Opret samejeoverenskomst med advokathjælp

Med MinAdvokat får du:
  • En samejeoverenskomst skræddersyet til dig
  • En fast og billig pris på 1.750 kroner
  • Rådgivning pr. telefon eller e-mail


Samlet kr. 1.750,00 inkl. moms


Hvilke spilleregler har I aftalt omkring jeres fælles bolig, hvis forholdet en dag måtte ophøre?

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, hvor I en gang for alle får styr på vilkår, som der ellers senere kan blive uenighed om.

En samejeoverenskomst fastlægger frem for alt, hvad der skal ske, hvis samejet en dag skal opløses. Samejeoverenskomsten tager stilling til, hvordan boligen skal afvikles, herunder hvordan udbudsprisen skal fastlægges.

Såfremt I ikke har betalt lige meget ved erhvervelsen, vil I også i en samejeoverenskomst kunne aftale skriftligt, at den ene skal have flere penge end den anden ved et salg.

Det er meget normalt, at man som par køber boligen i lige sameje, dvs. at man hver ejer 50 % af boligen. Det er dog ikke altid, at man beløbsmæssigt indskyder lige meget.

Hvis Morten og Mette køber en lejlighed i lige sameje, hvor de tilsammen skal indskyde kr. 300.000, men Morten betaler kr. 200.000 og Mette betaler kr. 100.000 så skylder Mette ret beset kr. 50.000 til Morten. Derved har de begge betalt kr. 150.000. Mortens tilgodehavende kan udmærket være rentefrit og afdragsfrit.

I samejeoverenskomsten vil der herudover blandt andet være beskrevet, hvordan udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser skal fordeles, hvordan praktiske opgaver i relation til ejendommen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres retlige dispositioner over ejendommen – pantsætning, udlejning med mere.


Hvem behøver en samejeoverenskomst?

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen, hvis der en dag måtte blive uenighed om, hvad der skal ske med boligen i tilfælde af forholdets ophør. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

Disse regler gælder ikke for ugifte par og ægtefæller, der har rent fuldstændig særeje. De må så at sige selv aftale nogle “spilleregler” for, hvad der skal ske, såfremt der på et tidspunkt måtte blive uenighed om det fælles ejerskab. Derfor er en samejeoverenskomst særligt relevant for disse par.


Samejeoverenskomst og testamente?

En samejeoverenskomst omhandler den situation, at forholdet ophører i levende live, hvorimod et testamente omhandler den situation, hvor forholdet ophører ved den enes død. For at helgardere sig, er det derfor vigtigt, at man tillige opretter et testamente.

Et testamente mellem ugifte samlevende er særligt relevant, i det tilfælde, hvor I har købt bolig sammen. Uden et testamente vil den afdødes halvdel af boligen gå til den afdødes forældre. Har I børn vil børnene arve. For børn under 18 år gælder det, at modtagen arv skal båndlægges i en godkendt forvaltningsafdeling indtil det fyldte 18. år. Børn under 18 år kan ikke eje fast ejendom.

Uden et testamente kan man altså risikere, at boligen skal sælges ved dødsfald, for at kunne udrede arven til børnene. Med et testamente kan man løse denne situation.


Bestil en samejeoverenskomst her

Dine kontaktoplysninger

For at kontakte dig skal vi bruge dine oplysninger.


Oplysninger på din medejer

Vi skal ligeledes bruge navnet på medejeren af ejendommen


Hvilken ejendom angår samejeoverenskomsten?

(Hvis det er den samme adresse, som du netop har anført, kan du blot skrive "samme")


Intern gæld

Hvor meget har i hver især indbetalt til ejendommen?)


Yderligere kommentarer

Har du spørgsmål eller andre ønsker? (Eksempelvis at differencen på det indbetalte skal forrentes e.l.)


Parat til at bestille?

» Bestil testamente

Vidste du dette?