Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Slægtsarven

Hvem arver dig, hvis du ikke opretter et testamente? Hvis du er ugift og ikke har oprettet et testamente, vil arven efter dig tilfalde dine slægtninge – se oversigtstegningen nedenfor.

Såfremt du ikke har oprettet testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens almindelige regler.

Er du gift og barnløs, vil din ægtefælle arve dig. Er du ugift og barnløs, er de såkaldte arveklasser afgørende for arvens deling – se oversigtstegningen nedenfor.

Oversigtstegning over slægtsarv

Skal du eksempelvis arve efter din onkel? Det afgøres af nedenstående arveklasser, hvorvidt du er arving, hvis din onkel ikke efterlod sig et testamente.

Arveklasserne har ikke nogen indvirkning på arveafgiften. Du kan læse mere om arveafgift her – blandt andet kan du læse, at det juridisk set har heddet boafgift siden 1995.

Første arveklasse: I første omgang er det dine livsarvinger, der er dine enearvinger – dine børn, deres børn og videre i nedadgående linje. Disse arvinger er tvangsarvinger og kan (ligesom din evt. ægtefælle) ikke gøres “arveløse” via et testamente.

Anden arveklasse: Såfremt du ingen efterkommere har, går din arv videre til anden arveklasse. Anden arveklasse består af forældre, søskende og nevøer samt niecer (og videre i nedadgående linje). Bemærk, at såfremt man har søskende, og den ene af ens forældre går bort, vil den afdøde forælders halvpart tilfalde ens søskende.

Eksempel på brug af slægtsarvereglerne:
Mogens er enlig og barnløs. Han har en søster, Hanne. Mogens’ far er død for nogle år siden, men hans mor lever endnu.

Mogens dør pludselig og efterlader sig ikke noget testamente. Hvem er hans arvinger?

SVAR: Halvdelen af arven tilfalder Mogens’ mor. Den halvpart, som skulle være gået til Mogens’ far, tilfalder Hanne.
(Mange svarer fejlagtigt, at Mogens’ mor er enearving i det nævnte eksempel!)

Tredje arveklasse: Såfremt du er enebarn, og dine forældre er gået bort, og du i øvrigt selv er enlig og barnløs, går arven videre til tredje arveklasse, der består af bedsteforældre og forældres søskende. 

Dette er så langt som arven går ifølge dansk arvelovgivning – deres efterkommere arver ikke. Er der ingen arvinger i tredje arveklasse, tilfalder arven statskassen. Dine fætre og kusiner er med andre ord ikke arvinger efter dig – medmindre du da opretter et testamente, hvor du bestemmer dig herfor.

Arveloven

P.S: Har du spørgsmål om forståelsen af ovenstående skema eller om arveret generelt, er du velkommen til at sende en e-mail til advokat Ulrik Grønborg, der har lavet skemaet – det koster ikke noget at spørge.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.

Hvad har andre bestemt i deres testamenter?

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten