“Sort får”-testamente – beskæring af arv til tvangsarv

Med et “sort får”-testamente sikres, at bestemte livsarvinger kun modtager deres tvangsarv, mens resten går til de øvrige børn/børnebørn.

Med et “sort får”-testamente sikres, at bestemte livsarvinger kun modtager deres tvangsarv. Hos MinAdvokat.dk kan du nemt bestille et tvangsarvs-testamente ved hjælp af et spørgeskema, der tager cirka 20 minutter at udfylde.

Hvad er et “sort får”-testamente?

Et “sort får”-testamente er et kaldenavn for en bestemt type testamenter, hvor et eller flere af børnene skal arve mindst muligt, mens resten skal tilfalde de øvrige børn.

Konkret sikrer et “sort får”-testamente følgende 2 ting:
1. Den længstlevende ægtefælle arver mest muligt.
Samtlige børn må i første omgang nøjes med deres tvangsarv. Har ægtefællerne fælleseje, vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 15/16 af den samlede formue. Førstafdødes børn må dele 1/16 (6,25%). Længstlevende ægtefælle kan typisk ikke sidde i uskiftet bo med de (sær)børn, hvis arv er blevet beskåret til tvangsarven, idet særbørnene ikke ønsker at give deres samtykke.

2. Ved den længstlevendes død, er det kun bestemte børn, der skal arve.
Testamentet sørger for, at så lidt som muligt tilfalder de(t) sorte får. Resten tilfalder øvrige børn. Typisk vil der også være bestemmelser, der sikrer, at at de øvrige børn har fortrinsret til at vælge, hvilke genstande de vil arve, mens de(t) sorte får alene får sin tvangsarv i f.eks. kontanter.

Ikke to familiers ønsker er helt ens og et “sort får”-testamente tilpasses ofte, tilføjes undtagelser m.v.

Typisk målgruppe

Et “sort får”-testamente kan anvendes af såvel enlige, ugifte samlevende og ægtefæller, der har flere børn.

Typisk vil der være tale om par, hvor eksempelvis mandens særbørn fra tidligere forhold ikke er kommet med i den nye familiedannelse. Parret ønsker ikke, at mandens særbørn skal arve mere end deres tvangsarv, mens mest muligt skal tilfalde eksempelvis deres fælles børn/hustruens særbørn.

Testamentet kan “fremtidssikres”, så der tages højde for, at der senere kunne komme (flere) fællesbørn, som også skal indgå i arvedelingen.

Betegnelsen “sort får” er alene et kaldenavn i denne sammenhæng, og skal ikke forstås alt for kategorisk. Der kan også være andre begrundelser for at minimere særbørnenes arv til tvangsarven, eksempelvis at særbørnene er ældre og har gode indkomster, mens fællesbørnene er mindreårige og har større økonomisk behov for at arve.

Ønsker du at få et konkret regneeksempel vedrørende, hvorledes arven i din familie vil blive fordelt med og uden et “sort får”-testamente, er du velkommen til at kontakte MinAdvokat.dk – vi laver regneeksemplet gratis.

Andre løsninger, der ligner

Ikke to familier er helt ens, og det afspejler sig i udformningen af testamenter. Der findes et utal af variationer, men eksempelvis ser man ofte:

Variation 1: At ægtefællerne begge har særbørn, men et eller flere af børnene skal arve så lidt som muligt (tvangsarv), mens resten skal deles ligeligt mellem de øvrige sær- og fællesbørn.
Denne type testamente er en blanding mellem ovennævnte “sort får” testamente og så det såkaldte ligedelingstestamente. Hos MinAdvokat har vi stor erfaring i at skræddersy denne type blandede testamenter, som i daglig tale betegnes “hybridtestamenter”.

Variation 2: At testamentet suppleres med en ægtepagt, for på den måde at sikre, at den længstlevende (eksempelvis hustruen) kan beholde mest muligt, hvis manden dør først. Hustruen kan således beholde sit eget (fuldstændige) særeje, mens hun i kraft af testamentet udtager 15/16 af mandens formue, der bliver fælleseje ved hans død.

Ejer ægtefællerne lige meget, vil hun samlet kunne beholde 31/32 af den samlede formue. Ejer ægtefællerne alle væsentlige aktiver i lige sameje (begges navne står på skødet m.v.), vil de ved at oprette en ægtepagt om særeje vedrørende aktiver i lige sameje, kunne sikre, at den længstlevende kan udtage 31/32 af de i lige sameje ejede aktiver, såsom boligen.

2.a. Ægtepagten om særeje kan skræddersys på flere forskellige måder – eksempelvis således, at mandens særeje både bliver til fælleseje, hvis han dør først og sidst. Denne type særeje (kombinationssæreje type 3) benyttes for at sikre at mandens særbørn arver så lidt som muligt, hvis manden lever længst og evt. sidder i uskiftet bo til sin død.

2.b. I mere vidtgående tilfælde er det også muligt at lave en gaveægtepagt, hvor manden overfører alle sine væsentlige værdier (boligen, bil m.v.) til hustruen, og samtidig lader det blive hustruens særeje. Fordelen ved denne løsning er, at manden så at sige “blanker sig af” og derfor ikke efterlader noget særligt at arve ved sin død. Hustruen ejer alle væsentlige værdier.

ULEMPEN ved denne løsning 2.b. er, at manden stiller sig selv særdeles ringe i tilfælde af en evt. skilsmisse, hvis alle ejendele tilhører hustruen som særeje!

En så vidtgående løsning kan derfor sjældent anbefales – manden kan beholde sin halvpart af værdierne ved skilsmisse og samtidig sikre hustruen 31/32 af værdierne, hvis de sørger for at eje dem i lige sameje (løsning 2.a.). Det er med andre ord alene en forøgelse af hustruens arv med 1/32 (ca 3%) af værdierne, som gaveægtepagten medfører – men gaveægtepagten formindsker mandens andel ved skilsmisse fra halvdelen til 0%.

Sådan bestiller du

Ønsker du/I et “sort får”-testamente, kan det bestilles via MinAdvokat.dk.

Bestillingen foregår ved, at du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema. Du kan eventuelt i spørgeskemaet anføre under “Særlige Ønsker”, at det er “sort får”-testamente, der ønskes – selvom det dog vil fremgå af dine indtastede ønsker i øvrigt.

Når vi har modtaget din bestilling

Når vi har modtaget din bestilling, vil en advokat udfærdige udkast til testamentet.

Du modtager udkastet med posten ca. 10-14 dage senere. Dokumentet kan herefter blive gennemgået telefonisk med advokaten og eventuelle rettelser blive indføjet.

Du kan pr. e-mail og telefon få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Når testamentet er endeligt oprettet, får du en faktura, samt den oprettede dokument. Prisen for testamentet er kr. 3.250 inkl. moms. Dertil kommer notargebyr kr. 300, når testamentet skal underskrives hos notaren.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten