Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Ønsker du at overdrage sommerhuset til dine børn på fordelagtige vilkår?

Hos MinAdvokat får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Gældsbreve til udredning af købesum
 • Fast pris på 7.250 kr. inkl. moms.
Overdragelse af fast ejendom i familien

Skal sommerhuset overdrages til næste generation?

Overdragelsen kan via MinAdvokat.dk ske til en særlig fordelagtig familiepris og på særdeles lempelige vilkår, uden at det udløser gaveafgift.

Hvad er en familiehandel?

En familiehandel er kendetegnet ved, at det ikke er en hushandel på almindelige markedsvilkår, eftersom ejendommen typisk overdrages til en favorabel pris, ligesom der ofte fra sælgers side gives henstand med betaling af købesummen. Denne henstand medfører, at køber låner pengene af sælger, hvorfor låneforholdet bør dokumenteres med et gældsbrev.

Hele eller dele af ejendommen kan også gives som gave. Gaven ønskes imidlertid givet på vilkår, der sikrer at lovgivningens regler om gaveafgift overholdes. Dermed undgås, at der skal betales en afgift på 15 % til staten af den del af gaven, der overstiger det årlige afgiftsfri beløb.

Ofte gives gaven/gaverne derfor over en vis periode.

                                                                    

Rentefri familielån kombineret med afgiftsfrie gaver

En del af købesummen kan straks gives som en gave, idet der er mulighed for, at forældre eller bedsteforældre hvert år afgiftsfrit kan forære deres børn eller børnebørn gaver.

Se beløbsgrænserne og læs mere om gaver her.

Til dækning af resten af købesummen udstedes der et gældsbrev – et såkaldt rente- og afdragsfrit familielån. Når der næste gang er mulighed for at give en afgiftsfri gave, kan forældrene/bedsteforældrene vælge at forære børnene/børnebørnene en gave i form af en nedskrivning af gælden.

Fortsætter gavmildheden i nogle år, vil lånet til sidst være indfriet. Hele ejendommen vil dermed være overdraget til næste generation, uden at det har udløst gaveafgift.

Det kan ikke anbefales at overdrage ejendomme, hvis forældrene/bedsteforældrene fortsat skal blive boende, idet der i så fald kommer et skattemæssigt aspekt ind i sagen.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er kr. 7.250 inkl. moms.

Prisen omfatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale.
 • Telefonmøde til gennemgang af udkastet og besvarelse af samtlige spørgsmål, der måtte være. På telefonmødet drøfter vi også det vigtige spørgsmål om gældsovertagelse.
 • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede.
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til at underskrive.
 • At vi står for den tinglysningsmæssige ekspedition og beder dig om at underskrive det med digital signatur/NemID – eller via en fuldmagt, du har givet til os.
 • Gældsbreve og allonger (tillæg til gældsbreve ved gaver).

 • Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten, hvilket udgør en fast afgift på 1.850 kr. (2023-sats) + en yderligere værdiafgift på 0,6% af det overdragnes værdi.

Hvad skal huset koste?

SKAT accepterer, at du sælger en fast ejendom – f. eks. dit sommerhus – til en favorabel pris, hvis salget sker til eksempelvis dine børn eller børnebørn.

Den gunstige pris må dog ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering +/-15 %, medmindre helt særlige omstændigheder kan bevises med en sagkyndig vurdering.

Prisen bør ikke altid fastsættes til denne pris – er der eksempelvis andre arveberettigede børn/børnebørn, som ikke skal være medejere af ejendommen? Hvis det ønskes, at alle børn/børnebørn arver lige meget i sidste ende, bør dette medtages ved overvejelserne om prisen – vi kan eventuelt rådgive herom, udfærdige testamente m.v.

Skal huset tilhøre børnene/børnebørnene som særeje?

Såfremt hele eller dele af købesummen erlægges ved gave, er det muligt som gavegiver at bestemme, at gaven skal være særeje for modtageren. Hvis den resterende købesum berigtiges ved optagelse af et lån, vil hele sommerhuset tilhøre modtageren som særeje.

På den måde kan det undgås, at sommerhuset skal indgå i et eventuelt skifte, såfremt barnet/barnebarnet måtte blive separeret eller skilt.

Klik her for at læse mere om de forskellige særejetyper.

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger:

 • Matrikelnummer og adresse på ejendommen
 • Pantehæftelser på ejendommen
 • Oplysning om ønsket overtagelsesdag
 • Billedlegitimation fra dig i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år
 • CPR-nummer på samtlige parter
 • Oplysning om, hvorvidt alle parter har NemID – eller om vi skal have en fuldmagt til at stå for tinglysningen i stedet

Oplysningerne kan med fordel sendes via e-mail til advokat Amalie Baden på ab@askt.dk.

Samejeoverenskomst

Det er en god idé at oprette en samejeoverenskomst, hvis der er flere personer, der overtager sommerhuset i fællesskab.

I en samejeoverenskomst kan det reguleres, hvorvidt de enkelte samejere må sælge eller pantsætte deres andel af ejendommen uden tilladelse fra de øvrige, hvorledes brugsretten til sommerhuset skal fordeles, samt hvad der skal ske, hvis en af samejerne ønsker at sælge sin andel af ejendommen.

Vi kan bistå med udfærdigelse af en samejeoverenskomst, men det er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel. Kontakt advokat Amalie Baden på tlf. 8618 6800 eller ab@askt.dk, såfremt I ønsker en samejeoverenskomst for et sommerhus – hun kan rådgive nærmere om pris og nødvendige oplysninger.

Klik her for at læse mere om samejeoverenskomst

Ejerpantebrev

Hvis der ønskes sikkerhed for gælden, kan der oprettes et ejerpantebrev. Vi kan vejlede nærmere om dette emne i forbindelse med, at vi drøfter sagen i øvrigt. Såfremt ejerpantebrevet oprettes i forbindelse med en familiehandel, er prisen kr. 3.250 (momsfrit), hvortil kommer tinglysningafgifter til staten: 1.850 kr. (2023-sats) i fast afgift + 1,5% af pantebrevets hovedstol.

Bestilling

Hvis du ønsker bistand til en familiehandel, vil vi bede dig anføre kontaktoplysninger herunder.

Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere om sagen ved at udfylde nedenstående formular.

Når du har klikket på “Bliv kontaktet”, modtager advokaten dine kontaktoplysninger og vil snarest kontakte dig.

Andre kunder mener

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.