Udvidet samlevertestamente

Med et “udvidet samlevertestamente” kan ugifte få arveret efter hinanden som var de gifte.

Uanset hvor lang tid, man har boet sammen, eller hvor mange børn man har, har man ingen automatisk arveret efter hinanden.

Trods fordomme om det modsatte, har par, der lever ugift sammen, ingen arveret efter hinanden. Dette gælder uanset om de lever sammen i 2 år, 5 år – eller for den sags skyld 100 år. Arvestrid og økonomiske problemer er dermed ofte konsekvensen, hvis den ene pludselig dør – medmindre der er oprettet testamente.

“Hvis man ikke vil til præsten, må man til MinAdvokat.dk”

Opnå arveret efter hinanden

I kan opnå sikkerhed for at arve ved at oprette et testamente sammen. Testamentet kaldes ofte et “udvidet samlevertestamente” i lærebøgerne på jurastudiet – i praksis er det mere korrekt at tale om et gensidigt testamente, hvor I som par efterlader “mest muligt” til hinanden.

Hvis vi nu ikke opretter et testamente – vi skal alligevel giftes om nogle år?

Uden et testamente vil arven gå til den afdødes børn. Havde den afdøde ikke børn, vil forældrene være enearvinger.

Ejer I en lejlighed sammen i dag, vil den afdødes halvdel af ejerlejligheden bliver overtaget af arvingerne – og sandsynligvis skulle sælges.

Ved at oprette et testamente, bliver I ikke stillet som hvis I var gift (I skal f.eks. stadig betale afgift af arven) – men I kommer arvemæssigt så tæt på, som loven giver mulighed for.

Sådan kommer I videre:

Hos MinAdvokat.dk kan du ved hjælp af vores avancerede spørgeskema indtaste alle de informationer, advokaten har brug for med henblik på at lave et udvidet samlevertestamente.

Når I har modtaget et udkast til testamente, er der mulighed for at tage en snak pr. telefon med advokaten om spørgsmål, tilføjelser og rettelser, som udkastet måtte give anledning til. Også dette er inkluderet i prisen – uanset hvor mange spørgsmål, I måtte have.

Hvad koster det?

Når samlevertestamentet oprettes online, koster det 3.250 kr. inkl. moms i advokatomkostninger – hvilket er langt mindre, end hvis I skulle til møde på et lokalt advokatkontor.

Ved at oprette testamentet via MinAdvokat opnår I samtidig den tryghed, der ligger i, at testamentet udformes af advokater med speciale i arveret og testamenter.

Hvor meget kan vi arve efter hinanden med et testamente?

Det afhænger af, om I har børn og hvor længe, I har boet sammen:

I kan med et testamente arve 100% efter hinanden, hvis I opretter testamente og ikke har/får børn.

I kan med et testamente arve 87,5% (7/8) efter hinanden, hvis I enten har børn sammen, venter børn eller har levet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.

I kan med et testamente arve 75% efter hinanden, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år på dødstidspunktet og den afdøde (kun) havde børn fra tidligere forhold, eller hvis den ene af jer ikke opfylder betingelser for, at I kunne indgå ægteskab med hinanden (den ene sidder i uskiftet bo, eller er frasepareret m.v.).

Hvorfor er et testamente ikke det samme som at blive gift?

Den længstlevende af jer skal betale afgift af arven15%, hvis I har boet sammen i mere end 2 år eller havde/ventede barn sammen, og ellers 36,25% i bo- og tillægsboafgift. Ægtefæller betaler 0% i afgift af arv – en væsentlig økonomisk forskel, der er gunstig for ægtefæller.

Dertil kommer, at ægtefæller har ret til at sidde i “uskiftet bo” og andre fordele, som ugifte ikke kan aftale sig til.

Husk også pensionerne og ATP!

Et testamente kan ikke stå alene – I skal også sørge for at begunstige hinanden på jeres pensioner, forsikringer og ATP. Dette kan ikke ske i selve testamentet – rådgivningen om pension og forsikring er dog inkluderet i prisen, hvis du bestiller testamente via MinAdvokat.dk.

I er altid velkomne til at kontakte MinAdvokat pr. e-mail og få et gratis råd om, hvorvidt I ville kunne have fordel af at oprette testamente.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten