Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Sammenligning: Er ugifte par med testamente altid stillet ringere end ægtepar?

“Jeg har forstået, at det er vigtigt med et testamente, hvis man er ugifte samlevende. Men kan vi ikke bare gifte os i stedet – så slipper vi for at tænke på alt det med testamente?”

Så unuanceret kan man ikke stille tingene op – et testamente er ikke på alle måder dårligere end at indgå ægteskab. Der er en række juridiske fordele ved at blive gift, ikke mindst, at arven bliver skattefri (boafgiften er 0 % for ægtefæller) – men så er der andre ting, som kun et testamente kan sørge for:

Et testamente forøger den andens arv

Ægtefæller uden testamente arver automatisk 100% efter hinanden – men kun 50% af den andens værdier, hvis der er børn.

Ugifte samlevende med et testamente arver 100% efter hinanden – men 87,5% af den andens værdier, hvis der er børn.

Der er altså en forøget arvelod til par, der opretter testamente. Også ægtepar får denne forøgede arvelod ved at oprette testamente – hvilket er til gavn for den længstlevende ægtefælle, hvis vedkommende ikke kan/vil sidde i uskiftet bo.

Kærestetestamente

Et testamente giver en række andre fordele

Med et testamente kan man opnå ting, som ikke følger automatisk med, når man gifter sig – f.eks. kan man:

  • bestemme, at børnenes arv skal være deres særeje,
  • tilkendegive, hvem man anser for bedst egnet til at overtage forældremyndigheden over børnene, hvis man dør inden de fylder 18 år (et børnetestamente).
  • Også hvis den ene (eller begge) har børn fra tidligere forhold, er det helt nødvendigt med et testamente – sammenbragte familier har altid brug for et testamente.

Den bedste sikring opnås ved BÅDE at blive gift OG oprette testamente

Oprettelse af et testamente og indgåelse af ægteskab giver ikke samme arvemæssige stilling. Der er lighedspunkter, for i begge tilfælde er der tale om handlinger, der stiller ens partner bedre end hvis man var forblevet ugifte samlevende uden testamente.

Det handler imidlertid ikke om at “vælge mellem at tage til præsten eller til advokaten” – testamente og ægteskab supplerer snarere hinanden juridisk. Ønsker man at stille hinanden bedst muligt arvemæssigt, skal man således gøre begge dele: Oprette et gensidigt testamente OG indgå ægteskab.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten