Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvad bestemmer andre ugifte samlevende i deres testamenter?

Ugifte samlevende har ikke nogen “automatisk” arveret efter hinanden. Hvis man er ugifte samlevende, bør man oprette et gensidigt testamente.

Ugifte par står for ca. 21% af alle oprettede testamenter på MinAdvokat.dk.

Ved hjælp af et spørgeskema kan man som par oprette et gensidigt testamente hurtigt og trygt online. Takket være spørgeskemaet er tidsforbruget lavere og testamentet koster derfor også mindre.

Nedenfor kan I læse om, hvad der typisk bestemmes i testamenter – alt efter om man har børn eller ej, og om man har børn fra tidligere forhold:

Vi har ikke børn

Testamente for ægtefæller uden børn

Vi har fællesbørn

Testamente for ægtefæller med fælles børn

Vi har særbørn

Testamente for ægtefæller med sammenbragte børn og fælles børn
Kæreste opret testamente

Ugifte samlevende UDEN børn

Uden et testamente vil jeres respektive forældre/søskende arve jer. I kan i et testamente frit bestemme over alt hvad I ejer, da der i jeres situation ikke er nogen, der har KRAV på arv (I har ingen tvangsarvinger).

Erfaringsmæssigt vil ugifte samlevende uden børn typisk bestemme følgende i et testamente:

 • at den af jer, der lever længst, skal arve alt efter førstafdøde.
 • at når den sidste af jer dør, skal det hele tilfalde børnene (hvis I har børn).
 • at når den sidste af jer dør og I ikke efterlader jer børn, skal det hele deles med halvdelen til hver af jeres slægter – eller eventuelt til navngivne personer (niecer, søskende, velgørendeorganisationer?) i stedet.
 • arven til jeres arvinger skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse.
 • at testamente skal formuleres, så det tager højde for, at I evt. senere får børn eller bliver gift.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Kærestetestamente

Ugifte samlevende med fællesbørn

Hvis I begge har børn, kan I begunstige hinanden med 7/8 (87,5%) af, hvad I hver især måtte efterlade jer – et såkaldt “udvidet samlevertestamente” – forudsat, at I har fælles børn eller har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet.

Erfaringsmæssigt vil ugifte samlevende med fællesbørn typisk bestemme følgende i et testamente:

 • Bestemme, at den af jer, der lever længst, skal arve mest muligt efter førstafdøde.
 • Bestemme, at alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • Bestemme, at eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • Træffe bestemmelse om børnetestamente, hvis børnene er under 18 år. Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret.
 • Bestemme, at arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse.
 • Bestemme, at testamentet skal gælde uændret, hvis I en dag skulle indgå ægteskab.
 • Tage højde for, at I eventuelt får flere børn efter testamentets oprettelse.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Ugifte samlevende med et eller flere særbørn

Hvis I begge har børn fra tidligere forhold (særbørn), kan I begunstige hinanden med 7/8 (87,5%) af, hvad I hver især måtte efterlade jer – et såkaldt “udvidet samlevertestamente”. Dette forudsætter, at I på dødstidspunktet også har eller venter fælles børn eller har boet sammen i 2 år – i modsat fald kan I “kun” arve 3/4 (75%) efter hinanden.

Hvis kun den ene af jer har børn, kan vedkommende begunstige den anden af jer med 7/8 af sine værdier (forudsat at I har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet), mens den barnløse halvdel af jer kan begunstige den part, der har barnet, med alle sine værdier.

Erfaringsmæssigt vil ugifte samlevende med særbørn typisk bestemme følgende i et testamente:

 • Bestemme, at den af jer, der lever længst, skal arve mest muligt efter førstafdøde.
 • Bestemme, at alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • Bestemme, at eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • Træffe bestemmelse om børnetestamente, hvis børnene er under 18 år. Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret.
 • Bestemme, at arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse.
 • Bestemme, at testamentet skal gælde uændret, hvis I en dag skulle indgå ægteskab med hinanden.
 • Tage højde for, at I eventuelt får flere børn efter testamentets oprettelse.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Et sidste tip:

Husk at indsætte hinanden som navngivne begunstigede på jeres pensioner og livsforsikringer. Glem heller ikke ATP, der også udbetaler en dødsfaldssum til ens kæreste under visse betingelser – blandt andet, at man har husket at meddele ATP, at man er kærester.

Ved I nu tilstrækkeligt til, at I er parate til at bestille jeres testamente?

Har I spørgsmål, kan det blive afklaret telefonisk, når vi alligevel skal drøfte det bestilte testamente nærmere, men I kan også sende os en besked med spørgsmål.

”Vi valgte MinAdvokat fordi det forekom os at være en nem vej til oprettelse af et gensidigt testamente. Til vores store glæde oplevede vi, at den moderne teknik med anvendelse af Internettet blev fulgt op af flot personlig rådgivning og service. Kan varmt anbefales.

På notarialkontoret var kommentaren: ”Jeg kan se, at I har været i gode hænder.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Jette & Tom Rishøj

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten