Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Med et skriftligt gavebrev sikres bevis for gaven

Hos MinAdvokat får du:

  • Et gavebrev, der er formuleret af advokat
  • Et ekstra gavebrev til brug ved gaver fremover
  • Fast pris og besvarelse af dine spørgsmål om gaveafgift m.v.
Indgåelse af aftaler

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er en skriftlig erklæring, hvorved gaven og dens vilkår dokumenteres.

Ved oprettelse af et gavebrev kan det eksempelvis bestemmes, at gaven skal tilhøre modtageren som særeje. Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med gavens givelse.

Det kan være en god idé at lave et skriftligt ”gavebrev”, når man giver pengegaver – uanset gavens størrelse.

På MinAdvokat.dk har du mulighed for at bestille et gavebrev, udformet af en advokat.

Hvad opnår du ved at lave et skriftligt gavebrev?

Et gavebrev sikrer, at gaven kan dokumenteres overfor SKAT og andre relevante myndigheder og personer. Derved forebygges misforståelser om, hvorvidt der var tale om en gave eller andet.

Skal gaven være særeje for modtageren (så gaven ikke skal deles ved en evt. skilsmisse), er det også væsentligt, at modtageren kan fremvise et gavebrev med en klausul om særeje. Særeje for gaver er beskrevet nærmere nedenfor.

Hvad må man give i gave uden at det udløser gaveafgift?

Sædvanlige julegaver, fødselsdagsgaver m.v. er ikke afgiftspligtige – men giver du større gaver, er hovedreglen, at der skal betales gaveafgift.

Hvis du holder gavmildheden under en bestemt beløbsgrænse, er gaven dog fritaget for gaveafgift.

Grænsen for afgift er forskellig, alt efter hvem der er gavens modtager – du må således give større gaver til dine børn end til eksempelvis dine svigerbørn, uden at det udløser gaveafgift.

I 2024 er beløbsgrænsen henholdsvis 74.100 kr. (2024-sats) for børn og 25.900 kr. (2024-sats) for svigerbørn. Her kan du se alle satserne for gaveafgift.

Gave advokat skabelon
Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker, at gaven skal være særeje for modtageren?

Nogle gavegivere ønsker, at gaven til modtageren skal holdes udenfor deling, hvis modtageren senere måtte blive separeret/skilt. Det kræver, at der oprettes et gavebrev.

Ved oprettelse af et gavebrev kan det bestemmes, at gaven skal tilhøre modtageren som enten kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med gavens givelse.

Man kan også indsætte andre vilkår for gaven – eksempelvis at den skal være båndlagt, så gaven ikke kan anvendes før modtageren eksempelvis er fyldt 25 år. Dette kan advokaten rådgive dig nærmere om.

Hvis man vil give en gave, der er større end det afgiftsfri beløb – hvad skal man så betale i gaveafgift?

Gaveafgiftens størrelse afhænger af relationen mellem modtageren og giveren. Børn betaler 15% i gaveafgift, hvis de får gaver fra deres forældre (i det omfang gaven overstiger det afgiftsfri beløb).

Her er en artikel om gaveafgiftens størrelse.

Vil man give store gavebeløb, vælger mange i stedet at udlåne beløbet til modtageren i stedet. Lån udløser nemlig ikke gaveafgift. Vi kan hjælpe med at lave et gældsbrev om et rentefrit familielån.

Eksempel:
En far giver sin datter 300.000 kr. Det medfører en gaveafgift på 15% af den del af beløbet, der overstiger det afgiftsfri grundbeløb.

Såfremt faren i stedet udlåner 300.000 kr. til sin datter som et familielån, udløser det ingen gaveafgift – fordi der er tale om et lån, som skal tilbagebetales.

Faren har ret til at give årlige gaver til sin datter og ad den vej nedbringe hendes gæld. Vælger faderen at give afgiftsfri gaver i flere år, vil datteren efter 4-5 år være gældfri.

Det er hvert år op til faren, hvorvidt han vil give gaver i form af afdrag (igen) eller ej.

Hvad er forskellen mellem et rentefrit lån og en gave?

Ved et rentefrit familielån skal pengene betales tilbage (hvis lånet ikke eftergives). Ved en gave skal pengene af gode grunde ikke betales tilbage.

Skal man lave et gavebrev hvert år, hvis man vil give gaver flere år i træk?

Ja, man skal lave et gavebrev hvert gang, man yder en ny gave. Giver man modtageren et løfte om, at der vil blive givet gaver hvert år, anses den samlede gave for at være ydet, da gaveløftet blev givet til modtageren. De samlede gaver bliver derfor – sandsynligvis – gaveafgiftspligtige det år, hvor løftet blev givet.

Prisen for oprettelse af et gavebrev er kr. 2.550,00. Inkluderet i prisen er et gavebrev, parat til underskrift af giveren og modtageren. Du modtager samtidig et ekstra gavebrev,  som du kan bruge, hvis du senere vil give gaver igen. Det ekstra gavebrev er uden beløbsangivelse og kan benyttes flere gange.

Hvad er inkluderet i prisen, når man bestiller et gavebrev?

  • Du modtager et udkast til gavebrev, som er parat til underskrift af giveren og modtageren. Har du spørgsmål om juraen, eller tilføjelser/rettelser, afklares det via telefon eller e-mail, alt efter hvad du foretrækker.
  • Du får samtidig et ekstra gavebrev, som du kan benytte, hvis du senere skulle ønske at give gaver igen. Det ekstra gavebrev er uden beløbsangivelse og kan benyttes flere gange.

Gavebreve skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er blot at udfylde gavebrevet og overføre beløbet/give gaven.

Ønsker du at bestille et gavebrev, kan det gøres ved at udfylde nedenstående spørgeskema:

Når du har klikket på Bestil, modtager advokaten din bestilling og laver et udkast til gavebrev.

Du får det tilsendt pr. e-mail om ca.  tre uger, sammen med en uddybende forklaring og et ekstra gavebrev til evt. senere brug. Du får samtidig en faktura, som du kan betale via netbank.

Sådan gør du

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Oplys din ønsker

Fortæl navnene og ønskerne via telefon eller vort spørgeskema.

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Advokaten udfærdiger et udkast, baseret på dine ønsker, og sender dig det.

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Tilretning

Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine tilføjelser og spørgsmål.

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Det færdige dokument

Du modtager det endelige gavebrev, parat til underskrift.

Omtale i medierne

Andre kunder mener

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.