Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Hvad er særeje?

Read this text in english
Læs denne tekst på thai / อ่านภาษาไทยที่นี่

En aftale om særeje i ægteskabet er en aftale om hvad der ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Aftalen skal udfærdiges som en ægtepagt og skal tinglyses for at blive gyldig.

Man kan vælge mellem to særejetyper: Fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Ved skilsmisse og under ægteskabet er følgerne af de to særejeformer helt ens: Der skal ikke ske deling af særejet ved en (eventuel) separation eller skilsmisse.

Forskellen viser sig ved død, hvis den afdøde havde børn.

Har vi arveret efter hinanden hvis vi får særeje?

Ægtefæller har stadig arveret efter hinanden, selvom der oprettes en ægtepagt om særeje. Typen af særeje er afgørende for, hvad de arvemæssige konsekvenser bliver.

Hvis I har et ønske om, at I ved dødsfald skal kunne arve ”mest muligt” efter hinanden, er det ”kombinationssæreje”, der er rette særejetype. Det kræver oprettelse af et supplerende testamente, hvis I vil arve mest muligt efter hinanden – ægtepagten om kombinationssæreje er dog grundlaget for, at ønsket kan opnås.

Hvis I omvendt har et ønske om, at I ikke skal arve noget fra hinanden (arven skal i stedet gå til egne børn), er det en ægtepagt om fuldstændigt særeje, der er grundlaget for, at ønsket kan opnås. Selv med fuldstændigt særeje har ægtefæller dog arveret efter hinanden. Skal alt tilfalde børnene, skal ægtepagten suppleres med et testamente, hvor I giver afkald på arv efter hinanden.

Skal vi lave ægtepagt i Danmark eller i Thailand?

Det afgørende for hvor ægtepagten skal oprettes er “mandens domicil på vielsestidspunktet”. Hvis manden har fast bopæl i Danmark på vielsestidspunktet, skal ægtepagten derfor oprettes i Danmark.

Det er ikke relevant, hvor brylluppet afholdes, hustruens bopæl, hustruens statsborgerskab eller andet i den sammenhæng.

Skal ægtepagten laves før vielsen eller kan det vente til efter vi er blevet gift?

Det er ikke et juridisk krav, at ægtepagten er oprettet før vielsen. Mange vælger dog at få tinglyst ægtepagten inden der indgås ægteskab. Dette skyldes, at man “automatisk” får fælleseje når man gifter sig, hvis ikke der er indgået (gyldig) aftale om særeje forinden.

Kan vi indgå aftaler om hustrubidrag osv. i ægtepagten?

I en ægtepagt kan man alene tage stilling til hvilken type af særeje og hvilket omfang særejet skal have.

Det er ikke muligt at indsætte bestemmelse om eksempelvis hustrubidrag i ægtepagten.

Skal ægtepagten oversættes til thai?

Det er nødvendigt at begge parter har forstået ordlyden og indholdet af ægtepagten. Hvis hustruen ikke læser og forstår dansk er det nødvendigt, at ægtepagten bliver oversat. Oversættelsen skal ske til et sprog som hustruen forstår.

Prisen for oversættelse er ikke inkluderet i prisen på kr. 3.750, men vi kan ofte tilbyde en fast pris på kr. 1.750 for oversættelse af ægtepagten til thai. 

Man kan selv sørge for oversættelsen, hvis man ønsker. Oversættelsen skal naturligvis være korrekt – og bør være skriftlig, så det kan dokumenteres.

Hvad er formueordningen i Thailand?

I udgangspunktet minder den danske formueordning med fælleseje om den thailandske formueordning. Den danske regel om fælleseje betyder, at man skal dele alle aktiver i tilfælde af skilsmisse. Dette omfatter også ting, man ejede før man blev gift. Efter thailandsk ret skelnes der mellem “ægteskabelige ejendele” og “personlige ejendele”. Ægteskabelige ejendele skal deles, og personlige ejendele kan holdes udenfor delingen. Alle ejendele erhvervet under ægteskabet skal (dog) deles, da de opfattes som værende ægteskabelige ejendele.

Min kommende ægtefælle har ikke CPR-nummer – gør det noget?

CPR-nummer skal benyttes ved tinglysning af ægtepagten. Uden tinglysning er ægtepagten ikke gyldig.

Hvis hustruen (endnu) ikke har CPR-nummer, kan der udstedes en fuldmagt til advokaten, som herefter kan signere på vegne af hustruen.

Hvis hustruen ikke har CPR-nummer, skal advokaten desuden modtage en kopi af hendes pas, som skal bruges ved tinglysning.

Min kommende hustru har CPR-nummer, men ikke NemID – gør det noget?

Hvis ægtefællen ikke har NemID, kan der udstedes en fuldmagt til advokaten, som herefter kan signere på vegne af hustruen.

Min kommende hustru har ikke opholdstilladelse – gør det noget?

Det er ikke et krav for ægtepagtens gyldighed, at hustruen har opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen er dog afgørende for, at ægtefællen kan få et CPR-nummer.

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret