Typiske testamentsønsker

Folk er forskellige. Men ofte kan man lade sig inspirere af andre i samme situation som en selv.

Her er en oversigt over nogle typiske ønsker i testamenter.
Du kan læse mere om de enkelte ønsker før du selv går videre med bestillingen af et testamente.

Husk, at testamenter altid ”skræddersys”, så det passer til din familiesituation – uanset om dine ønsker ikke helt matcher nogen af de nedenstående.

Arven skal bare være særeje
– nogle gange er den primære begrundelse for oprettelsen af testamente, at testatorerne (forældrene) vil ”beskytte børnenes arv”.

Ligedelingstestamente
–  når alle børnene i en sammenbragt familie skal arve lige meget, uanset om de er særbørn eller fællesbørn.

“Sort får”-testamente
– når et eller flere børn skal arve så lidt som muligt/tvangsarv.

“30%”-løsningen
– når nevøen/niecen skal arve, kan der spares afgift til staten. Primært egnet til enlige og ægtepar uden børn.

“50+”-løsningen
– for ægtepar, der bliver gift i en sen alder, men ikke ønsker at arve fra hinanden – begge har børn fra tidligere forhold.