Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt og pengegaver

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand hertil. Du kan eksempelvis samtidig bestemme, at der må gives særlige gaver på dine vegne. 

Gavebestemmelser i fremtidsfuldmagter

Ifølge Lov om fremtidsfuldmagter må der som udgangspunkt ikke ydes gaver på fremtidsfuldmagtsgiverens vegne. Dette gælder dog ikke sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til giverens kår.
 

Er der ikke taget stilling til gaver i fremtidsfuldmagten, må der således på dine vegne alene gives normale lejlighedsgaver såsom fødselsdags- og julegaver til nærtstående personer.

Hvad er “sædvanlige gaver”?

En pengegave bliver ikke en “sædvanlig” gave blot ved, at gaven er fritaget for gaveafgift efter boafgiftslovens § 22. Der gælder desuden særlige regler for pengegaver til børn, som du med fordel også kan læse op på.

Det forhold, at fuldmagtsgiveren i flere år har ydet årlige gaver på det afgiftsfri beløb, vil heller ikke i sig selv gøre en stor pengegave til en lejlighedsgave. Betingelsen om “sædvanlighed” opfyldes således ikke alene ved, at tilsvarende pengegaver er givet regelmæssigt.

Det afgørende er, om den konkrete gave kan betragtes som en almindelig lejlighedsgave, hvis værdi ikke står i misforhold til giverens økonomiske kår.

Hvis du ønsker, at fuldmægtigen skal kunne give større gaver, eksempelvis afgiftsfrie pengegaver, skal du udtrykkeligt skrive dette i fremtidsfuldmagten.

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt?
Advokatbistand sikrer en gyldig fremtidsfuldmagt

Ifølge praksis fra Familieretshuset og Civilstyrelsen skal fuldmagtsgiver udtrykkeligt have truffet bestemmelse om gaven i fremtidsfuldmagten, og rammerne for gaven skal være fastlagt i fremtidsfuldmagten. Fuldmagtsgiveren vil således ikke kunne overlade fremtidsfuldmægtigen et skøn med hensyn til gavens indhold og størrelse.

Du skal være særligt opmærksom, når du formulerer bestemmelser om muligheden for at yde gaver. Hvis bestemmelsen ikke formuleres korrekt, kan du risikere, at Familieretshuset vil afvise fremtidsfuldmagten helt eller delvist, når den skal sættes i kraft. Til den tid vil det oftest være umuligt at ændre fremtidsfuldmagten.

Du kan her finde afgørelser om fremtidsfuldmagter fra Civilstyrelsen.

Hvordan sikrer du adgangen til at yde gaver?

I fremtidsfuldmagten skal du i bestemmelsen om gaver sætte klare konkrete betingelser for gaven, herunder særligt om gavens størrelse. Du skal være så konkret som muligt. Det er oftest bredt formuleret bestemmelser, som afvises af Familieretshuset. 

Skal du være sikker på, at din fremtidsfuldmagt udformes korrekt, således at personen, som du har udpeget, kan yde særlige gaver på dine vegne, anbefales det, at du får bistand af en advokat med speciale i familie- og arveret. 

Vi kan hjælpe med at udforme din fremtidsfuldmagt, så både dine ønsker og lovens regler opfyldes.

Du kan her se et eksempel på en fremtidsfuldmagt.

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten