Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Hvad bestemmer andre enlige i deres testamente?

Hvad enlige bestemmer i deres testamenter afhænger af, om de har børn eller ej. Hvis man er enlig, bør man oprette et testamente.

Enlige med børn opretter ofte testamente for at sørge for, at arven bliver børnenes særeje, så den ikke deles ved skilsmisse.

Danske enlige står for cirka 26 % af alle oprettede testamenter på MinAdvokat.dk – det typiske ønske er at give arven til et barn videre som særeje eller at støtte en bestemt velgørende organisation.

Ved hjælp af et spørgeskema kan man som enlig oprette et testamente hurtigt og trygt online med advokathjælp.

Takket være spørgeskemaet er tidsforbruget lavere og testamentet koster derfor også mindre.

1. Enlig uden børn

Som enlig uden børn har du ingen tvangsarvinger, og derfor vil arven efter dig gå til forældre, søskende eller søskendes børn. Du kan se en grafisk oversigt over arvinger her.

Ønsker du en anden fordeling af arven kan du frit oprette testamente, da dine familiemedlemmer ikke er tvangsarvinger.

Erfaringsmæssigt vil enlige uden børn ofte vælge at begunstige deres nevøer og niecer, søskende eller venner.

Nevøer, niecer, søskende, venner m.v. vil alle skulle betale bo- og tillægsboafgift af arven. Du kan dog nedsætte afgiften ved at benytte den såkaldte “30%-løsning” – og samtidigt støtte et velgørende formål uden at de øvrige arvingers arv nedsættes.

Du har også mulighed for at efterlade hele arven til en velgørende organisation, der ikke betaler arveafgift, eksempelvis Ældre Sagen, Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen – der findes hundredevis af almennyttige organisationer i Danmark, der kan modtage arv uden at betale afgift.

Testamente single

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

2. Enlig med børn

Dine børn vil automatisk arve alt, hvad du efterlader dig. Er et barn gået bort før dig, vil evt. børnebørn overtage arveretten.

Hvis du imidlertid ønsker, at arven efter dig skal være dine børns særeje – og det ønsker langt de fleste – bør du oprette et testamente, som bestemmer dette.

Gøres arven til særeje, indgår den ikke i bodelingen, såfremt barnet senere skal skilles.

Hvis du ønsker, at arven skal fordeles anderledes end arveloven normalt foreskriver – eksempelvis at et eller flere af børnene/børnebørnene skal have deres arv nedsat til tvangsarven – kræver det også oprettelse af et testamente.

Sidder du i uskiftet bo?
Hvis du er enke eller enkemand, og din afdøde ægtefælle efterlod sig børn, er der mulighed for, at du hensidder i uskiftet bo. Er du i tvivl herom, fremgår det af skifteretsattesten, som du fik fra Skifteretten i forbindelse med dødsfaldet.

Du kan ved testamente kun disponere over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig.

Har du selv børn, er de tvangsarvinger til 25% af, hvad du efterlader dig. Det er således kun 75% af den halvdel af det uskiftede bo, der er arv efter dig, du må råde over ved testamente, hvis du har livsarvinger.

Det kan også udtrykkes således, at det er 3/8 (37,5%) af det samlede uskiftede bo, du må råde over ved testamente, hvis du har børn eller børnebørn.

Du kan dog bestemme særeje over hele den halvdel (50%) af det uskiftede bo, der er arv efter dig.

Du er velkommen til at ringe eller skrive en e-mail til os, hvis du har spørgsmål til dette, før du går videre med bestilling af testamente.

Erfaringsmæssigt vil enlige med børn typisk bestemme følgende i et testamente:

  • At bestemte arvinger skal arve bestemte ting (såkaldte genstandslegater)
  • At arven skal være særeje for børnene
  • Lave et børnetestamente med dine ønsker vedrørende, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis du skulle gå bort før dit barn eller dine børn er myndige
  • At en eller flere af børnene/børnebørnene skal arve mindst muligt (et såkaldt “tvangsarv-testamente“), hvis der er dårlig eller ingen kontakt.

Kom videre – bestil et testamente
Ønsker du som enlig at bestille et testamente, kan dette gøres online hos MinAdvokat.dk.

På denne måde spares transport- og mødeudgifter og testamentet kan oprettes til en fast, lav pris – udfærdiget af specialiserede advokater, baseret på dine ønsker.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Særligt udbredte testamentsønsker blandt enlige:

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten