Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Ophævelse af særeje

Når man ikke ønsker at have en ægtepagt længere

Såfremt I allerede har en ægtepagt i jeres ægteskab, kan den ændres eller ophæves, når I ønsker det. Det kræver blot, at I sammen tinglyser en ny ægtepagt, der annullerer den eksisterende ægtepagt mellem jer.

Såfremt I ønsker at gå ”tilbage” til de almindelige familieformueretlige regler (dvs. formuefællesskab), bliver den nye ægtepagts ordlyd relativt kortfattet. En sådan ægtepagt om ophævelse/annullering af særeje, kaldes en ”ophævelsesægtepagt”.

Den skal dog stadig underskrives af jer og tinglyses digitalt for at den eksisterende ægtepagt ophører med at have retsvirkning.

Hvordan opretter vi en ophævelsesægtepagt:

Skriv direkte hertil på e-mail krp@askt.dk og oplys, at ”vi ønsker at ophæve vores nuværende ægtepagt”. Hvis muligt, må I gerne vedlægge en indscannet kopi af ægtepagten.

Vi skal bruge følgende oplysninger fra jer:

 • Jeres fulde navne og cpr. numre
 • Jeres vielsesdato
 • Jeres adresse
 • Oplys også gerne begrundelsen for, at I nu vil ophæve jeres eksisterende ægtepagt.
Vedlæg som nævnt en kopi af ægtepagten i indscannet version.

Hvis I ikke har en kopi af ægtepagten

Såfremt I ikke har en kopi af ægtepagten, kan I hente en kopi på Tinglysningsrettens hjemmeside. Det forudsætter dog, at ægtepagten er oprettet i 2011 eller senere. Ældre ægtepagter kan ikke downloades, men skal rekvieres via henvendelse til Tinglysningsrettens personale.

Ægtepagten kan findes ved at følge disse trin, hvis ægtepagten er tinglyst efter 22.03.2011:

 1. Log ind på www.tinglysning.dk med dit NemID
 2. Klik på “personer/virksomheder”
 3. Indtast navn og fødselsdato
 4. Klik på dit navn
 5. Klik på “persondokumenter”. Siden åbner sig og viser, at du har en ægtepagt registreret
 6. Klik på “dato/løbenummer” (teksten er markeret med rødt)
 7. Ægtepagten vil nu være synlig

Omkostninger og afgifter

Normalprisen for en ægtepagt er 3.750 kr. inkl. moms, men eftersom en ophævelsesægtepagt er mindre kompliceret, kan den oprettes for 2.550 kr. inkl. moms i advokatomkostninger.

Dertil kommer dog tinglysningsafgiften, når ophævelsesægtepagten skal tinglyses, på yderligere 1.850 (2024-tal).

De samlede omkostninger bliver således 4.400 kr. Prisen inkluderer, at jeres evt. spørgsmål og kommentarer bliver afklaret med en advokat pr. e-mail eller telefon, alt efter hvad I foretrækker. Advokaten sørger ligeledes for den tinglysningsmæssige ekspedition – I skal blot underskrive.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten