via et spørgeskema eller telefon. I spørgeskemaet guides I igennem de samme spørgsmål som en advokat ville stille under et personligt møde.

Ved at I meddeler jeres ønsker via spørgeskemaet, spares der tid (og penge) på transport og møder.

Sådan gør du

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Oplys din ønsker

Fortæl navnene og ønskerne via telefon eller vort spørgeskema.

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Advokaten udfærdiger en ægtepagt, baseret på dine ønsker, og sender dig udkastet.

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Tilretning

Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine tilføjelser og spørgsmål.

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Det færdige dokument

Du modtager det endelige dokument, parat til underskrift.
Advokaten hjælper med tinglysning.

Hvorfor skal du oprette ægtepagt via MinAdvokat?

Du har mulighed for at gå til en lokal advokat, men da vil prisen typisk være højere, idet advokaters timepris ligger på mellem 2.500 og 3.500 kr. inkl. moms.

Det er meget almindeligt, at advokatens tidsforbrug med et eller to møder med jer og udarbejdelse af ægtepagt udgør mindst 2-3 timer, og at advokathonoraret udgør mellem 5.000 og 10.000 kr. inkl. moms.

MinAdvokat.dk er unik, fordi:

 1. du kan få advokathjælp til at lave en individuelt tilpasset ægtepagt
 2. bestillingen kan ske nemt online, hvilket sparer tid og penge
 3. Du får den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves og gennemgås af to advokater, der har speciale i familieret.

Hvad koster en ægtepagt?

Vi har en fast pris på kr. 3.250 inkl. moms for oprettelse af ægtepagt.
Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, en skræddersyet ægtepagt, der kvalitetstjekkes af to erfarne advokater med speciale i familieret, samt den tinglysningsmæssige ekspedition af ægtepagten.

Hertil kommer tinglysningsafgift på kr. 1.750.

 

Du kan gå videre til spørgeskemaet om ægtepagt:

Omtale i medierne

Andre kunder mener

Statistik og tal:

3.672 personer

Så mange har vi hjulpet med at oprette ægtepagt siden år 2003.

5.506.500 kroner

Dette beløb har vores kunder i alt sparet ved at oprette ægtepagt hos MinAdvokat frem for at tage til møde hos lokal advokat.

15 minutter

74 % af vores kunder bruger mindre end et kvarter på at udfylde spørgeskemaet.

 Hvem opretter ægtepagt om særeje?

Vi har udarbejdet flere tusinde ægtepagter for vores klienter, og har derfor kunne finde et mønster i, hvilke par, der typisk opretter ægtepagt om særeje:

 1. Par, hvor der er betydelig forskel mellem deres formuer
 2. Par, hvor den ene ejer en virksomhed og gerne vil holde denne udenfor deling ved separation/skilsmisse
 3. Internationale par, hvor en eller begge parter bor i/kommer fra et andet land end Danmark
 4. Par, hvor den ene ægtefælle har stor gæld, mens den anden er gældfri 
 5. Par, der har børn fra tidligere forhold, hvor børnene ikke vil give samtykke til uskiftet bo – her kan en ægtepagt om kombinationssæreje stille den længstlevende ægtefælle bedre.
 6. Sidst – og sjældnest: Par, der vil spare avanceskat for deres arvinger ved at oprette fuldstændigt særeje om bestemte avancebeskattede aktiver – den såkaldte “dødsaktie-løsning“.

Vidste du, at pensioner ikke bliver delt ved skilsmisse? Mange vælger at oprette en ægtepagt om deling af pensioner, hvis der er betydelig forskel på de respektive pensionsopsparinger.

Læs her om seks almindelige familier og deres valg af ægtepagt.

Hvor meget skal være særeje? (særejets omfang)

A) Særeje om alt

Den mest simple og udbredte form for særeje er rent særeje, dvs. særejet omfatter alle ens nuværende ejendele samt alle ens fremtidige erhvervelser. På denne måde er der ingen tvivl om hvilke genstande, bankkonti mv. der er omfattet af ægtepagten, eftersom alt er omfattet.

B) Særeje om alt, man ejer i dag

Særejet kan også udformes således, at det omfatter alt hvad man ejer ved ægteskabets indgåelse, men ikke fremtidige erhvervelser, der fortsat skal være fælleseje/delingsformue. Typisk vil man også vælge at få særeje om arv og gaver, man modtager under ægteskabet.

På denne måde kan I beholde den formue I hver især har opbygget før ægteskabet (eller som I modtager i arv fra forældre), men dele den formue I har opbygget i fællesskab.

C) Særeje om bestemte genstande eller beløb

Skal særejet ikke omfatte alt, kan det i stedet begrænses til bestemte genstande eller beløb.

 1. En genstand kan f.eks. være ens faste ejendom, virksomhed, arvesmykker, aktier m.v. Genstanden gøres til særeje, mens resten skal være fælleseje/delingsformue.
 2. Sumsæreje, hvor en bestemt pengesum gøres til særeje (f.eks. 100.000 kr. skal være særeje, resten skal være delingsformue)
 3. Brøkdelssæreje, hvor en bestemt brøkdel gøres til særeje. Gøres eksempelvis 80 % af mandens formue til særeje, mens 20 % skal være delingsformue, vil hustruen få 10% af mandens formue ved ægteskabets ophør. Brøkdelssæreje er ikke udbredt i praksis.

D) Særeje om arv eller gave

Modtager man gave eller arv fra et familiemedlem, har mange et ønske om, at pengene ”skal blive i familien”, og derfor ikke deles med gavemodtagers/arvemodtagers ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og/eller død.

Gavegiver eller arvelader kan selv vælge at gøre gaven/arven til særeje, f.eks. ved oprettelse af testamente, men ægtefæller kan alternativt bestemme at alle modtagne gaver eller arv skal være særeje ved at oprette ægtepagt.


 Eksempel på skræddersyet ægtepagt:

Hos MinAdvokat skræddersyer vi jeres ægtepagt, og der er derfor mulighed for at formuleret den som du/I ønsker det, indenfor de rammer, som ægtefælleloven giver mulighed for.

                                                         

Ønsker du at oprette særeje? 

Hvilken slags særeje skal man vælge? (særejets type)

Der kan vælges mellem særejetyperne fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Der er ingen forskel i tilfælde af separation/skilsmisse. Begge særejetyper medfører, at der ikke skal ske deling af særejet ved eventuel separation eller skilsmisse.

Forskellen viser sig kun i tilfælde af dødsfald.

 • Har man valgt fuldstændigt særeje, forbliver den afdødes værdier særeje ved død. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med særejemidlerne. Fuldstændigt særeje medfører også, at den længstlevende ægtefælle får en mindre andel af den afdødes værdier.
 • Har man valgt kombinationssæreje, vil afdødes værdier i stedet blive til fælleseje/delingsformue ved død. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.
  Længstlevendes særeje bliver derimod fuldstændigt særeje, og denne særejeform er derfor særdeles begunstigende for den længstlevende enke eller enkemand.
  Man kan kombinere særeje på flere måder, men den mest udbredte form for kombinationssæreje kaldes “ægtefællebegunstigende” kombinationssæreje.

Hvilken særejetype skal man så vælge?

Vi anbefaler, at man som klar hovedregel vælger kombinationssæreje.

Der er dog to situationer, hvor man i stedet bør vælge fuldstændigt særeje:

 • Hvis det primære ønske, at er sikre egne børn bedst muligt – på bekostning af, at arven til ægtefællen nedsættes (50+ løsningen). Ægtefællen kan endda give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.
 • Hvis den ene ægtefælle har stor gæld – og det derfor er ønsket, at den forgældede ægtefælle skal arve meget lidt/intet, da det blot vil gå til kreditorerne. Den forgældede ægtefælle kan endda give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.

Vælger man fuldstændigt særeje, er det meget udbredt, at man samtidig opretter et gensidigt testa­­mente eftersom formålet med at oprette en ægtepagt om fuldstændigt særeje (typisk) kun opnås kun, hvis man supplerer ægtepagten med et testa­mente med helt eller delvist arveafkald.
Læs eventuelt mere om at oprette testamente.

Læs her om seks almindelige familier og deres valg af ægtepagt.

Det praktiske: Ægtepagter skal tinglyses

En ægtepagt om særeje kræver tinglysning i Personbogen for at blive gyldig. Tinglysningsafgiften til staten udgør kr. 1.750.

Vi sørger for alt i forbindelse med den tinglysningsmæssige ekspedition.
I skal blot signere anmeldelsen på tinglysning.dk med NemID – vi forklarer naturligvis hvordan, når ægtepagtens indhold er som du/I ønsker det.
Såfremt en af jer ikke har NemID, kan vi underskrive på den pågældendes vegne, hvis vi får jeres skriftlige samtykke hertil (en ”tinglysningsfuldmagt”).

Dette er alt sammen inkluderet i prisen for oprettelse af ægtepagt – vi tager hånd om, at ægtepagten bliver tinglyst og gyldig.

14 dages returret

P.S. Har du spørgsmål om særeje og ægtepagter, skal du ikke holde dig tilbage fra at skrive – det koster ikke noget at spørge.

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-16. Vi hjælper gerne.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.