Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Seks almindelige familier og deres valg af ægtepagt

Der findes forskellige typer særeje – hvilken type passer til jeres ønsker?

De seks familier nedenfor er udvalgt som eksempler på grund af deres ønsker til ægtepagt. Alle ønskerne er populære – vi hjælper mange familier af hver “type” hvert år.

Hvad hvis vores ønsker ikke er helt magen til nogen af eksemplerne?

Vælg den familie, hvis ønsker minder mest om dine/jeres. Så kan den være et udgangspunkt, som advokaten herefter kan tilpasse individuelt.

Alternativt kan du vælge at ”skræddersy” ægtepagten fra bunden – uden merpris. Meddel dine ønsker via vort spørgeskema, så laver vi ægtepagten og rådgiver dig om de ting, du er i tvivl om.

Vi er advokater med speciale i ægtepagter – ring på 8618 6846 eller skriv til os, hvis du har spørgsmål.

1. “Intet skal deles, hvis vi bliver skilt”

Vi ønsker at intet skal deles, hvis vi bliver skilt. Hver beholder sine egne ting. Når en af os dør, må den anden dog godt arve”.

Overdragelse af fast ejendom i familien
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Med rent kombinationssæreje beholder hver part sine egne aktiver i tilfælde af separation/skilsmisse. Kun de ting, som man udtrykkeligt har købt fælles (eksempelvis et hus, hvor man begge er tinglyste ejere) skal deles. Det er en populær ordning – og den stiller også den længstlevende ægtefælle gunstigt i tilfælde af dødsfald”.


Minder dette om jeres ønsker?

Klik her, hvis I vil have en sådan ægtepagt. Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

2. “De ting vi havde før vi indgik ægteskab, skal ikke deles ved skilsmisse – resten skal deles”

Vi ønsker at have særeje om de ting, vi bringer ind i ægteskabet. Ting, vi køber efter brylluppet, skal være fælles – også selvom de kun bliver købt af en af os”.

Valg af ægtepagt
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Med delvist kombinationssæreje beholder hver part de aktiver, som man bragte ind i ægteskabet, i tilfælde af separation/skilsmisse. Kun de ting, som man har erhvervet efter ægteskabets indgåelse deles. Ofte vil man også bestemme, at arv og gave, som man modtager fra tredjemand (f.eks. sine forældre) også skal være særeje for modtageren.

Ordningen er velkendt – også i udlandet. I advokatkredse kaldes ordningen ofte for ”EU-særeje”, fordi den anvendes i de fleste andre lande i EU end Danmark. Ordningen stiller også den længstlevende ægtefælle gunstigt i tilfælde af dødsfald”.


Minder dette om jeres ønsker?

Klik her, hvis I vil have en sådan ægtepagt. Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

3. “Vi har nogle bestemte genstande, der ikke skal deles ved skilsmisse”

Der skal være særeje om nogle bestemte ting, nemlig hans firma og hendes ejerlejlighed. Det var ting, som vi havde før vi mødte hinanden. Resten skal vi have fælles”.

Ejendomsoverdragelse imellem ægtefæller
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Man kan udmærket bestemme særeje om bestemte genstande. Man skal blot sørge for at beskrive de enkelte genstande nøje i ægtepagten.

Er det mange ting, der skal gøres til særeje, kan man med fordel overveje rent kombinationssæreje i stedet – og så i stedet beskrive de (få) ting, som man reelt ønsker at eje fælles”.


Minder dette om jeres ønsker?

Klik her, hvis I vil have en sådan ægtepagt. Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

4. “Vi ønsker at dele vores pensioner”

Vi anser alt for fælles – også vores pensioner. Det er tilfældigt, at vi valgte at spare mest op til pension i mandens navn. Det er mest fair at dele pensionerne, hvis vi bliver skilt”.

Valg af ægtepagt
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Normalt er pensioner holdt udenfor deling ved separation/skilsmisse. Ønsker man at dele sine pensioner, skal man aftale det i en ægtepagt.

Har en af ægtefællerne en livsvarig pension, vil den ikke direkte kunne deles – men den kan beregningsmæssigt indgå i opgørelsen af pensionerne, der skal deles. Advokaten kan rådgive nærmere om dette”.


Minder dette om jeres ønsker?

Klik her, hvis I vil have en sådan ægtepagt. Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

5. “Vi ønsker ikke at få noget fra hinanden ved skilsmisse eller død”

Vi har begge børn fra tidligere forhold og var over 50 år, da vi mødte hinanden. Vi gifter os nu, men vil egentlig ikke have noget fra hinanden ved skilsmisse eller død. Alt skal gå til børnene”.

Valg af ægtepagt
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Med rent fuldstændigt særeje holder hver part sine egne aktiver uden for deling i tilfælde af separation/skilsmisse eller død. Man skal samtidig oprette et testamente, hvori man giver afkald på arv efter hinanden. 

Man kan godt stadig være begunstiget på hinandens pensioner – hvis man ønsker det. Dette ønske er udbredt blandt par, der har giftet sig sent – advokater betegner det til tider som ”50+ løsningen”“.


Minder dette om jeres ønsker?

Klik her, hvis I vil have en sådan ægtepagt. Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

6. “Et barn skal arve mindst muligt”

Vi har ikke kontakt til mandens børn. Vi har et testamente, hvor de arver deres tvangsarv. Vi har hørt at vi kan nedsætte børnenes tvangsarv hvis vi også laver en ægtepagt”.

Valg af ægtepagt
Ulrik Grønborg

Advokatens kommentar:

Det er rigtigt, at en ægtepagt er et godt supplement til et testamente. Det nedsætter tvangsarven til mandens børn, hvis hustruen lever længst. Typisk vil ægtepagten kun gælde for de ting, som ægtefællerne ejer i lige sameje (eksempelvis et hus, hvor de begge er tinglyste ejere). Derved vil ægtepagten ikke stille nogen af ægtefællerne dårligere ved skilsmisse – hustruen vil dog stå bedre, hvis manden dør“.

Passer jeres ønsker ikke til nogen af ovenstående familiers ønsker?

En ægtepagt kan formuleres på mange måder. Vi kan skræddersy ægtepagten, så det passer til jeres families ønsker. Klik her, hvis du vil meddele advokaten dine ønsker.

Der er mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser senere, ligesom spørgsmål kan blive besvaret telefonisk af advokaten.

Er familierne ægte?

Alle familierne er konstruerede eksempler, baseret på ønsker, der erfaringsmæssigt er udbredte. Fotos er modelfotos.