Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Opret særeje med en ægtepagt

En ægtepagt er en aftale om særeje. Tag på forhånd stilling til, hvad der skal holdes uden for deling i tilfælde af skilsmisse.

Få ægtepagten udarbejdet af to advokater med speciale i familieret. 
Du får dermed den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”.

 

Advokater med speciale i
ægtepagter

Oprettelsen af ægtepagten er ligetil
– og vi hjælper hele vejen

Advokatgaranti: 
Tilfredshed eller pengene retur

Hvordan opretter man særeje?

1. Oplys advokaten om dine ønsker via et spørgeskema eller på telefon 8618 6846. I spørgeskemaet guides du igennem de samme spørgsmål som en advokat ville stille under et personligt møde. 

2. Advokaten sender dig ægtepagten, baseret på dine oplysninger og ønsker. 

3. Har du spørgsmål eller tilføjelser, klares det pr. e-mail eller telefon. 

4. Når ægtepagten er i overensstemmelse med dine ønsker, får du den endelige ægtepagt, parat til underskrift. Du får også vejledning i, hvordan ægtepagten skal underskrives. Advokaten hjælper med den afsluttende tinglysning.

Hvorfor skal du oprette ægtepagt via MinAdvokat?

Du har mulighed for at gå til en lokal advokat, men da vil prisen typisk være højere, idet advokaters timepris ligger på mellem 2.500 og 4.000 kr. inkl. moms.

Det er meget almindeligt, at advokatens tidsforbrug med et eller to møder med dig og udarbejdelse af ægtepagt udgør mindst 2-3 timer, og at advokathonoraret udgør mellem 5.000 og 12.000 kr. inkl. moms.

Der findes også internetløsninger, hvor det ikke er erfarne advokater, der individuelt udfærdiger hver ægtepagt.

Er ægtepagten ikke lavet ordentligt fra starten, fører det til utryghed og ærgrelser senere – samt risiko for strid om, hvordan ægtepagten er bindende ved en eventuel senere skilsmisse.

MinAdvokat.dk er unik, fordi:

 1. Du kan få advokathjælp og kyndig rådgivning, så du er sikret via ægtepagt.
 2. Bestillingen kan ske nemt online, hvilket sparer tid og penge.
 3. Du får den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”: Alle dokumenter laves og gennemgås af to advokater, der har speciale i familieret og ægtepagter.

Hvad koster en særejeægtepagt?

Vi har en fast pris på kr. 3.750 inkl. moms for oprettelse af ægtepagt.

Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, en skræddersyet ægtepagt, udfærdiget af advokater med speciale i familieret, samt den tinglysningsmæssige ekspedition af ægtepagten.

Hertil kommer tinglysningsafgift på 1.850 (2024-tal).

Hvem opretter særeje i deres ægteskab?

Vi har siden 2003 udarbejdet flere tusinde ægtepagter for vores klienter. Det har givet os erfaring om, hvad der er årsagen til, at par opretter en ægtepagt .

Her er de mest udbredte årsager til at oprette en ægtepagt (klik nedenfor og læs mere):

Forskel i formuestørrelser

Par, hvor der er betydelig forskel mellem deres formuer.

Beskyttelse af virksomhed

Par, hvor den ene ejer en virksomhed og gerne vil holde den udenfor delingen.

Internationale
par

Par, hvor en eller begge parter bor i/kommer fra et andet land end Danmark.

Beskyttelse på grund af stor gæld

Par, hvor den ene ægtefælle har stor gæld, mens den anden er gældfri

Ægtepagt til fordel for ægtefæller med særbarn

Par, med børn fra tidligere forhold, hvor længstlevende ægtefælle skal stilles bedre.

Deling af pensionsopsparinger

Par, hvor der er forskel på pensioner som skal deles lige mellem ægtefællerne

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Sådan opretter du en ægtepagt

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Udfyld spørgeprogrammet

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Meddel evt. rettelser

Sådan opretter du en ægtepagt

4. Modtag og underskriv ægtepagt

Afspil video
Advokat Ulrik Grønborg om ægtepagter

“Det var nemt, overskueligt og det var især godt med muligheden for et telefonmøde om nødvendigt.

