Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Underskrivning af fremtidsfuldmagt hos notar

Notaren er en medarbejder ved Skifteretten. Notarens opgave er blandt andet at bekræfte ægtheden af underskrifter på vigtige dokumenter.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du – når indholdet er, som du ønsker – underskrive fremtidsfuldmagten med dit MitID.

Derefter skal du ind til din lokale skifteret og vedkende dig fremtidsfuldmagten over for en notar. Du har seks måneder til dette, når du har underskrevet fremtidsfuldmagten med dit MitID.

Bemærk, at din fremtidsfuldmagt ikke er endeligt oprettet, før du har været hos notaren.

Hvis du er fritaget for brug af digital post, er der en særlig proces for oprettelsen. Den er beskrevet længere nede i denne artikel.

tinglysning af fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er et juridisk dokument, som giver dig adgang til vælge en person (ofte et familiemedlem), der må træffe bestemte beslutninger og handle for dig.

Som det fremgår af navnet træder fuldmagten først i kraft i fremtiden. Fremtidsfuldmagten kan således først bruges, når du ikke længere er i stand til at handle på dine egne vegne. 

Du kan derfor på forhånd sikre, at det er den rette, der udpeges til at varetage dine interesser.

For at oprette en fremtidsfuldmagt er der flere trin, som du skal igennem. Først skal fremtidsfuldmagten registreres digitalt hos tinglysningsretten. Herefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes hos en notar.  

Hvorfor skal du også til notaren?

Notaren skal sikre, at du opretter fremtidsfuldmagten frivilligt, og at det er dig, der har signeret med dit MitID. Hvis ikke fremtidsfuldmagten er vedkendt hos notaren inden for seks måneder efter, at du har signeret med MitID, vil den som nævnt være ugyldig.

Når du har været hos notaren og vedkendt dig fremtidsfuldmagten, er din fremtidsfuldmagt gyldigt registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret, men din fuldmægtig kan endnu ikke benytte fremtidsfuldmagten.

Når/hvis fremtidsfuldmagten en dag bliver nødvendig, skal den ”aktiveres” ved hjælp af en lægeerklæring, der skal afleveres til Familieretshuset med en udfyldt blanket.

Du kan her se et eksempel på en fremtidsfuldmagt.

Hvordan underskrives fremtidsfuldmagten hos notaren?

Du skal først finde ud af, hvor den nærmeste notar befinder sig. Dette vil være ved den nærmeste byret. Vi sender dig kontaktoplysningerne samtidig med, at vi sender dig fremtidsfuldmagten, således at du let selv kan gå videre med at kontakte notaren.

For at vedkende fremtidsfuldmagten for notaren, skal man ofte bestille tid i forvejen. Nogle steder kan man dog møde op uden at bestille tid og trække et nummer i køen. Dette gælder eksempelvis ved Skifteretten i Aarhus og Skifteretten i Lyngby.

I nogle tilfælde kan notaren også komme hjem til dig eller på sygehuset, hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk hos notaren. Dette kræver dog oftest, at du dækker deres transportomkostninger. Du kan finde mere information på domstolenes hjemmeside.

Når du første gang møder notaren, vil notaren starte med at sikre sig, at du er den person, som er angivet i fremtidsfuldmagten. Du skal derfor vise et officielt billedlegitimation, hvor dit CPR-nummer er angivet.

Dernæst vil notaren spørge dig, om det er bekendt med og forstår indholdet af fremtidsfuldmagten. Til sidst vedkender du dig fremtidsfuldmagten. Notaren vil herefter påtegne fuldmagten, hvilket betyder, at fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet.

Bemærk, at du ikke behøver at medbringe en fysisk kopi af fremtidsfuldmagten til mødet hos notaren. Den er registreret digitalt. Du er dog velkommen til at medbringe en fysisk kopi, hvis du ønsker det. Oplys notaren om dit sagsnummer – det står på fremtidsfuldmagtens sidste side under ”Anmelders sagsnummer”.

Tjekliste: Det skal du medbringe til dit møde med notaren:

  • Billedlegitimation: Fx pas, kørekort, opholdstilladelse eller andet gyldigt ID.
  • Dit fulde navn
  • 300 kroner kontant: Notaren opkræver 300 kr. i gebyr

Ønsker du/I at oprette en fremtidsfuldmagt?

14 dages returret

Hvad koster en registrering af en fremtidsfuldmagt?

Det koster kr. 300 i retsafgift at få vedkendt fremtidsfuldmagten hos notaren. Hvis I er et par, der begge opretter en fremtidsfuldmagt, tager notaren kr. 300 pr. dokument, dvs. kr. 600 i alt.

Når/hvis fremtidsfuldmagten engang skal sættes i kraft, fordi du ikke længere kan handle på dine egne vegne, kræver Familieretshuset et gebyr på 1.010 kr. (2024-tal) for sagsbehandlingen.

Kan man oprette en fremtidsfuldmagt uden MitID?

Ja, du kan godt oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du ikke har MitID. Bemærk, at du skal være fritaget for digital post, for at du må oprette en fremtidsfuldmagt uden at benytte MitID.

Oprettelsen af fremtidsfuldmagt uden MitID sker i fire trin:

  1. Du opretter fremtidsfuldmagten på papir (dette sørger advokaten for)
  2. En kopi af fremtidsfuldmagten skal sendes til Familieretshuset. Du skal samtidig sende dine personoplysninger, herunder navn, adresse, CPR-nummer og telefonnummer. Vedlagt skal du sende navne og CPR-nummer på din fuldmægtig.
  3. Familieretshuset vil herefter telefonisk eller skriftligt indkalde dig til et fysisk møde i én af Familieretshusets afdelinger, hvor du underskriver din fremtidsfuldmagt. Til mødet skal du medbringe fremtidsfuldmagten og billedlegitimation.
  4. Familieretshuset registrerer fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Efter de fire trin er fremtidsfuldmagten gyldigt oprettet. Den er nu klar til at blive aktiveret, hvis/når det bliver nødvendigt.

Har du ikke MitID/NemID og derfor opretter fremtidsfuldmagten igennem Familieretshuset, er der ikke nogen afgift for registreringen af fremtidsfuldmagten. Du skal dog betale gebyret på 1.010 kr. (2024-tal) for ansøgningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, hvis/når fuldmagten skal ”aktiveres”.

Find mere information om fremtidsfuldmagt her.

Ofte stillede spørgsmål om fremtidsfuldmagter

Til mødet med notaren i retten skal du medbringe:

  1. Sagsnummeret på den registrering, som du har foretaget digitalt.
  2. Legitimation, hvor der både fremgår billede samt cpr.nr. (fx pas eller kørekort).
  3. Betalingsmiddel til dækning af notarens gebyr på 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt.

Du behøver ikke at medbringe en papirudgave af fremtidsfuldmagten til mødet med notaren. Notaren kan se den digitalt, hvis du har registreret fremtidsfuldmagten korrekt. 

Notaren vil først bede dig om at legitimere dig, således at notaren sikre, at det virkelig er dig, der skal oprette en fremtidsfuldmagt.

Herefter vil notaren spørger dig, om du er bekendt med indholdet af selve fremtidsfuldmagten. 

Til sidst spørger notaren, om du vil vedkende dig fremtidsfuldmagten. Når dette er overstået, vil notaren gyldiggøre (påtegne) fremtidsfuldmagten.

Når din fremtidsfuldmægtig skal anmode om sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr på 1.010 kr. til Familieretshuset (2022).

Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er enten fremtidsfuldmægtigen eller dig selv, som anmoder Familieretshuset herom. 

Samtidig med anmodningen skal der fremlægges en lægeerklæring om din tilstand, og det skal erklæres, at der har været en samtale mellem dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Derudover skal der samtidig ske en underretning til dine nærmeste pårørende. Når dette er sket, tager Familieretshuset stilling til anmodningen. 

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten