Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

En samejeoverenskomst er jeres ”spilleregler” for, hvad der skal ske ved salg

Hos MinAdvokat får du:

  • En samejeoverenskomst, der er individuelt tilpasset til jer
  • Skriftlig dokumentation, hvis I ikke har indskudt samme beløb i boligen
  • Rådgivning pr. telefon eller e-mail
Afspil video

Hvilke spilleregler har I aftalt omkring jeres fælles bolig, hvis forholdet en dag måtte ophøre?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, hvor I en gang for alle får styr på vilkår, som der ellers senere kan blive uenighed om.

En samejeoverenskomst fastlægger frem for alt, hvad der skal ske, hvis samejet en dag skal opløses. Samejeoverenskomsten tager stilling til, hvordan boligen skal afvikles, herunder hvordan udbudsprisen skal fastlægges.

Såfremt I ikke har betalt lige meget ved erhvervelsen, vil I også i en samejeoverenskomst kunne aftale skriftligt, at den ene skal have flere penge end den anden ved et salg.

Det er meget normalt, at man som par køber boligen i lige sameje, dvs. at man hver ejer 50 % af boligen. Det er dog ikke altid, at man beløbsmæssigt indskyder lige meget.

Eksempel: Morten og Mette køber en lejlighed i lige sameje, hvor de tilsammen indskyder kr. 300.000. Morten betaler kr. 200.000 og Mette betaler kr. 100.000. Mette skylder i dette tilfælde kr. 50.000 til Morten. Derved har de begge betalt kr. 150.000.
Mortens tilgodehavende på kr. 50.000 kan udmærket være rentefrit og afdragsfrit.

I samejeoverenskomsten vil der herudover blandt andet være beskrevet, hvordan udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser skal fordeles, hvordan praktiske opgaver i relation til ejendommen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres retlige dispositioner over ejendommen – pantsætning, udlejning med mere.

Samejeoverenskomst eksempel advokat

Hvem behøver en samejeoverenskomst?

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen, hvis der en dag måtte blive uenighed om, hvad der skal ske med boligen i tilfælde af forholdets ophør. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

Disse regler gælder ikke for ugifte par og ægtefæller, der har rent fuldstændig særeje. De må så at sige selv aftale nogle “spilleregler” for, hvad der skal ske, såfremt der på et tidspunkt måtte blive uenighed om det fælles ejerskab. Derfor er en samejeoverenskomst særligt relevant for disse par.

Samejeoverenskomst og testamente?

En samejeoverenskomst omhandler den situation, at forholdet ophører i levende live, hvorimod et testamente omhandler den situation, hvor forholdet ophører ved den enes død. For at helgardere sig, er det derfor vigtigt, at man tillige opretter et testamente.

Et testamente mellem ugifte samlevende er særligt relevant, i det tilfælde, hvor I har købt bolig sammen. Uden et testamente vil den afdødes halvdel af boligen gå til den afdødes forældre. Har I børn vil børnene arve. For børn under 18 år gælder det, at modtagen arv skal båndlægges i en godkendt forvaltningsafdeling indtil det fyldte 18. år. Børn under 18 år kan ikke eje fast ejendom.

Uden et testamente kan man altså risikere, at boligen skal sælges ved dødsfald, for at kunne udrede arven til børnene. Med et testamente kan man løse denne situation.

Hvad med samejeoverenskomster til sommerhuse?

Der findes overordnet set to typer samejeoverenskomster: Når par har købt en bolig sammen, og når søskende ejer et sommerhus sammen. Vi kan hjælpe med begge typer samejeoverenskomster.

Sidstnævnte type sommerhus-samejeoverenskomster er dog mere tidskrævende og kan derfor typisk ikke laves til samme lave pris som samejeoverenskomster for boliger.

Kontakt Amalie Baden, såfremt I søger en samejeoverenskomst for sommerhus – hun kan rådgive nærmere om pris og nødvendige oplysninger.

Hvad er inkluderet i prisen, når man bestiller en samejeoverenskomst?

  • I modtager et udkast til samejeoverenskomst, som er parat til underskrift. Har I spørgsmål om juraen, eller tilføjelser/rettelser, afklares det via telefon eller e-mail, alt efter hvad I foretrækker.
  • I får et “juridisk familietjek” – er der i jeres situation behov for andre dokumenter, hvad gør andre par i jeres situation m.v. Alle spørgsmål besvares, så I får styr på papirene.

Prisen er 3.750 kr. inkl. moms. Samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er blot at underskrive samejeoverenskomsten.

Ønsker I at bestille en samejeoverenskomst for ugifte samlevende, kan det gøres ved at udfylde nedenstående spørgeskema:

Når du har klikket på Bestil, modtager advokaten din bestilling og laver et udkast til samejeoverenskomst.

Du får det tilsendt pr. e-mail om ca. tre uger, sammen med en uddybende forklaring. Du får samtidig en faktura på 3.750 kr., som du kan betale via netbank.

Sådan gør du

Oplys navn og ønsker via vores spørgeskema

1. Oplys din ønsker

Fortæl navnene og ønskerne via telefon eller vort spørgeskema.

Ud fra dine ønsker udarbejder advokaten et udkast og sender det til dig

2. Modtag et udkast

Advokaten udfærdiger et udkast, baseret på dine ønsker, og sender dig det.

Ud fra udkastet tager vi en snak om dine kommentarer til udkastet

3. Tilretning

Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine tilføjelser og spørgsmål.

Når dokumentet er færdigt, modtager du det endelige som er klar til underskrift

4. Det færdige dokument

Du modtager det endelige dokument, parat til underskrift.

Omtale i medierne

Andre kunder mener

Vi er en del af:

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.