Desuden er det tidsbesparende, og man får tid til lige at tænke sig om, før man skriver under. Jeg har ingen forslag til forbedringer – jeg synes at det fungerer optimalt.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Pernille Brandt

Hvor meget skal være særeje? (særejets omfang)

A) Særeje om alt

Den mest simple og udbredte form for særeje er rent særeje, dvs. særejet omfatter alle ens nuværende ejendele samt alle ens fremtidige erhvervelser. På denne måde er der ingen tvivl om hvilke genstande, bankkonti mv. der er omfattet af ægtepagten, eftersom alt er omfattet.

B) Særeje om alt, man ejer i dag

Særejet kan også udformes således, at det omfatter alt hvad man ejer ved ægteskabets indgåelse, men ikke fremtidige erhvervelser, der fortsat skal være fælleseje/delingsformue. Typisk vil man også vælge at få særeje om arv og gaver, man modtager under ægteskabet.

På denne måde kan I beholde den formue I hver især har opbygget før ægteskabet (eller som I modtager i arv fra forældre), men dele den formue I har opbygget i fællesskab.

C) Særeje om bestemte genstande eller beløb

Skal særejet ikke omfatte alt, kan det i stedet begrænses til bestemte genstande eller beløb.

 1. En genstand kan f.eks. være ens faste ejendom, virksomhed, arvesmykker, aktier m.v. Genstanden gøres til særeje, mens resten skal være fælleseje/delingsformue.
 2. Sumsæreje, hvor en bestemt pengesum gøres til særeje (f.eks. 100.000 kr. skal være særeje, resten skal være delingsformue).
 3. Brøkdelssæreje, hvor en bestemt brøkdel gøres til særeje. Gøres eksempelvis 80 % af mandens formue til særeje, mens 20 % skal være delingsformue, vil hustruen få 10% af mandens formue ved ægteskabets ophør. Brøkdelssæreje er ikke udbredt i praksis.

D) Særeje kun om arv eller gave

Modtager man gave eller arv fra et familiemedlem, har mange et ønske om, at pengene ”skal blive i familien”, og derfor ikke deles med gavemodtagers/arvemodtagers ægtefælle i tilfælde af skilsmisse og/eller død.

Gavegiver eller arvelader kan selv vælge at gøre gaven/arven til særeje, f.eks. ved oprettelse af testamente, men ægtefæller kan alternativt bestemme, at alle modtagne gaver eller arv skal være særeje ved at oprette ægtepagt.

Betyder særeje, at vi skal have separate bankkonti under ægteskabet?

Svaret er nej. Under ægteskabet kan I godt have fælles bankkonti, købe ting sammen m.v., selvom I har en ægtepagt om særeje. Særeje får først betydning, når ægteskabet slutter. Særeje er reelt en aftale om, hvad I ikke vil dele i tilfælde af ægteskabets ophør.

Hvordan har du og din partner indrettet jeres økonomi – har I hver jeres bankkonti, en fælles bankkonto eller begge dele?

Læs mere om de (mindst) fem forskellige måder, par indretter deres økonomi under ægteskabet →


Ægtepagt-eksempel om særeje

Hos MinAdvokat skræddersyer vi jeres ægtepagt, og der er derfor mulighed for at formuleret den som du/I ønsker det, indenfor de rammer, som ægtefælleloven giver mulighed for.

Ægtepagt om særeje - eksempel

Du kan se nærmere på ægtepagt-eksemplet her

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvilken slags særeje skal man vælge? (særejets type)

Der kan vælges mellem særejetyperne fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Der er ingen forskel i tilfælde af separation/skilsmisse. Begge særejetyper medfører, at der ikke skal ske deling af særejet ved eventuel separation eller skilsmisse.

Forskellen viser sig kun i tilfælde af dødsfald.

Mulighed nr. 1: Fuldstændigt særeje

Har man valgt fuldstændigt særeje, forbliver den afdødes værdier særeje ved død. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med særejemidlerne.

Fuldstændigt særeje medfører også, at den længstlevende ægtefælle får en mindre andel af den afdødes værdier.

testamente om fuldstændigt særeje

Mulighed nr. 2: Kombinationssæreje

Har man valgt kombinationssæreje, vil afdødes værdier i stedet blive til fælleseje/delingsformue ved død. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Længstlevendes særeje bliver derimod fuldstændigt særeje, og denne særejeform er derfor særdeles begunstigende for den længstlevende enke eller enkemand.

testamente om kombinationssæreje

Man kan kombinere særeje på flere måder, men den mest udbredte form for kombinationssæreje kaldes “ægtefællebegunstigende” kombinationssæreje.

Hvilken særejetype skal man så vælge?

Vi anbefaler, at man som klar hovedregel vælger kombinationssæreje.

Der er dog to situationer, hvor man i stedet bør vælge fuldstændigt særeje:

 • Hvis det primære ønske, at er sikre egne børn bedst muligt – på bekostning af, at arven til ægtefællen nedsættes (50+ løsningen). Ægtefællen kan endda give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.
 • Hvis den ene ægtefælle har stor gæld – og det derfor er ønsket, at den forgældede ægtefælle skal arve meget lidt/intet, da det blot vil gå til kreditorerne. Den forgældede ægtefælle kan endda give arveafkald som supplement til det fuldstændige særeje. Uanset hvad, vil det i denne situation være påkrævet at oprette et testamente samtidig med ægtepagten om fuldstændigt særeje.

Vælger man fuldstændigt særeje, er det meget udbredt, at man samtidig opretter et fælles testa­­mente, eftersom formålet med at oprette en ægtepagt om fuldstændigt særeje (typisk) kun opnås kun, hvis man supplerer ægtepagten med et testa­mente med helt eller delvist arveafkald.

Læs her om seks almindelige familier og deres valg

P.S. Måske du har hørt om skilsmissesæreje? Det skal du aldrig, aldrig vælge i en ægtepagt – og det er der en god grund til. Læs om fælden ved skilsmissesæreje →

Gifter du dig til penge eller gæld?

En ægtepagt om særeje er noget, man som par – i det mindste – bør overveje og drøfte åbent. Også fordi en ægtepagt kan beskytte den længstlevende økonomisk ved den andens død.

Hvis I begge synes det vil være mest rimeligt med en deling af alt, hvad I ejer – også det I hver for sig havde med ind i ægteskabet – behøver I slet ikke foretage jer noget. Så passer den almindelige regel om formuefællesskab også på jeres ægteskab.

Hvis der er stor forskel på jeres formue – og særligt hvis én af jer har stor gæld  bør I overveje, om fælleseje/delingsformue eller særeje er det rette for jer.

Du kan her læse mere om særeje for par, hvor den ene ægtefælle har stor gæld →

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Er din ægtefælle fra udlandet?

Vil du og din udenlandske forlovede have særeje i jeres ægteskab, er der særligt tre ting, I skal være opmærksomme på.

Uanset om man skal giftes med en person fra Danmark eller udlandet, kan det være relevant at overveje en ægtepagt om særeje.

Der er dog tre ting, som er særligt relevante at overveje, når ægtefællen bor i/kommer fra udlandet:

1. Hvilket lands regler vil I være underlagt?
Det har stor betydning, hvilket lands regler der gælder for jeres økonomiske forhold, og det er især afgørende, hvis I en dag skulle gå fra hinanden. I bør derfor overveje, om ægtepagten skal indeholde en lovvalgsaftale.

2. I hvilket land skal ægtepagten oprettes?
Bør ægtepagten oprettes i Danmark eller i udlandet? Eller måske begge steder?

3. Forstår begge ægtefæller dansk (og har dansk CPR-nummer)?
Uanset hvor ægtepagten oprettes bør den være oversat til begge ægtefællers sprog, sådan at begge parter ved, hvad de skriver under på.

Du kan her læse mere om særeje for par, hvor én af parterne er udlænding →

”Her er jeg blev mødt med stor faglighed både af en advokatsekretær som havde helt styr på det og hos advokaten, som lige sikrede sig en ekstra gang, at det var det, vi ønskede og forklarede fordele og ulemper.

Bedste service og mest grundige behandling man kan ønske sig!!”

Ros fra tidligere klienter
5/5

P. Andreasen

Særeje på arv og gave?

Ved at oprette en ægtepagt, kan man bestemme, at modtagen arv og gaver skal tilhøre modtageren som særeje. Dette kræver, at der oprettes særeje for gave og arv fra tredjemand. 

Gavegiver eller testator kan bestemme, at gaven eller arven skal tilhøre modtageren som særeje – det såkaldte “tredjemandsbestemt særeje”. Vil du bestemme særeje for arvinger, skal det stå i et testamente om særeje.

“Ægteskabspagt med særeje”

“Ægteskabspagt” er et ord man nogle gange støder på. Her kan du læse, hvad det betyder.

Hvad er en ægteskabspagt

Sprogligt set er det rigtige navn ikke en ægteskabspagt, men en ægtepagt. En søgning i Google viser dog, at mange mennesker ikke kender fagudtrykket ”ægtepagt”, hvilket for så vidt er forståeligt.

En ægtepagt, eller ægteskabspagt om man vil, er en skriftlig aftale, hvor I som ægtefæller tager stilling til vigtige økonomiske spørgsmål.

En ægtepagt kan bl.a. bruges til at oprette særeje i et ægteskab.

Ægtepagter er dog “ikke kun noget med særeje” – man kan også dele pensioner, såfremt man ser alderdomsopsparingen som et fælles projekt. Pensioner tilhører nemlig juridisk set blot den respektive ægtefælle.

Hvis du ikke har erfaring med ægteskabspagter, er det klogt at få en advokat til at hjælpe med dokumentets formulering.

Pas på med at undervurdere opgaven – det er et vigtigt dokument og det bør udfærdiges korrekt. Du kan få skræddersyet ægteskabspagten online her.

Fem ting, du ikke vidste om “ægteskabspagter” (ægtepagter om særeje):

 1. Man kan ikke ”bestemme særeje” selv – særeje er noget, man skal aftale skriftligt med sin ægtefælle/forlovede i en ægtepagt.
 2. Særeje og ægtepagt er ikke helt det samme. Særeje er det, man aftaler i en ægtepagt. Ægtepagten er selve dokumentets betegnelse – dvs. navnet på en aftaletype for ægtefæller.
 3. Ægtepagter bruges ved aftaler om særeje, men også ved aftaler om deling af pensioner i tilfælde af skilsmisse.
 4. Ægtepagter skal tinglyses digitalt for at være gyldige. Det er ikke nok at underskrive dem.
 5. Man kan ikke aftale hvad som helst i en dansk ægtepagt – eksempelvis kan en ægtepagt ikke indeholder en forhåndsaftale om ”hustrubidrag”.

P.S: Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Vi hjælper gerne.

”En god oplevelse – var lidt skeptisk i starten, da det foregår elektronisk. Men der var “rigtige mennesker” som man kunne spørge.

Sidder tilbage med en god følelse – har endelig fået nedskrevet det, som man har gået indebrændt med i lang tid – og det tager ikke ret lang tid.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Vidmar Lynglund

Det praktiske: Særejet skal tinglyses

Hvis man som ægtefæller opretter en ægtepagt er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot underskriver ægtepagten. Det følger af ægtefælleloven, at en ægtepagt skal tinglyses for, at den er gyldig mellem parterne. Tinglysning af ægtepagter foregår digitalt via Tinglysningsretten i Hobro.

En ægtepagt om særeje kræver tinglysning i Personbogen for at blive gyldig. Tinglysningsafgiften til staten udgør 1.850 (2024-tal).

Hvis I bestiller en ægtepagt via MinAdvokat, vil vi sørge for at varetage mest muligt af den tinglysningsmæssige ekspedition. Dette inkluderer blandt andet alt kommunikation til og fra Tinglysningsretten, herunder uploading af ægtepagten til og fra tinglysning.dk samt prøvetinglysning af ægtepagten.

I skal blot signere anmeldelsen på tinglysning.dk med NemID – vi forklarer naturligvis hvordan, når ægtepagtens indhold er som du/I ønsker det.

Såfremt en af jer ikke har NemID (eller dansk cpr.nr.) udarbejder vi også en tinglysningsfuldmagt – som skal underskrives foran to uvildige vidner – og fremsender denne til tinglysningsretten på jeres vegne. Dette er inkluderet i den faste pris.

Du kan her læse mere om ophævelse af ægtepagter →

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Statistik og tal:

7.672 personer

Så mange har vi hjulpet med at oprette ægtepagt siden år 2003.

5.506.500 kr

Dette beløb har vores kunder i alt sparet ved at oprette ægtepagt hos MinAdvokat frem for at tage til møde hos lokal advokat.

15 minutter

74 % af vores kunder bruger mindre end et kvarter på at udfylde spørgeskemaet.

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.