Ordbog: Sameje

Sameje dækker over, at to eller flere personer i fællesskab ejer et aktiv (eksempelvis en bil eller et hus). Sameje er ikke det samme som fælleseje.