Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Skal du giftes med en fra de andre nordiske lande?

Gifter du dig med en nordmand, en svensker, en islænding eller en finne, skal du være opmærksom på, hvilket lands regler, som regulerer de økonomiske forhold i jeres ægteskab. Dette afgøres af reglerne i Den Nordiske Ægteskabskonvention.

Hvilket lands regler er I automatisk underlagt?

Når I begge har statsborgerskab i et nordiske land – dvs. et af de fem lande Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland (samt Grønland, Færøerne og Åland) – gælder loven i det nordiske land, hvor I ved ægteskabets indgåelse bosætter jer. Se Den Nordiske Ægteskabskonvention art. 3, stk. 1. 

Såfremt I ikke bor eller bosætter jer i Norden ved ægteskabets indgåelse, vil jeres situation falde uden for konventionen.

Hvilket lands regler, som regulerer jeres ægteskab, vil i stedet bestemmes af Ægtefælleloven og EU-forordningerne nr. 2016/1103 og nr. 2016/1104 om formueforholdet mellem ægtefæller og i registrerede partnerskaber.

Eksempel: Du er gift med en svensker, og I bor begge i Danmark. De danske regler vil finde anvendelse. Se Den Nordiske Ægteskabskonvention art. 3, stk. 1.

Hvis I efterfølgende flytter til et andet nordisk land, vil I være undergivet det lands regler, når I har boet der i 2 år, jf. Den Nordiske Ægteskabskonvention art. 3, stk. 2.

Eksempel: Du er gift med en svensker, og I bor begge i Danmark. Det er som udgangspunkt de danske regler, som vil regulere de økonomiske forhold i jeres ægteskab. På et tidspunkt beslutter I at flytte til Sverige. Når I har boet i Sverige i to år, vil de svenske regler finde anvendelse.

Tilflytterlandets regler, vil dog finde anvendelse straks, såfremt I begge er statsborgere i landet eller én af jer har boet der under ægteskabet.

Eksempel: I er begge danske statsborgere, men boede i Sverige ved ægteskabets indgåelse. Vælger I at flytte til Danmark, vil dansk ret finde anvendelse i jeres ægteskab straks ved flytningen.

Hvilket lands lov kan I tilvælge?

Hvis I ønsker at være underlagt et andet lands lov end det, som automatisk er bestemt for jer eller I ikke bryder jer om, at der er usikkerhed om, hvilket lands regler, som gælder for jer, kan I indgå en lovvalgsaftale.

Et lovvalg indebærer, at I på forhånd aftaler, hvilket lands regler, som skal gælde for jer.

I kan vælge frit mellem de nordiske lande, hvor I hver især har bopæl eller har statsborgerskab på tidspunktet for indgåelsen af lovvalgsaftalen.

Eksempel: Du er dansk statsborger, men bosat i Island. Du er gift med en norsk statsborger, som har bosat sig i Sverige. I kan frit vælge mellem de fire landes love.

Ønsker I at tilvælge dansk ret, kan en lovvalgsaftale oprettes ved ægtepagt. Det kan vi hjælpe jer med.

Ønsker I at tilvælge andet end dansk ret, bør I kontakte en lokal advokat, der kan rådgive om korrekt oprettelse af en lovvalgsaftale i det pågældende land.

Læs mere om særlige forhold omkring ægteskab med udlændinge her.

Kontakt os gerne nærmere, hvis du har spørgsmål om reglerne for ægtepagter på tværs af de nordiske lande.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten