Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Har du og din tidligere ægtefælle aftalt, hvem der skal overtage jeres fælles bolig, kan vi bistå med skilsmisseskøde

Hos MinAdvokat får du:

 • En individuelt udformet overdragelsesaftale
 • Bistand til tinglysning og beregning af afgift til staten
 • Fast pris på 5.250 kr. inkl. moms.
Udarbejdelse af skilsmisseskøde og overdragelsesaftale

Når man skal skilles, aftales det ofte, at den ene skal overtager den andens andel og blive tinglyst eneejer af huset.

Til ændring af adkomsten til en fast ejendom i tingbogen skal I underskrive en aftale, hvori vilkårene for overdragelsen er aftalt. 

Dernæst skal overdragelsen tinglyses digitalt med brug af NemID.

Hvad med gælden?

Hvis der er tinglyst gæld i ejendommen, som I begge hæfter for, skal der inden overdragelsesaftalen underskrives, indhentes en skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken, så den af jer, som fremover skal være eneejer, kan overtage pantegælden, og den anden kan frigøres for sin hæftelse.

Hvad skal advokaten bruge for at kunne gå videre med overdragelsen?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger (gerne indscannet og fremsendt pr. e-mail):

 • Jeres fulde navne, CPR-numre og e-mailadresser.
 • Adresse på ejendommen (vi finder selv matr.nummeret).
 • Oplysning om, hvilken overdragelsesdato I har aftalt.
 • Oplysning om, hvilken købesum, I har aftalt. Skal der betales et kontantbeløb, eller..?
 • Oplysning om pantehæftelser på ejendommen.
 • Dokumentation for at realkreditinstitut og/eller bank har accepteret, at gælden fremover overgår til ejeren alene. Alternativt skal navn og kontaktoplysninger på jeres bankrådgiver(e) tilsendes – så kan vi ringe og bede om oplysningerne fra banken.
 • Kopi af bevilling eller dom til separation/skilsmisse.
 • Oplysning om, hvem af jer, der skal betale omkostningerne ved overdragelsen – advokatomkostninger, tinglysningsgebyrer m.v.
 • Billedlegitimation fra jer begge i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år.
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har fået NemID – det letter ekspeditionen betydeligt.

Ønsker du bistand til skilsmisseskøde kan du skrive til Ulrik Grønborg: ug@minadvokat.dk

Hvad er inkluderet i prisen?

Prisen for advokathjælp med overdragelsen er kr. 5.250 inkl. moms, hvis den overdragne ejendom er et almindeligt parcelhus, en ejerlejlighed eller et sommerhus.

Prisen forudsætter, at gældsovertagelsen er på plads, og indbefatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale.
 • Telefonmøde, hvor vi gennemgår udkastet og besvarer spørgsmål.
 • Nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede.
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til underskrivning.
 • Ekspedition af den digitale tinglysning – eventuelt med tinglysningsfuldmagt.
 • Herudover kommer tinglysningsafgift til staten på 1.850 (2024-tal). Når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse er man fritaget for at betale værdiafgift.
 • Hvis ikke skal man påregne en værdiafgift på 0,6% af overdragelsessummen.
 • Overdragelsen bør derfor først ske, når der er meddelt bevilling eller afsagt dom til separation eller skilsmisse.

Yderligere bistand?

Ved udfærdigelse af et skilsmisseskøde bistår vi med ekspedition af selve ejendomsoverdragelsen, dvs. udarbejdelse af overdragelsesaftale samt den tinglysningsmæssige ekspedition.

Vi hjælper også gerne med den øvrige bodeling, fastsættelse af overdragelsessummen og nærmere vilkår for separation/skilsmisse. I så fald vil blive prisen blive beregnet efter arbejdets art og omfang samt det anvendte tidsforbrug.

Da I kan have en interessekonflikt, kan vi af advokat-etiske årsager kun repræsentere den ene af jer i denne type sager.

Bliv kontaktet

Ønsker du at blive kontaktet om skilsmisseskøde, kan du anføre det her.

Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere om sagen ved at udfylde nedenstående formular.

Når du har klikket på “Bliv kontaktet”, modtager advokaten dine kontaktoplysninger og vil snarest kontakte dig.

Andre kunder mener

Kontakt os

Tlf. 8618 6846

Du er velkommen til at ringe til os. Vi har åbent 9-15. Vi hjælper gerne.

Send os en e-mail.

Er du i tvivl, er du velkommen til at skrive til os. Det koster ikke noget at spørge.

Bliv ringet op

Såfremt du foretrækker, at vi ringer til dig, kan du blot oplyse dine kontaktoplysninger.