Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt for ægtefæller

Det kan være en stor fordel for ægtefæller at oprette to fremtidsfuldmagter, dvs. begge giver fremtidsfuldmagt til den anden.

Fremtidsfuldmagten medfører, at din ægtefælle kan handle på dine vegne, såfremt du pludseligt måtte blive alvorligt syg eller hvis du får svær demens.

Hvornår starter en fremtidsfuldmagt med at virke?

En fremtidsfuldmagt får virkning, hvis du ifølge en lægelig vurdering på et senere tidspunkt bliver ude af stand til at handle på dine egne vegne. Fremtidsfuldmagten fungerer derfor som en slags ”personlig forsikring”, der dækker, hvis uheldet er ude. En fremtidsfuldmagt kan være til stor gavn for begge ægtefæller.

Eksempel: Mogens og Hanne er gift og har ikke oprettet en fremtidsfuldmagt. Mogens bliver pludselig ramt af en hjerneblødning. Sygdommen er så alvorlig, at Mogens ikke længere kan underskrive bankdokumenter og lignende. Hanne kan ikke uden Mogens’ underskrift sælge deres bolig, så de kan flytte i noget mere passende for Mogens.

Hvis Hanne skal kunne sælge huset, vil hun skulle ansøge Familieretshuset om at fastsætte et værgemål for Mogens. Derudover skal Familieretshuset efterfølgende give tilladelse til, at værgen må sælge huset. Købsaftalen skal således godkendes af Familieretshuset, når køber og sælger har underskrevet.

Havde Mogens oprettet fremtidsfuldmagt, vil Hanne med en lægeerklæring hurtigt kunne ”aktivere” fuldmagten hos Familieretshuset, hvorefter hun vil kunne sælge huset.

Du kan på borger.dk læse mere om fremtidsfuldmagten.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og et værgemål?

Det tager væsentligt længere tid at etablere et værgemål, end det gør at aktivere en fremtidsfuldmagt. Årsagen er, at der i værgemålsloven er en række krav til, hvad Familieretshuset skal undersøge, før et værgemål kan etableres. 

En anden vigtig forskel er, at det er Familieretshuset, der udpeger en værge, hvor det modsat er dig selv, der vælger din ”værge” i fremtidsfuldmagten. Familieretshuset kan kun udpege én værge. I en fremtidsfuldmagt kan du frit vælge antallet af fuldmægtige, og hvordan de hver især eller sammen må handle.

En fremtidsfuldmægtig har det lettere end en værge, fordi en fremtidsfuldmægtig ikke er underlagt et aktivt tilsyn fra Familieretshuset.

En yderligere forskel er, at en værge skal følger den angivne pligter og rettigheder, som fastlagt i værgemålsloven. Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvilke pligter og rettigheder fuldmagten skal omhandle.

Du kan på Familieretshusets hjemmeside læse mere om værgemål.

Hvad er fordelen ved at have en fremtidsfuldmagt, når man er gift?

Der er stor forskel på, om din ægtefælle handler som din fuldmægtig efter en fremtidsfuldmagt eller som værge.

Fordelen ved fremtidsfuldmagt, når man er gift
Eksempel på fremtidsfuldmagt for ægtefæller

Hvis din ægtefælle udpeges som værge af Familieretshuset, vil din formue skulle låses i en banks forvaltningsafdeling, og din ægtefælle skal anmode Familieretshuset om tilladelse til formueforbrug.

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt er din formue derimod fri. Din ægtefælle behøver ikke at holde din formue skarpt adskilt fra sin egen formue, og din ægtefælle skal ikke ansøge Familieretshuset om tilladelse til brug af dine penge.

Kan min fuldmægtig fortsætte en tradition med årlige pengegaver?

Ja, en fremtidsfuldmægtig må gerne yde årlige pengegaver til eksempelvis dine børn, hvis du har givet tilladelse til det i fremtidsfuldmagten. Hvis din ægtefælle i stedet udpeges som din værge af Familieretshuset, er din formue låst. Det kræver myndighedstilladelse at yde store, årlige pengegaver.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt
Advokatbistand sikrer en gyldig fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter ægtepar en gensidig fremtidsfuldmagt?

Det er ikke muligt at lave en samlet, gensidig fremtidsfuldmagt for ægtefæller. Ægtefæller skal oprette to selvstændige fremtidsfuldmagter: en for hver ægtefælle.

Bemærk, at fuldmagt nr. 2 er billigere i advokatomkostninger end fuldmagt nr. 1, fordi de to fuldmagter er (næsten) enslydende. 

Prisen for oprettelsen af én fuldmagt er kr. 2.550 inkl. moms. Ønsker både du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, koster den anden fuldmagt kun kr. 750,00. Du kan her se mere prisen.

Hvis I opretter fremtidsfuldmagter til hinanden, bør I samtidig overveje, om der er en anden, der skal kunne træde til, såfremt I ikke alligevel kan være fuldmægtig for hinanden. Dette kaldes en ”subsidiær fuldmægtig”. 

Det kan være relevant med en sådan subsidiær fremtidsfuldmægtig i anden række, hvis I begge bliver syge, eller hvis én af jer går bort, før fremtidsfuldmagten bliver nødvendig. På denne måde kan I fremtidssikre jeres fremtidsfuldmagt.

Se eksempel på fremtidsfuldmagt her.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten