Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvad er en “50+ løsning”?

“50+ løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt visse ægtefæller. Erfaringsmæssigt er der typiske tale om par, der er godt 50 år gamle (deraf navnet på løsningen).

50+ løsningen består af en ægtepagt og et testamente med arveafkald – eller mere konkret:

  1. en ægtepagt om rent fuldstændigt særeje. Ægtepagten sikrer kort fortalt, at “mit er mit” og “dit er dit”, såvel ved skilsmisse og ved dødsfald.
  2. et gensidigt testamente, hvori ægtefællerne giver arveafkald efter hinanden.Testamentet sikrer, at al arv går til den afdødes egne børn.

Typisk får ægtefællen dog i testamentet ret til at blive boende i afdødes bolig i en periode mod at betale udgifterne, ligesom der gives en brugsret til bilen, indbo m.v.

Derved opnås der både en sikring af, at børnene arver huset m.v. straks, og en sikring af, at den længstlevende kan blive boende. Arveafkaldet skal normalt ikke gælde pensioner og forsikringer m.v.

Ikke to familiers ønsker er helt ens og 50+ løsningen tilpasses ofte, tilføjes undtagelser m.v.
Se nogle forslag til variationer over 50+ løsningen nedenfor.

Typisk målgruppe

50+ løsningen kan anvendes af alle ægtepar, uanset alder. Det er ikke kun relevant ved sene ægteskaber.

Der er tale om par, der snart skal giftes/netop er blevet gift, og som har børn fra tidligere forhold, men ikke børn sammen.

Typisk er sikring af arv til egne børn højt prioriteret af begge.
Begge har “penge nok” til at kunne klare sig, hvis den anden dør, uden at de nødvendigvis behøver arve fra hinanden.

Ofte er det sene ægteskab begrundet i et ønske om at sikre den anden en ægtefællepension, der ikke ville kunne sikres på anden måde.

Andre løsninger, der ligner

Ofte ser man variationer af denne 50 + løsning, hvor der ikke er helt så “skarp” en afskæring af arveretten mellem ægtefællerne. Eksempelvis ser man ofte:

  • Variation 1: At ægtefællerne gerne vil have særeje i deres (kommende) ægteskab, men dog stadig ønsker at få en egentlig arveret efter hinanden, ikke bare en brugsret til den andens ting.
  • Variation 2: At ægtefællerne gerne vil have fuldstændigt særeje om visse af deres ejendele, mens andre ting skal være fælleseje.

Ved død skal det fuldstændige særeje (eksempelvis ens hus) tilfalde egne børn, mens fællesejeværdierne skal tilfalde den længstlevende.

Den længstlevende skal have en brugsret til huset, der er fuldstændigt særeje. Når længstlevende dør, skal fællesejet ligedeles blandt børnene, således at fællesejet (og kun fællesejet) deles på en ensartet måde blandt samtlige børn, uanset hvem af ægtefællerne, der tilfældigvis måtte leve længst.

  • Variation 3: At ægtefællerne gerne vil have fuldstændigt særeje, men kun den ene part ønsker ikke at arve noget fra den anden. Er det eksempelvis manden, der giver afkald på at arve noget fra sin hustru, vil hustruens børn arve det hele, hvis hustruen dør -manden “skal nok klare sig” økonomisk.

Hustruen er arving efter manden, hvis han dør først. Dør hustruen som den sidste, skal mandens børn ikke snydes – ligedeling af arven bør sikres via testamente.

Sådan bestiller du

Ønsker du/I en 50+ løsning, kan den nødvendige ægtepagt og testamente bestilles via MinAdvokat.dk.

Bestillingen foregår ved, at du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema. Du kan eventuelt i spørgeskemaet anføre under “Særlige Ønsker”, at det er 50+ løsningen, der ønskes – selvom det dog vil fremgå af dine indtastede ønsker i øvrigt.

Der er et spørgeskema for testamente og et spørgeskema for ægtepagt – begge skal udfyldes, en af gangen. Dine indtastninger (navne m.v.) gemmes, således at du ikke behøver at indtaste alt på ny, når du skal indtaste det andet spørgeskema.

Når vi har modtaget din bestilling

Når vi har modtaget din bestilling, vil en advokat udfærdige udkast til ægtepagt og testamente.

Du modtager udkastene ca. tre uger senere. Dokumentet kan herefter blive gennemgået telefonisk og eventuelle rettelser blive indføjet.

Du kan pr. e-mail og telefon få svar på alle dine spørgsmål vedrørende ægtepagten og testamentet.

Når dokumentet er endeligt oprettet, får du en faktura og et girokort, samt den oprettede dokument. Den samlede pris for ægtepagten og testamentet er kr. 7.500 inkl. moms.

Dertil kommer tinglysningsafgift for ægtepagten 1.850 kr. (2023-sats) og notargebyr kr. 300, når testamentet skal underskrives hos notaren.

Spørg advokaten

Har du spørgsmål til ovennævnte tekst, eller ønsker at høre, hvorvidt 50+ løsningen ville være egnet for netop dig og din (kommende) ægtefælle, er du/I velkomne til (gratis) at sende en e-mail til advokat Kristian Ravn-Petersen.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten