Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvis din ægtefælle skal være eneejer eller medejer af huset, skal der tinglyses en overdragelsesaftale

Hos MinAdvokat får du:

  • En individuelt udformet overdragelsesaftale
  • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
  • Fast pris på 5.250 kr. inkl. moms.
Ejendomsoverdragelse imellem ægtefæller

Hvis du ønsker at forære din ægtefælle hele eller en del af din faste ejendom, er det nødvendigt at tinglyse overdragelsen i Tingbogen.

Såfremt gaven skal være særeje for din ægtefælle, er det påkrævet, at der også oprettes en ægtepagt, som skal tinglyses i Personbogen.

Hvorfor overdrage ejendom mellem ægtefæller?

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at overdrage ejendommen til sin ægtefælle – forskellige typeeksempler er listet nedenfor:

Formindske arv til børn: 

Ikke sjældent ønsker en ægtefælle, at den anden registreres som eneejer af den faste ejendom, så børnenes tvangsarv bliver (endnu) mindre.

Hvis ægtefællerne opretter testamente, vil arven til længstlevende ægtefælle i sig selv være 15/16 (93,75 %) af den samlede fælles formue. Længstlevende beholder desuden egne pensioner og modtager førstafdødes pensioner som begunstiget.

Hvis der laves ejendomsoverdragelse, så førstafdøde intet ejer OG samtidig oprettes ægtepagt om særeje for længstlevende, vil førstafdødes børn intet arve af ejendommens værdi. Længstlevendes arveandel af ejendommen forøges således fra ca. 94 % til 100 %. Denne stigning modsvares dog af et fald fra 50 % af ejendommens værdi til 0 % ved en evt. skilsmisse.

Denne mindre stigning i arveandelen af den faste ejendommen står ikke mål med den potentielle risiko ved skilsmisse, hvorfor en sådan løsning ikke er anbefalelsesværdig.

Etablering af sameje

Hvis ejendommen af en eller anden grund alene er registreret i den ene ægtefælles navn, kan det være et ønske at få begge ægtefæller registreret som ejere i lige sameje – således at de ejer 50 % hver.

En sådan ordning med ejendommen i lige sameje indebærer desuden, at parterne kan lave ægtepagt om særeje og testamente og derved opnå, at længstlevende ægtefæller beholder 31/32 (ca. 97%)  af ejendommens værdi ved førstafdødes død uden den potentielle risiko som omtalt ovenfor.

Insolvens

I henhold til konkurslovens regler kan en gave til en nærtstående omstødes, hvis gavegiveren er eller bliver insolvent. Det er med andre ord ikke muligt at overdrage ejendommen til sin ægtefælle, hvis man er eller bliver insolvent (går konkurs).

Hvis man derimod f.eks. er i gang med at stifte virksomhed og man ønsker at sikre familiens bolig, hvis virksomheden – mod forventning – går konkurs, eller der bliver rettet krav mod stifteren, kan det være fornuftigt at sørge for, at den anden ægtefælle er registreret som eneejer.

Hvad skal advokaten bruge for at kunne gå videre med overdragelsen?

Advokaten skal bruge følgende:

  • Adresse på ejendommen
  • Jeres fulde navne samt cpr-numre
  • Oplysning om, hvorvidt I har NemID eller ønsker at udstede tinglysningsfuldmagt

I kan med fordel sende oplysninger via e-mail til advokat Amalie Badenab@askt.dk.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokathjælp til overdragelsesaftalen er kr. 5.250 inkl. moms, og indbefatter:

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Tlf. møde og e-mail korrespondance indtil aftalen er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • Tinglysning med henblik på berigtigelse i Tingbogen

Herudover kommer tinglysningsafgift til staten: Ægtefællen skal betale almindelig tinglysningsafgift, dvs. fast afgift på 1.850 kr. (2023-sats) + en yderligere værdiafgift på 0,6 % af det overdragnes værdi.

 Typisk vil det overdragnes værdi blive sat til 85% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin hustru. Huset har en værdi på 1 million kroner. I dette tilfælde skal der betales 1.850 kr. (2023-sats) kroner i fast afgift + 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift, i alt 7.850,00 kroner i tinglysningsafgift.

Værdiafgiften på 0,6 % af overdragelsessummen bortfalder, såfremt du opretter ægtepagt om rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.

Bestilling

Hvis du ønsker bistand til en gaveoverdragelse, vil vi bede dig anføre kontaktoplysninger herunder.

Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere om sagen ved at udfylde nedenstående formular.

Når du har klikket på Bestil, modtager advokaten din bestilling og laver et udkast til overdragelsesaftale.
Du får det tilsendt pr. e-mail om ca. tre uger, sammen med en uddybende forklaring. Du får samtidig en faktura på, som du kan betale via netbank. 

Andre kunder mener

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.