Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Samtykke til uskiftet bo

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Ægtepar med særbørn kan kun sidde i uskiftet bo, hvis særbørnene giver samtykke hertil. Er bør­ne­ne myndige kan de give et bindende samtykke på forhånd, dvs. før dødsfaldet er sket. Derved bliver det den længst­levende ægtefælle, der beslutter, om vedkommende ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej.

Hvem bør indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

  • Ægtepar med særbørn

Hvem skal ikke indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo?

  • Ægtefæller med fællesbørn
  • Ægtefæller uden børn
  • Ægtefæller der er berettiget til ægtefælleudlæg
  • Ugifte samlevende med eller uden børn
Få forhåndssamtykkeerklæing til uskiftet bo når der er særbørn

MinAdvokat kan hjælpe dig med at udarbejde forhåndssamtykkeerklæringer i forbindelse med oprettelse af testamente. Prisen er 250 kr. pr. styk

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder at den længstlevende ægtefælle ikke skal skifte med førstafdødes livsarvinger. Ægtefællen får udleveret formuen til fri råden og kan leve økonomisk set leve videre som hidtil. Når den længstlevende ægtefælle går bort, vil formuen blive opgjort som to dødsboer.

Hvad er særbørn?

Har I børn hver for sig, f.eks. fra et tidligere ægteskab, kaldes børnene juridisk set for særbørn. Børn som I begge er forældre til, kaldes for fællesbørn. Har I både særbørn og fællesbørn er det kun særbørnene, der skal give deres accept/samtykke til uskiftet bo.

Er et forhåndssamtykke nødvendigt for at sidde i uskiftet bo med særbørn?

Et forhåndssamtykke er ikke strengt nødvendigt. Beslutningen kan udskydes til den ene ægtefælle går bort, hvorefter børnene kan give samtykke.

Udskydes beslutningen medfører det, at barnet skal træffe beslutning herom i umiddelbar forlængelse af lige at have mistet sin far eller mor. Samtidig er den efterlevende ægtefælle også i en sårbar situation, da vedkommende netop har mistet sin partner.

Det er derfor vores anbefaling at indhente samtykket på forhånd, da det kan forebygge splid mellem den efterlevende ægtefælle og afdødes særbørn. Ægtefællerne kan i fælleskab forklare barnet baggrunden for, at man ønsker at sidde i uskiftet bo, og barnet spares for at skulle tage stilling kort efter dødsfaldet.

Hvad hvis børnene ikke kan eller vil give forhåndssamtykke?

Hvis børnene af forskellige årsager ikke kan/vil give forhåndssamtykke, kan I oprette et testamente, hvor længstlevende arver mest muligt. I så fald vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 93,75% (15/16) af den samlede nettoformue i boslod og arvelod.

Klik her for at læse mere om testamenter til ægtefæller med særbørn, hvor længstlevende arver mest muligt.

Hvornår er et forhåndssamtykke gyldigt?

Der skal udarbejdes en forhåndssamtykkeerklæring, der skal underskrives af jer begge samt jeres myndige særbarn/børn. Herefter skal det blot opbevares af jer et sikkert sted. Erklæringen skal ikke for notaren, underskrives for vidner eller tinglyses.

Ønsker du/I at bestille en forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo, gøres det ved at svare på nedenstående spørgsmål:

Du skal skrive navne og oplysninger om dine (Ægtefælle nr. 1) særbørn og din ægtefælles (Ægtefælle nr. 2) særbørn.

Når du trykker på knappen “Bestil erklæring”, sendes oplysningerne til advokaten, som herefter udarbejder forhåndssamtykkeerklæring(er) til uskiftet bo.

Du får erklæringen tilsendt pr. e-mail om ca. 14 dage, med et følgebrev indeholdende en uddybende forklaring. Der sendes samtidig en faktura på kr. 250,00 inkl. moms pr. erklæring. Denne kan betales via netbank.