Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du give en anden ret til at træffe beslutninger på dine vegne,
hvis du i fremtiden ikke selv er i stand hertil.

Alle fremtidsfuldmagter formuleres af to advokater med speciale i fremtidsfuldmagter.
Du får dermed den ekstra tryghed, der ligger i, at ”fire øjne ser bedre end to”.

 

Advokater med speciale i
fremtidsfuldmagter

Oprettelsen er ligetil
– og vi hjælper dig hele vejen

Advokatgaranti: 
Tilfredshed eller pengene retur

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Hos os får du kyndig advokathjælp til at oprette din fremtidsfuldmagt.

Vi har lavet et spørgeskema, der stille og roligt guider dig trygt igennem de forskellige valgmuligheder, man kan vælge i en fremtidsfuldmagt.

Kommer du i tvivl undervejs, har du mulighed for at ringe direkte til vores juridiske medarbejdere, der kan besvare dine spørgsmål om fremtidsfuldmagten. 

Prisen for oprettelsen af en fuldmagt er kr. 2.550 inkl. moms.

Ønsker både du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, koster den anden fuldmagt kr. 750,00. Du kan her læse nærmere om fremtidsfuldmagt for ægtefæller.

Prisen inkluderer korrespondance med dig pr. brev eller e-mail, afholdelse af et eller flere telefonmøder efter dit ønske, individuel tilretning af fuldmagten, indtil den er efter dine ønsker og hjælp med den digitale registrering af fremtidsfuldmagten.

Afspil video
Advokat Ulrik Grønborg om fremtidsfuldmagter
Author picture

”En god oplevelse – var lidt skeptisk i starten, da det foregår elektronisk. Men der var “rigtige mennesker” som man kunne spørge. Sidder tilbage med en god følelse – har endelig fået nedskrevet det, som man har gået indebrændt med i lang tid – og det tager ikke ret lang tid.”

Vidmar Lynglund

5/5

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvormed du giver en anden (typisk et familiemedlem) ret til at træffe bestemte beslutninger og handle på dine vegne

Fremtidsfuldmagten træder ikke i kraft med det samme – deraf navnet “fremtids”-fuldmagt. 

Fremtidsfuldmagten vil kunne træde i kraft, hvis du eksempelvis på et tidspunkt bliver så syg, at du ikke er stand til at træffe de rigtige beslutninger. Fremtidsfuldmagten er derfor “inaktiv”, indtil der er brug for den.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvordan dine fremtidige forhold skal være. Du sørger på denne måde for, at der på forhånd er taget stilling til dine ønsker.

Opretter du ikke en fremtidsfuldmagt vil der skulle iværksættes en sag om værgemål, hvor Familieretshuset efter omstændighederne uden inddragelse af din mening eller samtykke kan påbegynde et værgemål.

Du kan her se et eksempel på en fremtidsfuldmagt →

Hvad må fuldmægtigen gøre?

Hvis du vælger at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du beslutte dig for, hvem der i fremtiden skal handle på dine vegne. Den person, som du i fremtidsfuldmagten giver disse rettigheder til, kaldes en ”fuldmægtig” eller “fuldmagtshaver”. Du kaldes ”fuldmagtsgiveren”.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvad din fuldmægtig må foretage sig på dine vegne. Du kan også opdele opgaverne mellem flere fuldmægtige.

Beføjelserne i fremtidsfuldmagten opdeles i
(1) personlige forhold,
(2) økonomiske forhold og
(3) øvrige forhold.

1. Personlige forhold

Du kan vælge, at din fremtidsfuldmagt skal omfatte dine personlige forhold. Hvis du har valgt dette, kan din fuldmægtig repræsentere dig over for myndighederne og eksempelvis træffe beslutninger om:

 • ansøgning til kommunen om hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser.
 • accept af botilbud.
 • komme med tilkendegivelser om plejeforhold, mv.

Hvis din fremtidsfuldmagt omfatter personlige forhold, kan du begrænse beføjelserne, således at fuldmægtigen eksempelvis ikke må omgøre din beslutning om organdonation, hvis du selv har taget stilling.

Nogle personlige forhold kan ikke træffes på vegne af andre. Du kan således ikke i en fremtidsfuldmagt bestemme, at din fuldmægtig kan oprette et testamente eller en ægtepagt på dine vegne.

2. Økonomiske forhold

Vælger du, at din fremtidsfuldmagt omfatter dine økonomiske forhold, vil din fuldmægtig som udgangspunkt have beføjelser til:

 • at indgå aftaler på dine vegne
 • at hæve penge på din konto
 • at sælge fast ejendom
 • at opsige lejekontrakter mv.
Du kan vælge at skræddersy din fremtidsfuldmagt, således at der er nogle økonomiske forhold, som din fuldmægtig ikke kan træffe beslutninger om.

3. Øvrige forhold

Betaling til fuldmægtigen: Din fuldmægtig vil få dækket sine omkostninger og udlæg i forbindelse med sin rolle som fuldmægtig. Dette kunne eksempelvis være gebyret for ikraftsættelsen af fremtidsfuldmagten.

Du kan i din fremtidsfuldmagt bestemme, at din fuldmægtig skal have betaling for sit arbejde. Erfaringsmæssigt vælger de fleste, at fuldmægtigen ikke skal have betaling for hvervet.

Pengegaver: Selv om at din fremtidsfuldmagt omfatter økonomiske forhold, er udgangspunktet, at din fuldmægtig ikke må give gaver på dine vegne.

Din fuldmægtig må dog gerne give sædvanlige gaver, hvis de ikke er for store i forhold til din økonomi. Dette kunne eksempelvis være jule- og fødselsdagsgaver til personer, som du normalt har givet gaver til.
 
Du kan dog i fremtidsfuldmagten bestemme, at din fuldmægtig må yde visse bestemte gaver til bestemte personer, eksempelvis afgiftsfri pengegaver. Det må ikke være en “pligt” for fuldmægtigen at yde gaverne, da der så ikke længere er tale om gaver ydet af gavmildhed.
 
Vi kan hjælpe med at formulere dette, så både dine ønsker og lovens regler opfyldes.
 

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Udfyld spørgeprogrammet

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Meddel evt. rettelser

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

4. Modtag og registrér fuldmagt

Gør som tusindvis af andre personer

I 2017 blev der åbnet for adgangen til at oprette en fremtidsfuldmagt. Det første år blev der oprettet 2.436 fremtidsfuldmagter i Danmark.

Oprettelsen af fremtidsfuldmagt er i stor udvikling. I 2021 blev der oprettet 53.777 fremtidsfuldmagter i Danmark. Til sammenligning blev der samme år oprettet 40.246 notartestamenter. 

Det er således klart, at fremtidsfuldmagter er blevet en populær måde at fremtidssikre sine personlige forhold.  

Hvor mange fremtidsfuldmagter er der oprettet i år?
Author picture

"Det var nemt, overskueligt og det var især godt med muligheden for et telefonmøde om nødvendigt.

Desuden er det tidsbesparende, og man får tid til lige at tænke sig om, før man skriver under. Jeg har ingen forslag til forbedringer – jeg synes at det fungerer optimalt."

Pernille Brandt 

5/5

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Overvej også en generalfuldmagt

Det er muligt både at have en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt på samme tid. Derfor tilbyder vi altid at udarbejde en generalfuldmagt samtidig med fremtidsfuldmagten. Dette gør vi gratis, når man bestiller en fremtidsfuldmagt.

Nogle vælger at oprette begge ovennævnte fuldmagtstyper. Derved får du fordelene fra begge fuldmagtstyper:

 1. En generalfuldmagt er en fordel, hvis du lægger stor vægt på, at fuldmagten kan anvendes straks, at du – eller den person, du har tillid til som fuldmægtig – skønner det passende. Der er ikke risiko for at skulle vente længe på Familieretshusets sagsbehandling, indhentelse af lægeudtalelse m.v.
 2. En fremtidsfuldmagt kan først anvendes, når en læge har erklæret, at det er nødvendigt. En fremtidsfuldmagt kan i visse situationer fremstå som et “stærkere” dokument, fordi det registreres digitalt og skal vedkendes for en notar i overensstemmelse med Lov om fremtidsfuldmagter. Det kan være til gavn for fuldmægtigen, hvis nogen senere skulle betvivle, at fuldmægtigen handler på dine vegne.
Generalfuldmagt skabelon advoakt

Hvem kan være din fuldmægtig?

Selv om fuldmægtigen forventes at handle i din interesse, har vedkommende en høj grad af frihed til at gøre som vedkommende skønner bedst. 

Det er derfor afgørende, at du vælger en person, som du kan stole på, når du udpeger vedkommende til din fuldmægtig i fremtidsfuldmagten. Du kan vælge at have flere fuldmægtige i din fremtidsfuldmagt. 

Du kan også bestemme, at én fuldmægtig skal bestemme over dine personlige forhold, mens at én anden skal bestemme over dine økonomiske forhold.

Ofte indsættes en ægtefælle eller børn som fuldmægtige. Ved indsættelsen af en ægtefælle eller en anden jævnaldrende person som fuldmægtig, anbefaler vi, at der samtidig indsættes en subsidiær (alternativ) fuldmægtig, der kan træde til, hvis den oprindelige fuldmægtig ikke selv er i stand til at varetage dine interesser.

En subsidiær fuldmægtig kan først handle på dine vegne, når din primære fuldmægtig træder tilbage, eller hvis din primære fuldmægtig i særlige tilfælde er inhabil.

Før du vælger en fuldmægtig, bør du spørge dig selv:

 • Stoler jeg på personen?
 • Forstår personen mine behov og ser tingene fra min synsvinkel? Vil personen følge mine ønsker, hvis jeg en dag ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv?
 • Er personen villig til at bruge den tid og arbejde, som er nødvendig for at udføre hvervet som fuldmægtig?
 • Er personen i stand til at besøge mig og/eller holde kontakt pr. telefon?
 • Har personen indsigt i økonomiske spørgsmål? Hvis det ikke er tilfældet, vil personen sørge for at få bistand fra eksperter?

Fuldmægtigens pligter:

Den væsentligste pligt for fuldmægtigen er, at vedkommende skal handle i din interesse og i overensstemmelse med dine ønsker i fremtidsfuldmagten.

En fuldmægtig skal holde dine midler adskilt fra sine egne. Fuldmægtigen må ikke begunstige sig selv ved sine handlinger – medmindre du da udtrykkeligt skriver, at vedkommende gerne må dette.

Fuldmægtige skal opbevare dokumentation (og evt. føre regnskab) for de handlinger, vedkommende foretager på dine vegne.

Author picture

” Vi valgte MinAdvokat fordi det forekom os at være en nem vej til oprettelse af et gensidigt testamente. Til vores store glæde oplevede vi, at den moderne teknik med anvendelse af Internettet blev fulgt op af flot personlig rådgivning og service. Kan varmt anbefales.

På notarialkontoret var kommentaren: ”Jeg kan se, at I har været i gode hænder.”

Jette & Tom Rishøj

5/5

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Når du har fået udarbejdet din fremtidsfuldmagt, skal du følge en række trin før, at fremtidsfuldmagten bliver registreret. En fremtidsfuldmagt kan ikke benyttes i fremtiden, hvis den ikke er oprettet på korrekt vis.

For at oprette fremtidsfuldmagten skal du foretage to trin:

1. Registrering i Fremtidsfuldmagtsregisteret

I modsætning til generalfuldmagter, skal fremtidsfuldmagten uploades og registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Her skal fremtidsfuldmagten underskrives digitalt med NemID.  

Vi registrerer fremtidsfuldmagten på dine vegne og oplyser dig herefter om, hvor du signerer.

Er du fritaget for digital signatur, kan vi også hjælpe – så skal du blot underskrive på en anden måde, som vi vejleder nærmere om.

