Om MinAdvokat

Historien bag

Når man skal oprette sit testamente, skal man til advokat. 

Vi opdagede imidlertid, at mange fravalgte testamentet på grund af usikkerhed om prisen og fordi det var tidskrævende og omstændeligt at tage til møde hos advokaten.

I efteråret 2003 løste vi dette ved at lave et spørgeprogram på internettet. Her bliver man trin-for-trin stillet de samme spørgsmål, som en erfaren advokat ville have stillet på et personligt møde. Herefter går advokaten videre med at formulere testamentet.

Udfyld vores brugervenlige spørgeskemaer

Derved kan man få kyndig advokathjælp til sit testamente – på en let måde, hvor der ikke bruges tid (eller penge) på transport og møder.

Vi var de første, der lavede en testamenteservice online, og vi har forfinet processen siden da. I de forløbne år har vi hjulpet mange tusinde danske familier med at oprette testamente. 

Vi har i dag omfattende erfaring i, hvordan juridiske dokumenter udformes omhyggeligt, så intet overses.

Hvad lægger vi vægt på

Familiekonflikter og arvestrid. Langvarige retssager. Forkert deling af arven: Alt dette kan forebygges, hvis der er taget ordentlig hånd om juraen på forhånd.

Vi tror på, at hvis noget er værd at lave, er det værd at lave godt. Og familiens juridiske dokumenter er værd at lave.

Tryghed – hele vejen

Vi er flere advokater, der sammen gennemgår og formulerer hvert dokument. Når der på denne måde er flere erfarne øjne på hvert dokument sikres det, at dokumentet laves korrekt hver gang og at intet bliver overset.

Vi er så vidt vi ved det eneste advokatfirma, der har flere advokater på hver sag. Vi gør det, fordi det erfaringsmæssigt er den bedste måde at sikre, at kvaliteten er i orden. 

Derved kan vi hjælpe med at forebygge uklarhed og afværge misforståelser/arvestrid, hvilket ligger os meget på sinde.

Advokaterne bag skærmen

Spørgeskemaet er programmeret af advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg og advokat (L) Ulrik Grønborg, der begge anses for at være blandt landets førende eksperter i familie- og arveret.

Begge har undervist på universitetet og har medvirket som eksperter i avisartikler og i TV-programmer på DR og TV2, herunder dokumentaren ”Når arven splitter os”.

Advokat Ulrik Grønborg

Advokat Ulrik Grønborg er dagligt ansvarlig for MitTestamente.dk og vort team af juridiske medarbejdere.

Han var inddraget i processen ved udfærdigelse af den nye arvelov i 2007 – han udfærdigede høringssvar på vegne af Danske Familieadvokater.

Advokat Jørgen U. Grønborg har over 40 års erfaring i løsning af familie- og arveretlige problemer.

I 2006 modtog han Årets Hæderspris – en pris, der uddeles af Dreyerfonden til en jurist og en arkitekt, der i sin karriere har gjort en særlig indsats for sit fag. Jørgen U. Grønborg modtog arkitekt Jørn Utzon hædersprisen i 2006.

Advokat Kristian Ravn-Petersen har siden 2009 rådgivet om testamenter, fuldmagter og ægtepagter. 

Han har i sin fritid startet Skanderborg Advokatvagt, hvor han hver måned giver gratis råd, hvis nogen er stødt på juridiske problemer.

Advokat Amalie Baden tiltrådte i år 2006 og har været i advokatfirmaet siden. Hun beskæftiger sig i dag særligt med at rådgive familier om boligjura, skilsmisser og retssager.

Hun underviser på jurastudiet i Familie- og arveret, ligesom hun underviser andre advokater og advokatfuldmægtige på efteruddannelseskurser.

Jura studerende

 

Derudover har vi en række dygtige jurastuderende, der bistår ved telefonerne, hvis man ringer på vort telefonnummer 8618 6851.

Advokatkontor siden 1879:

I det daglige holder vi til i Aarhus hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Ryesgade 31, 1. sal, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 3228 3012.

 

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er navnet på vort advokatfirma, hvis historie kan spores tilbage til 1879. MinAdvokat.dk er vores onlineservice, hvor vi siden 2003 har skræddersyet juridiske dokumenter.

Læs mere om vores 140 års gamle historie.

Advokatkontor på Ryesgade

Vi har også andre hjemmesider – blandt andet Synopsis.dk, hvor advokater fra hele landet kan læse vores referater af domme, bruge beregningsprogrammer og hente paradigmaer til brug for deres daglige arbejde.

Andre oplysninger:

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan vi sørger for at behandle dine persondata med omhu, eller hvilke advokatetiske regler, vi skal leve op til, og hvad vores ansvarsforsikring dækker, kan finde informationen her.

Vores adresse

MinAdvokat.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg