Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Børnetestamente

Med et børnetestamente kan du få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør, før barnet bliver myndigt.

Ønsker du at have indflydelse på, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis du dør før barnet er blevet myndigt, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Er der ikke oprettet et børnetestamente, vil det være Statsforvaltningen, der i samråd med familien forsøger at afklare, hvad der er bedst for børnene.

Opret et “almindeligt” testamente

Et børnetestamente kan laves som et selvstændigt dokument, men kan også indgå som en bestemmelse i et “almindeligt” notartestamente, hvor man også tager stilling til andre vigtige ting om arvens fordeling og vilkår.

Det anbefales, at man opretter et “almindeligt” testamente“, hvis man alligevel har besluttet sig for at oprette et børnetestamente.

Derved får man samtidig tilkendegivet, hvorvidt arven skal være barnets særeje, hvorvidt værgen skal arve et beløb til brug for barnets forsørgelse m.m. – og prisen for testamentet er den samme, uanset hvor omfattende/kortfattet testamentet er.

Sådan kommer du/I videre:

Hos MinAdvokat.dk har vi stor erfaring i at udforme børnetestamenter.

Ved hjælp af vores spørgeskema indtaster du alle de faktiske oplysninger, vi skal bruge – advokaten kan derved fokusere på det rent juridiske vedrørende testamentets korrekte formulering. Når børnetestamentet oprettes online, koster det 3.750 kr. inkl. moms – hvilket sandsynligvis er mindre, end hvis du skulle til møde på et lokalt advokatkontor.

Ved at oprette testamentet via MinAdvokat opnår du samtidig den tryghed, der ligger i, at testamentet udformes af advokater med speciale i arveret og testamenter.

Opret trygt børnetestamente med advokaten

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvad er et “børnetestamente” egentlig?

Et børnetestamente er kort fortalt tale om en erklæring, hvor du peger på den eller de personer, som du anser for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden over dit barn og dermed sørge for barnets videre opvækst.

Enkeltpersoner og ægtepar i forening kan få tillagt forældremyndigheden over barnet – hvis du ønsker, at et par skal overtage forældremyndigheden over dit barn, er det normalt en forudsætning, at de er gift med hinanden.

Hvad med den anden biologiske forælder?

Har du eneforældremyndigheden over dit barn, vil den anden biologiske forælder have fortrinsret til at overtage rettighederne over barnet i tilfælde af din død.

Hvis statsforvaltningen vurderer, at barnets anden forælder ikke er egnet til at tage sig af barnet, kan et børnetestamente alligevel få betydning. Såfremt du mener, at barnets anden forælder under ingen omstændigheder bør have tillagt forældremyndigheden, vil et børnetestamente indeholdende en uddybende begrundelse herfor, desuden indgå i statsforvaltningens vurdering af, hvem der skal tage sig af barnet.

Hvis der er fælles forældremyndighed, vil den længstlevende automatisk få forældremyndigheden.

Hvis I begge dør – enten samtidigt eller med ganske kort tids mellemrum – er det praktisk, hvis I i et børnetestamentet har tilkendegivet, hvem I ønsker skal tage sig af barnet. Som nævnt ovenfor, kan et børnetestamente kan oprettes som et særskilt dokument eller indgå som en del af et egentligt testamente. Erklæringen kan blot underskrives og derefter opbevares på betryggende vis.

Alternativt kan børnetestamentet underskrives for en notar (en medarbejder hos skifteretten), således at dokumentet med sikkerhed vil komme til statsforvaltningens kundskab.

Hvis en børnetestamentarisk disposition senere ønskes ændret, kan erklæringen blot smides ud. Er børnetestamentet oprettet notarielt skal en ændring eller tilbagekaldelse derimod ske på samme måde som man normalt ændrer notartestamenter, dvs. ved henvendelse til notaren, hvor der skal underskrives et nyt dokument. Det kan også ændres eller tilbagekaldes ved at oprette et vidnetestamente.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvad har andre bestemt i deres testamenter?

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten