Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Fremtidsfuldmagt og demens

Alle danskere kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis de er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten skal registreres. 

Den, der giver fuldmagt (fremtidsfuldmagtsgiveren), skal være i stand til at forstå konsekvenserne af fremtidsfuldmagten.

Kan en dement give fuldmagt?

Ordningen med oprettelse af fremtidsfuldmagt er særligt relevant for personer, der diagnosticeres med en demenssygdom. 

Demens er en kronisk, progredierende sygdom med akkumulerende svaghedstegn, og en demensdiagnose er ikke i sig selv udtryk for, at du ikke er i stand til at oprette en fremtidsfuldmagt længere.

Med en fremtidsfuldmagt kan du på et tidligt stadie af sygdomsforløbet selv være herre over, hvem du vil udpege til at varetage dine forhold, når du ikke længere selv er i stand hertil.

Fremtidsfuldmagten er en formel og lovreguleret ordning, der sikrer, at fremtidsfuldmagten offentliggøres i Personbogen. Det betyder, at der er klarhed både for din fremtidsfuldmægtig (som handler på dine vegne) men også for den offentlige myndighed eller den private part (eksempelvis din bank), som skal indgå en aftale på dine vegne. 

Oprettelse af fremtidsfuldmagt
Advokatbistand sikrer en gyldig fremtidsfuldmagt

 

Det er vigtigt at oprette fremtidsfuldmagten tidligt, såfremt du diagnosticeres med en demenssygdom eller lignende. Du kan risikere at blive afvist hos notaren, hvis sygdommen på oprettelsestidspunktet er så fremskreden, at det vurderes, at du er blevet for svækket af sygdommen. 

Hvis det er for sent at oprette en fremtidsfuldmagt

Hvis du ikke opretter en fremtidsfuldmagt i tide, er dine nærmeste overladt til værgemål, hvor man igennem en anden og længere proces hos Familieretshuset skal have udpeget en værge. Det er i denne situation Familieretshuset, som vælger værgen. 

Du kan på Familieretshusets hjemmeside læse mere om værgemål.

En fremtidsfuldmagt er for alle

En fremtidsfuldmagt er også relevant for personer, som ellers er sunde og friske, men som ønsker at sikre deres økonomiske og personlige forhold i tilfælde af akut sygdom eller ulykke.

Find mere information om fremtidsfuldmagt her.

Se også eksempel på fremtidsfuldmagt her.

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten