Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt eksempel

Fremtidsfuldmagter kan se forskellige ud alt efter, hvem der opretter dem. Herunder følger et – anonymiseret – eksempel på en fremtidsfuldmagt.

Eksempel på fremtidsfuldmagt

“Anders Andersen” ønsker at sikre sig i det tilfælde, at han bliver syg og ikke længere kan klare sig selv:

 1. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan han bestemme, at hans datter, Anni Andersen, skal kunne handle på hans vegne, såfremt han ikke selv kan gøre dette. 
 2. Fremtidsfuldmagten medfører, at Anni kan handle på Anders’ vegne vedrørende alle økonomiske og personlige forhold.
 3. Hvis Anni ikke er i stand til at hjælpe Anders alligevel, indsætter Anders sit andet barn, Annette Andersen, som “subsidiær fuldmægtig”. Dette betyder, at Annette skal kunne handle på Anders’ vegne, såfremt Anni ikke kan eller vil være fuldmægtig alligevel.  

Nedenfor har vi gengivet et – anonymiseret – eksempel på, hvordan Anders Andersens fremtidsfuldmagt kan se ud.

Af praktiske årsager er det alene den første side i fremtidsfuldmagten, der er illustreret nedenfor:

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Kan man selv skrive en fremtidsfuldmagt?

SVAR: Ja. Du kan selv skrive og oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt er dog ofte et kompliceret juridisk dokument. Fremtidsfuldmagten vedrører forhold, der først har betydning langt ude i fremtiden. Det kan derfor være vanskeligt at forudse alle omstændigheder. 

Du skal eksempelvis huske at tage stilling til, om din fuldmægtig må omgøre din beslutning om organdonation, eller om du skal have tage imod tilbud fra kommunen om hjælpeforanstaltninger.

Vi anbefaler altid, at du søger advokatbistand hos advokater med speciale i fremtidsfuldmagter, når du skal oprette en fremtidsfuldmagt. Så er du sikker på, at fremtidsfuldmagten opfylder dine ønsker.

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

 1. Indtastning og underskrift
  Først skal du finde ud af, hvad der skal stå i fremtidsfuldmagten. Derefter skal du indtaste den og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Du underskriver fremtidsfuldmagten digitalt med dit NemID/MitID på Tinglysning.dk.
 2. Vedkendelse
  Når du har underskrevet fremtidsfuldmagten, skal du bekræfte den ved personligt fremmøde hos en notar. Juridisk hedder det, at du vedkender dig fremtidsfuldmagten.

Du skal vedkende dig fremtidsfuldmagten senest seks måneder efter, du har oprettet den. Når du møder op, skal du medbringe ID i form af enten:

 • Pas,
 • Kørekort,
 • Legitimationskort eller
 • Anden form for offentlig udstedt billedlegitimation.

Under fremmødet sikrer notaren sig desuden, at:

 • Det er dit eget ønske at oprette fremtidsfuldmagten.
 • Du er fornuftsmæssigt i stand til at oprette den.

Notaren tjekker ikke indholdet af fremtidsfuldmagten.

Når disse to trin er gennemført, er din fremtidsfuldmagt oprettet og gyldig. Fremtidsfuldmagten aktiveres først, hvis det en dag bliver relevant at sætte den i kraft.

Hvis du er fritaget for digital post, så du ikke har NemID/MitID, er oprettelsesprocessen lidt anderledes. Det kan vi også hjælpe med uden merpris. 

Hvor finder man en notar?

Du finder en notar ved den nærmeste byret. Notarens opgave er at bekræfte, at du er stand til at handle fornuftsmæssigt. Notaren sikrer, at fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet af dig.

Find din nærmeste notar gennem Danmarks Domstoles hjemmeside

Vær opmærksom på, at du skal betale en retsafgift på 300 kr., når du møder op hos notaren.

Legat til velgørende forening i testamente

Hvad giver en fremtidsfuldmagt ret til?

En fremtidsfuldmagt giver en fremtidsfuldmægtig ret til at handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, som du har bestemt, at fuldmagten skal omfatte. 

En fremtidsfuldmagt kan indeholde bestemmelser om økonomiske og/eller personlige forhold og kan blandt andet give ret til at:

 • Sælge et fælles hjem,
 • Få lægeoplysninger udleveret,
 • Etc.

En fremtidsfuldmagt er et alternativ til et offentligt værgemål. Hvis en person ikke længere er i stand til at handle på sine egne vegne, vil det offentlige bestemme, hvem der skal udpeges som personens værge. Når du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal kunne handle på dine vegne, og hvad personen må gøre.

Personen, som du har udpeget som fremtidsfuldmægtig, skal handle i din interesse og efter dine ønsker, der er beskrevet i fremtidsfuldmagten. 

En fremtidsfuldmagt omhandler økonomiske forhold og/eller personlige forhold. Det er mest sædvanligt, at det er samme fuldmægtig, der varetager både økonomiske og personlige forhold – men en opdeling er mulig, hvis man vil have forskellige personer til hver opgave.

Hvad er økonomiske forhold?

Hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du tage stilling til, om fuldmagten skal omfatte økonomiske forhold. De fleste vælger, at fremtidsfuldmagten skal omfatte disse økonomiske forhold:

 • Køb og salg af bolig
 • Betalinger af regninger og indkøb af dagligvarer
 • Indgåelse af lejeaftaler

Hvad er personlige forhold?

Hvis du vælger, at din fremtidsfuldmagt skal omfatte personlige forhold, vil din fuldmægtig kunne tale på dine vegne over for myndigheder mv. 

Personlige forhold kan blandt andet være:

 • Ansøgning til kommune om hjælp og offentlige ydelser,
 • Accept af plejehjemsplads
 • Give tilladelse til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer

Du kan selv bestemme, hvilke personlige forhold fremtidsfuldmagten skal vedrøre. Har du selv taget stilling til organdonation, kan du bestemme, at personen ikke må omgøre denne beslutning.

Nogle personlige forhold kan ikke træffes af andre. Du kan eksempelvis ikke bestemme, at personen kan oprette et testamente eller en ægtepagt på dine vegne.

Find mere information om fremtidsfuldmagt her.

Du kan på borger.dk finde uddybende oplysninger om fremtidsfuldmagten.

Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal indeholde visse standardoplysninger om dig selv og din(e) fremtidsfuldmægtig(e). Vi skal blandt andet have oplyst CPR-numre for alle involverede, da de skal bruges i forbindelse med den digitale oprettelse.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du således:

 • Sende oplysninger om din fremtidsfuldmægtig, og
 • Tage stilling til fremtidsfuldmægtigens beføjelser. 

Læs mere her, hvis du ønsker at få rådgivning om fremtidsfuldmagt.

Ofte stillede spørgsmål om fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagten kan vise sig relevant for alle, der er fyldt 18 år. Fremtidsfuldmagten sættes i kraft, hvis du i fremtiden bliver syg eller svækket og dermed mister evnen til at kunne handle på dine egne vegne.

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, før at du bliver syg, vil du risikere at blive umyndiggjort og sat under værgemål. Du bestemmer ikke selv, hvem der skal være din værge. Fremtidsfuldmagten er et alternativ til at komme under værgemål.

Prisen på en fremtidsfuldmagt hos MinAdvokat er 2.550 kr. inkl. moms. Er I et ægtepar, der ønsker en fremtidsfuldmagt til hver, koster den ekstra fremtidsfuldmagt kun 750 kr. inkl. moms.

Denne pris inkluderer: en skræddersyet fremtidsfuldmagt, korrespondance mellem dig og advokaten pr. brev eller e-mail, afholdelse af et eller flere telefonmøder med advokaten, samt registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret. 

En fremtidsfuldmagt skal udfyldes på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge navn og CPR-numre på alle parter. Når du har udfyldt alle oplysninger samt fremtidsfuldmagtens indhold, skal du underskrive med NemID. Til sidst skal du til notaren.

Du kan her læse “Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt“.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten