Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Med en fuldmagt giver du en person ret til at handle på dine vegne

Hos MinAdvokat får du:

 • En individuelt tilpasset fuldmagt
 • Fast pris, uanset antal spørgsmål og tilføjelser
 • Rådgivning pr. telefon eller e-mail
Afspil video

Det er nemt at oprette en fuldmagt

Hos MinAdvokat.dk kan du få kyndig advokathjælp til at oprette fuldmagt.

Oplys advokaten om dine ønsker via et spørgeskema eller telefon. I spørgeskemaet guides du igennem de samme spørgsmål som en advokat ville stille under et personligt møde.

Ved at du meddeler dine ønsker via spørgeskemaet, spares der tid (og penge) på transport og møder. 

Sådan gør du

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Oplys din ønsker

Fortæl navnene og ønskerne via telefon eller vort spørgeskema.

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Advokaten udfærdiger et udkast til fuldmagt, baseret på dine ønsker, og sender dig det.

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Tilretning

Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine tilføjelser og spørgsmål.

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Det færdige dokument

Du modtager den endelige fuldmagt, parat til underskrift.

Hvem behøver en fuldmagt?

De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette en fuldmagt.

Hvis du ikke opretter en fuldmagt og du bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, vil det i stedet være myndighederne, der udpeger en værge for dig. Dette indebærer, at din formue skal administreres efter de strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål. Din formue skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, og din værge skal have statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Hedder det også en fremtidsfuldmagt?

I 2017 blev det muligt at få sin fuldmagt registreret i et register i medfør af lov om fremtidsfuldmagter. Formålet med fuldmagter har dog ikke ændret sig i årtier. En fuldmagts formål er at udpege en anden person til at handle på ens vegne.

Fuldmagter kan udformes på forskellige måder – de adskiller sig primært ved, hvornår de træder i kraft:

 • En ”klassisk” fuldmagt (også kaldet en ”generalfuldmagt”) træder i kraft straks, den er underskrevet og vedvarer med at virke efter man ikke længere er i stand til selv at varetage sine interesser.
 • En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når Familieretshuset har modtaget en anmodning herom vedlagt lægeudtalelse. Fremtidsfuldmagten bliver registreret i et fuldmagtsregister – det gør generalfuldmagter ikke.

Hvilken type fuldmagt skal man vælge?

Vi hjælper typisk med at oprette en fremtidsfuldmagt – det foretrækker de fleste. 

Nogle vælger at oprette begge ovennævnte fuldmagtstyper, dvs. en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt. Derved får du fordelene fra begge fuldmagtstyper:

 1. Du sikrer, at fuldmagten kan anvendes straks, at du – eller den person, du har tillid til som fuldmægtig –l skønner det passende. Der er ikke risiko for at skulle vente længe på Familieretshusets sagsbehandling, indhentelse af lægeudtalelse m.v. En generalfuldmagt kan også være nyttig, hvis du kun midlertidigt er ude af stand til at varetage dine egne interesser. 
 2. Du får en fuldmagt registreret som fremtidsfuldmagt via notaren, hvilket giver en ekstra bekræftelse på, at fuldmagten er i overensstemmelse med dine ønsker. Det kan være til gavn for fuldmægtigen, at fuldmagten er registreret, hvis nogen uberettiget skulle betvivle, at fuldmægtigen handler på dine vegne.
Når du bestiller en fremtidsfuldmagt, kan du uden merpris få en generalfuldmagt, hvis du ønsker det. Så kan du selv vælge, hvorvidt du vil oprette den ene type eller begge typer.

Husk at du kan ringe på 8618 6846 eller kontakte os på anden vis, hvis du har spørgsmål.

Du kan gå videre til spørgeskemaet om fuldmagt her

Hvad må fuldmægtigen gøre?

At oprette en fuldmagt betyder ikke, at du ikke længere kan træffe beslutninger selv. Det betyder blot, at en anden person også kan handle på dine vegne.

Så længe du er i stand til at give instrukser, skal den anden person følge dine beslutninger og handle i din interesse. Du deler kort sagt dine beføjelser med en anden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen. Ved at oprette en fuldmagt, kan du vælge at give fuldmægtigen ret til at disponere på dine vegne, herunder f. eks. til følgende:

 • At disponere på dine vegne over dine penge, benytte netbank m.v.
 • At sælge eller pantsætte din faste ejendom eller din andelslejlighed
 • At indgå kontrakter på dine vegne, f. eks. købekontrakter, lejekontakter m.v.

Hvad kan en advokat hjælpe med – og hvad er prisen?

En fuldmagt skal udformes omhyggeligt, således at der tages stilling til alle relevante spørgsmål. Hos MinAdvokat.dk har vi lang erfaring at formulere og individuelt tilpasse fuldmagter, således at de passer til fuldmagtsgiverens ønsker.

Prisen for oprettelsen af en fuldmagt er kr. 2.250 inkl. moms.

Prisen inkluderer korrespondance med dig pr. brev eller e-mail, afholdelse af et eller flere telefonmøder efter dit ønske, individuel tilretning af fuldmagten, indtil den er efter dine ønsker og fremsendelse af den endelige fuldmagt, parat til underskrift.

                                                                   

Er I et par, der begge ønsker at oprette næsten enslydende fuldmagter, vil fuldmagt nr. to koste kr. 750 inkl. moms ekstra.

Hertil kommer notarens gebyr, når fuldmagten skal vedkendes.

Hvordan opretter man en fuldmagt?

 1. Indtast dit navn, fuldmægtigens navn og dine ønsker omkring fuldmagtens udøvelse i spørgeskemaet vedrørende fuldmagter. Anfør ved bestillingen (under “særlige bemærkninger”), hvis I er et ægtepar eller samlevende par, der ønsker 2 enslydende fuldmagter.
 2. Herefter udformer advokaten et udkast til fuldmagt og sender den til dig.
 3. Når du har læst udkastet, kan der afholdes et telefonmøde, hvor dine spørgsmål kan blive besvaret af advokaten og dine eventuelle tilføjelser kan blive skrevet ind.
 4. Når fuldmagten er udformet, skal den underskrives på en særlig måde – typisk via notaren. Advokaten hjælper dig med dette. 

14 dages returret

Omtale i medierne

Andre kunder mener

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-16. Vi hjælper gerne.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.