2. Vedkendelse for notaren

Når fremtidsfuldmagten er registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret, skal du over for notaren vedkender dig fremtidsfuldmagten. Dette koster et notargebyr på 300,00 kr.

Notaren sikrer, at du kan handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er et udtryk for dine ønsker. Notaren påtegner herefter fremtidsfuldmagten digitalt.

Herefter er fremtidsfuldmagten gyldigt oprettet, og fremtidsfuldmagten ligger parat til eventuel fremtidig brug. 

Læs mere om underskrivning af fremtidsfuldmagt hos notar →

Ønsker du at oprette din fremtidsfuldmagt hos os, står vi for registreringen i fremtidsfuldmagtsregisteret og hjælper dig med at signere. 

tinglysning af fremtidsfuldmagt

Aktivering af fremtidsfuldmagten 

Når du ikke selv kan varetage dine interesser længere, kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft. 

 • Aktiveringen sker ved, at du selv eller dine fuldmægtige indgiver en anmodning til Familieretshuset. 
 • Anmodningen sker ved fremsendelse af en “Blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt”, som findes på Familieretshusets hjemmeside. Samtidig skal der som udgangspunkt indsendes en lægeerklæring. 
 • Før at anmodningen fremsendes, skal dine fuldmægtige have drøftet aktiveringen med dig, medmindre at du ikke er i stand hertil. Har du valgt at have flere fuldmægtige, skal de i forening indgive blanketten. 
 • Familieretshuset skal herefter vurdere, om betingelserne for aktiveringen er opfyldt. I denne vurdering inddrages din aktuelle sundhedstilstand, lægeerklæringen og selve fremtidsfuldmagten. Der gives samtidig dine nærmeste pårørende underretning om anmodningen.
 • Hvis betingelserne er opfyldt, bliver fremtidsfuldmagten aktiveret, og din fuldmægtig kan nu handle på dine vegne. 

Du kan her læse mere om aktivering af fremtidsfuldmagten →

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle borgere over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt, medmindre man er under værgemål.

Fremtidsfuldmagten er især relevant for personer, der allerede er syge på et tidligt stadie i sygdomsforløbet og stadig kan handle fornuftsmæssigt.

Derudover er fremtidsfuldmagt relevant for personer, der ønske at sikre deres økonomiske og personlige forhold, hvis de senere skulle blive syge eller rammes af en ulykke.

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Hvem skal udarbejde min fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt, skal du for det første have formuleret selve indholdet i fremtidsfuldmagten. 

Ved at benytte en uddannet advokat er du sikker på, at fremtidsfuldmagten er juridisk bindende, og at der ikke er utilsigtede bestemmelser i dokumentet. Det er besværligt at ændre fremtidsfuldmagten, så snart den er sat i kraft.

Familieretshuset kan nægte at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, hvis fremtidsfuldmagtens indhold er uklart, eller hvis der er fejl i registreringen af fremtidsfuldmagten. Det er derfor vigtigt, at fremtidsfuldmagten udarbejdes og registreres korrekt. 

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt?

Ønsker du vores advokatbistand til udarbejdelsen af din fremtidsfuldmagt, garanterer vi, at fremtidsfuldmagten er helt i overensstemmelse med dine ønsker, og at det juridiske indhold er korrekt. 

Alle dokumenter er udarbejdet af advokater specialiseret i familieret. Hos os er der altid mindst to advokater, der gennemgår hver fremtidsfuldmagt. Ved at have flere erfarne øjne på hver fremtidsfuldmagt, sikre vi, at intet bliver overset. 
 

Prisen for en fremtidsfuldmagt er kr. 2.550 inkl. momsØnsker både du og din ægtefælle enslydende fuldmagter, kan I få den anden fuldmagt til kun kr. 750,00.

Prisen inkluderer rådgivning over e-mail og telefon, samt en skræddersyet fremtidsfuldmagt, der tager højde for alle dine ønsker. 

Hertil kommer kr. 300 i notargebyr, når fremtidsfuldmagten skal vedkendes hos notaren (du får vejledning i, hvor og hvordan det vedkendes).

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.