Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Juridiske artikler

Vi er specialister i familieret og arveret. 

Det indebærer, at vi underviser andre advokater og studerende, samt at vi løbende udgiver artikler, som vi lægger på vores hjemmeside eller som bliver trykt i bl.a. retsvidenskabelige tidsskrifter.

Nedenstående links åbner artiklerne som PDF-filer i nyt vindue:

Rådgivning af arveret og familieret

TfA 2020.93 – Dødslejegaver

TfA 2018.283 – Successionsrækkefølger set fra en praktikers synsvinkel

TfA 2016.463 – anmeldelse af bogen ” Nordisk Samboerrett”

TFA2015.222 – ”Hvilken formueordning ønsker danskerne? – En gennemgang af statistik og undersøgelser”

TfA 2014.168 – Testamentsmønstre

TfA 2013.5 – En yderligere kommentar til UfR 2012.2767 V (TFA 2012.440 V): Hvordan skal et dødsbo deles, når der er truffet bestemmelse om, at en livsarvings arv skal begrænses til tvangsarven

De ovenstående PDF-filer stammer fra Tidsskrift fra Familie og Arveret og er lagt online med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Betænkning 1552/2015 om Ægtefællers Økonomiske Forhold, kapitel 6