Hvilket lands regler er I underlagt?

Alle ægtefæller bør tænke over, hvilket lands regler, der gælder for deres økonomiske forhold. Det kan få stor betydning, hvis I en dag skulle gå fra hinanden.

Læs videre og få overblik over reglerne.

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvilket lands regler, der gælder?

Hvert land har forskellige regler om, hvordan ægtefællers formuer deles, når de går fra hinanden. Skal I dele alt ligeligt mellem jer? Har I særeje, og skal derfor slet ikke dele noget? Måske skal nogle ting deles, mens andre ting ikke skal?

I Danmark har ægtepar siden 1. januar 2018 haft mulighed for at indgå en såkaldt lovvalgsaftale. Ægtefæller har med andre ord lov til selv at bestemme, hvilket lands regler de ønsker, der skal finde anvendelse i deres ægteskab.

I denne artikel kan du læse om:

  1. Hvornår er I automatisk underlagt de danske regler?
  2. Hvordan kan I selv vælge, hvilket lands regler, I vil følge?

OBS! Er din ægtefælle fra et af de nordiske lande, henvises i stedet til denne artikel.

Hvilket lands regler gælder, hvis I ikke foretager et lovvalg?

Så længe I ikke har aftalt, hvilket lands familieretlige regler der skal gælde for jeres ægteskab, følger det af Ægtefællelovens § 64, hvilke regler I er omfattet af.

Reglerne har ”tilbagevirkende kraft” og gælder derfor også for par, der blev gift før d. 1.januar 2018.

Vær opmærksom på, at det er de danske regler om lovvalg, der er beskrevet nedenfor. Andre lande kan have andre regler om, hvilket lands love, der gælder.

Illustration: I er som ægtepar underlagt reglerne i det land, hvor I har jeres:
Hvilke lands regler gælder?
Følg ”trappen” indtil du rammer jeres situation.

Bemærk, at trappen kun gælder indtil I har boet i Danmark i 5 år. Efter 5 år i Danmark vil I overgå til at være underlagt de danske regler, dog tidligst fra d. 1. januar 2023 (se mere nedenfor).

1. Jeres første fælles bopælsland

I vil som udgangspunkt være underlagt reglerne i det land, hvor I begge havde bopæl på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

Hvis I bor sammen på vielsestidspunktet: Hvis I begge boede i Danmark på vielsesdagen, vil I således være underlagt de danske regler.

Hvis I flytter sammen efter vielsen: Havde I ikke bopæl i det samme land ved ægteskabets indgåelse, men er I dog senere flyttet til det samme land, vil det være reglerne i dette land, der finder anvendelse. Det er uden betydning, hvor lang tid der går før I flytter til det samme land.

Eksempel: Ved vielsen bor du i Danmark og din ægtefælle bor i England.
Efter vielsen flytter du til England, hvorefter det vil være engelsk familieret, der gælder for jeres ægteskab.

2. I har før boet sammen i udlandet, men bor nu i Danmark

Uanset hvor I tidligere har boet, vil I automatisk blive underlagt dansk familieret, når i begge har boet i Danmark de seneste 5 år.

Eksempel: Ved vielsen boede I begge i Iran, men er efterfølgende flyttet til Danmark. Indtil I har boet i Danmark i fem år, vil det være de iranske familieregler, der finder anvendelse. Når I har boet i Danmark i fem år eller derover, vil de danske regler finde anvendelse.

Vær dog opmærksom på, at de 5 år tidligst regnes fra ægtefællelovens ikrafttræden d. 1. januar 2018. Denne 5-års regel har med andre ord først virkning fra d. 1. januar 2023.

3. I har aldrig boet i samme land, men har samme statsborgerskab

Hvis I er gift og endnu ikke har boet i det samme land under ægteskabet, men I dog har statsborgerskab i det samme land, vil I være underlagt reglerne i dette land.

Eksempel: I bor i hvert sit land, men har begge dansk statsborgerskab.
I vil være underlagt de danske regler – også selvom ingen af jer måske bor i Danmark.

4. I har aldrig boet i samme land og har ikke samme statsborgerskab

Hvis I hverken har boet i det samme land under ægteskabet, eller har samme statsborgerskab, vil man i stedet kigge på, hvilket land I begge har den ”tætteste tilknytning” til.

Dette er en konkret vurderingssag, og man vil bl.a. se på, om I ved ægteskabets indgåelse havde planer om at flytte til et bestemt land, eller om I før ægteskabet har boet i det samme land. Det kan også have betydning, hvor i verden jeres ejendele befandt sig ved ægteskabets indgåelse.

Hvordan kan I selv vælge, hvilket lands regler, I vil følge?

Muligheden for at indgå en lovvalgsaftale følger af Ægtefællelovens § 65, mens nærmere regler om aftalens indgåelse findes i § 66. I en lovvalgsaftale kan I bestemme, hvilket lands familieretlige regler, der skal gælde for jeres ægteskab.

Hvilke landes regler kan I vælge?

I kan som udgangspunkt vælge frit mellem de lande, hvor I hver især bor eller har statsborgerskab.

Eksempel: Du bor i Danmark, og din ægtefælle bor i Kina. I kan vælge mellem de danske og de kinesiske regler. Hvis en af jer tilmed har statsborgerskab i Norge, vil I også kunne vælge de norske regler.

Uanset hvilket lands familieretlige regler, I vælger, gælder der dog et generelt forbud mod regler, der strider mod fundamentale danske retsprincipper. Hvis en udenlandsk lov er kønsdiskriminerende, eller hvis den lægger vægt på en ægtefælles skyld i ægteskabets opløsning, kan den derfor ikke anvendes i Danmark.

Dette betyder for eksempel, at en bestemmelse om at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle i tilfælde af utroskab, ikke vil finde anvendelse i Danmark.

Hvordan laver man en lovvalgsaftale?

En aftale om valg af lov skal indgås skriftligt, og der skal påføres både dato og underskrift. Vær dog opmærksom på, at hvis I bor i Danmark, eller hvis I ønsker at vælge dansk ret, så skal aftalen indgås ved oprettelse af en ægtepagt.

Hvis I også ønsker at bestemme særeje i jeres ægteskab, kan I med fordel kombinere dette med ”lovvalgsaftalen”, og dermed nøjes med at oprette en enkelt ægtepagt.

Ægtepagten om særeje skal oprettes i det land, hvis regler I tilvælger. Det er i Danmark uden betydning, om I opretter ægtepagten før eller efter ægteskabets indgåelse.

Kontakt os gerne nærmere, hvis du har spørgsmål om internationale ægtepagter. Eventuelt kan vi henvise til en advokatkollega i udlandet – vi har erfaring med udenlandske ægtepagter og har været involveret i sager om ægtepagter i Asien, USA og adskillige europæiske lande.

Læs mere her om særeje på DanskEngelsk eller Thai.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten