Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvorfor skrive testamente?

Der kan være mange gode grunde til, at du skal skrive et testamente.

Hvis du ønsker at bestemme, hvordan arven efter dig bliver fordelt, er det relevant at oprette et testamente.

Selv hvis du ikke ønsker store ændringer i arvens fordeling, kan du med et testamente bestemme vigtige vilkår til arven – eksempelvis at arven skal være særeje for modtageren, så arven ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse.

Tre grunde til at oprette et testamente:

  1. Et testamente giver tryghed. Der er gode, juridiske grunde til at lave et testamente (se nedenfor), men den væsentligste grund er, at det giver sindsro og tryghed at vide, at der er styr på papirerne i tilfælde af dødsfald.
  2. Et testamente sikrer, at arven går til de rette arvinger. Arvelovens almindelige regler passer ikke til alle familieformer – eksempelvis ikke til familier med ”dine, mine og vores børn”. Med et testamente kan man dels sikre hinanden bedst muligt som ægtefæller, dels sørge for, at arven fordeles som ønsket blandt børnene – uanset hvem af ægtefællerne, der lever længst.
  3. Arven skal være særeje for børnene. Gøres arven til særeje medfører det, at arven ikke skal deles med arvingens ægtefælle, hvis arvingen skal skilles efter at have modtaget arv fra dig/jer. Cirka 75% af alle testamenter for ægtefæller har en sådan bestemmelse om særeje i testamentet – nogen gange er det den vigtigste bestemmelse.

Der er flere grunde til at oprette testamente end disse tre, men jeg stopper opremsningen her.

Testamente eksempel

Jeg vil nemlig også gerne nævne to grunde til, at folk undlader at oprette testamente:

  1. Det er kompliceret og tidskrævende. Mange har en fornemmelse af, at de skal kunne arveloven udenad for at kunne oprette et testamente. Og så skal de tage fri fra arbejde for at kunne køre ind til advokatens kontor – og hvad med parkering? Det virker helt uoverskueligt.
  2. Prisen er uklar og løber sikkert løbsk. Det er utrygt, hvis man ikke ved, hvad en ting koster.

Det er disse sidstnævnte to grunde, der førte til, at MinAdvokat.dk blev etableret i 2003, så det kunne blive let og trygt at skrive et testamente med kyndig advokathjælp:

På hjemmesiden kan man via et særligt spørgeskema meddele sine ønsker til arvens fordeling, arvingernes navne m.v. Spørgsmålene svarer til, hvad en familieadvokat ville have stillet på et personligt møde.

Når advokaten har modtaget ønskerne, formulerer advokaten testamentet og sender det til jer.

Dernæst er der mulighed for at tage en snak pr. telefon om de spørgsmål, tilføjelser og rettelser, som udkastet måtte give anledning til.

Til sidst sender advokaten det endelige testamente, parat til underskrift, samt vejleder om, hvordan det underskrives hos rettens notar.

Når testamentet oprettes på denne måde, kendes prisen på forhånd – og der spares tid på transport og møder.

Hvad siger børnene?

Et testamente er et privat dokument – det bliver først fundet frem efter din død. Det kan være fornuftigt at tage en snak med børnene om arv, men du behøver ikke ”tilladelse” fra børnene eller andre, før du bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Et testamente skrives ofte for at beskytte børnene og sørge for at arven fordeles på passende vis mellem dem. En bestemmelse om særeje vil beskytte børnene mod at skulle aflevere halvdelen af arven til deres ægtefæller i tilfælde af skilsmisse.

Man kan forebygge arvestrid, hvis man klart beskriver, hvordan arven skal fordeles og hvem der skal have fortrinsret til bestemte genstande – i tilfælde af, at flere arvinger ønsker at arve de samme genstande.

Er man et par med børn fra tidligere forhold er et testamente nødvendigt for at sikre, at arven fordeles ligeligt i sidste ende – eller for at sikre, at nogen af børnene arver mindst muligt.

De fleste – uanset om de har børn eller ej – vil have glæde af at skrive testamente og på den måde sikre, at arven bliver fordelt helt som man ønsker det.

Beskyt arv mod skilsmisse

Hvad har andre personer i lignende situationer bestemt i deres testamenter?

Her kan du læse mere om, hvad der typisk bestemmes i testamenter, alt efter familieform og civilstand:

Husk, at du også kan skrive eller ringe hertil, hvis du vil høre mere om, hvorvidt dine ønsker til et testamente er mulige. Det koster ikke noget at spørge.

Er det svært at oprette et testamente?

Det er let at komme i gang med at skrive testamentet – og vi hjælper dig hele vejen.

Du kan her læse mere om selve processen med bestilling af testamentet.

Du kan gå videre og bestille testamentet her >>