Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Udvidet samlevertestamente

Med et “udvidet samlevertestamente” kan ugifte få arveret efter hinanden som var de gifte.

Uanset hvor lang tid, man har boet sammen, eller hvor mange børn man har, har man ingen automatisk arveret efter hinanden.

Trods fordomme om det modsatte, har par, der lever ugift sammen, ingen arveret efter hinanden. Dette gælder uanset om de lever sammen i 2 år, 5 år – eller for den sags skyld 100 år. Arvestrid og økonomiske problemer er dermed ofte konsekvensen, hvis den ene pludselig dør – medmindre der er oprettet testamente.

Opnå arveret efter hinanden

I kan opnå sikkerhed for at arve ved at oprette et testamente sammen. Testamentet kaldes ofte et “udvidet samlevertestamente” i lærebøgerne på jurastudiet – i praksis er det mere korrekt at tale om et gensidigt testamente, hvor I som par efterlader “mest muligt” til hinanden.

Hvis vi nu ikke opretter et testamente – vi skal alligevel giftes om nogle år?

  1. Uden et testamente vil arven gå til den afdødes børn. Havde den afdøde ikke børn, vil forældrene være enearvinger.
  2. Ejer I en lejlighed sammen i dag, vil den afdødes halvdel af ejerlejligheden bliver overtaget af arvingerne – og sandsynligvis skulle sælges.
  3. Ved at oprette et testamente, bliver I ikke stillet som hvis I var gift (I skal f.eks. stadig betale afgift af arven) – men I kommer arvemæssigt så tæt på, som loven giver mulighed for.

Du kan her læse nærmere om, hvad andre ugifte samlevende par vælger i testamenter.

Hvor meget kan vi komme til at arve med et udvidet samlevertestamente?

Hvis I bestemmer, at I vil arve “mest muligt” fra hinanden, vil den længstlevende af jer arve 7/8 (87,5 %), mens den førstafdødes barn/børn vil arve 1/8 (12,5 %).

Kærestetestamente
Den længstlevende arver 7/8 (87,5 %)
Kærestetestamente
Førstafdødes barn/børn arver 1/8 (12,5 %)

Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at I opretter testamentet sammen, samt at følgende betingelser er opfyldt:

  1. at I på tidspunktet for den førstafdødes død lever sammen på fælles bopæl, og
       a)  venter, har eller har haft et fælles barn, eller
       b)  har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år.
  2. at ingen af jer ved oprettelsen af testamentet er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet bo,  
  3. at ingen af jer ved oprettelsen allerede har et andet testamente med en anden samlever.

Det er især betingelsen om, at I skal have levet sammen i mindst to år, når den første af jer dør, der i praksis kan give udfordringer. Bemærk, at det ikke er et krav, at I har boet sammen i to år, når testamentet oprettes – hvis blot kravet opfyldes inden den første af jer dør.

Kan vi bestemme, at den ene af os skal arve mest muligt, mens den anden skal arve meget lidt/ingenting?

Det er ikke nødvendigt, at det udvidede samlevertestamentet giver samme rettigheder for begge samlevere.

Det kan godt bestemmes, at eksempelvis kvinden skal arve 7/8 af mandens formue, mens manden alene skal arve 1/4 (eller intet) af kvindens formue.

Det er tilstrækkeligt, at det er et fælles testamente, dvs. to underskrivere. Arvelodden på 7/8 kan ikke opnås, hvis det er et enetestamente.

Sådan kommer I videre:

Hos MinAdvokat.dk kan du ved hjælp af vores avancerede spørgeskema indtaste alle de informationer, advokaten har brug for med henblik på at lave et udvidet samlevertestamente.

Når I har modtaget et udkast til testamente, er der mulighed for at tage en snak pr. telefon med advokaten om spørgsmål, tilføjelser og rettelser, som udkastet måtte give anledning til. Også dette er inkluderet i prisen – uanset hvor mange spørgsmål, I måtte have.

Hvad koster det?

Når samlevertestamentet oprettes online, koster det 3.750 kr. inkl. moms i advokatomkostninger – hvilket er langt mindre, end hvis I skulle til møde på et lokalt advokatkontor.

Ved at oprette testamentet via MinAdvokat opnår I samtidig den tryghed, der ligger i, at testamentet udformes af advokater med speciale i arveret og testamenter.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvor meget kan vi arve efter hinanden med et testamente?

Det afhænger af, om I har børn og hvor længe, I har boet sammen:

I kan med et testamente arve 100% efter hinanden, hvis I opretter testamente og ikke har/får børn.

I kan med et testamente arve 87,5% (7/8) efter hinanden, hvis I enten har børn sammen, venter børn eller har levet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.

I kan med et testamente arve 75% efter hinanden, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år på dødstidspunktet og den afdøde (kun) havde børn fra tidligere forhold, eller hvis den ene af jer ikke opfylder betingelser for, at I kunne indgå ægteskab med hinanden (den ene sidder i uskiftet bo, eller er frasepareret m.v.).

Hvorfor er et testamente ikke det samme som at blive gift?

Den længstlevende af jer skal betale afgift af arven15%, hvis I har boet sammen i mere end 2 år eller havde/ventede barn sammen, og ellers 36,25% i bo- og tillægsboafgift. Ægtefæller betaler 0% i afgift af arv – en væsentlig økonomisk forskel, der er gunstig for ægtefæller.

Dertil kommer, at ægtefæller har ret til at sidde i “uskiftet bo” og andre fordele, som ugifte ikke kan aftale sig til.

Husk også pensionerne og ATP!

Et testamente kan ikke stå alene – I skal også sørge for at begunstige hinanden på jeres pensioner, forsikringer og ATP. Dette kan ikke ske i selve testamentet – rådgivningen om pension og forsikring er dog inkluderet i prisen, hvis du bestiller testamente via MinAdvokat.dk.

I er altid velkomne til at kontakte MinAdvokat pr. e-mail og få et gratis råd om, hvorvidt I ville kunne have fordel af at oprette testamente.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten