Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

PAS PÅ: Pensioner fordeles som hovedregel ikke via testamente

I forbindelse med dødsfald udbetales ofte beløb fra pensionsopsparinger og/eller forsikringer. Disse beløb kan være store – og de udbetales udenom boet. De følger dermed ikke fordelingen i dit testamente eller arveloven

Midlerne fra dine pensions- og forsikringsselskaber tilfalder dine nærmeste pårørende, medmindre du har indsat en navngiven begunstiget

Hvem er mine ”nærmeste pårørende”?

Du kan anvende trappen herunder til at finde ud af, hvem der er dine nærmeste pårørende.

Start fra toppen og fortsæt til det trin, der passer til din situation.

Er du gift, går alt således til din ægtefælle som nærmeste pårørende.

Er du ugift samlevende og har du børn, er det samleveren der er din nærmeste pårørende, da vedkommende står på det højeste trappetrin.

Oversigt over nærmeste pårørende

Som ægtefælle henregnes også en registreret partner.

Ved samlever i fast forhold forstås, at I bor sammen på dødstidspunktet og enten har boet sammen i to år, eller har, har haft eller venter et barn sammen.

Ved livsarvinger forstås dine børn. Såfremt dine børn er gået bort, men du efterlader sig børnebørn, vil de være dine livsarvinger.

Ved testamentsarvinger forståes personer, som du har indsat som arvinger i dit testamente. Det kan f.eks. være en ven eller en fjern slægtning. 

Øvrige legale arvinger er dine arvinger ifølge arveloven, hvis du er enlig og ikke efterlader dig livsarvinger (og ikke har et testamente). Det vil typisk være dine forældre, søskende eller nevøer/niecer. Efterlader du dig ingen af disse, er det dine bedsteforældre eller deres søskende. 

Hvordan indsætter jeg en navngiven begunstiget?

Du kontakter dine respektive pensions- og forsikringsselskaber skriftligt og beder dem ændre dine begunstigelser. Ofte vil du få tilsendt en begunstigelseserklæring, som du skal udfylde efter dine ønsker og returnere til selskabet.

Du kan udmærket selv ændre begunstigelserne, men vi hjælper gerne hermed i forbindelse med oprettelse af testamente. Prisen herfor er 2.550 kr., hvortil kommer udgiften til selve testamentet.

Ønsker du vores hjælp, bedes du kontakte de respektive pensions- og forsikringsselskaber og indhente begunstigelseserklæringerne, som du herefter sender til os. Vi udfylder dem efter dine ønsker og sender dem til dig, så du kan returnere dem til selskaberne. Benytter selskabet ikke begunstigelseserklæringer, skal vi blot bruge navnet på selskabet samt dit policenummer, aftalenummer eller kundenummer.

Advokaten hjælper dig trygt igennem processen

Hvem kan jeg indsætte som navngiven begunstiget?

Reglerne er forskellige alt efter, om der er tale om en fradragsberettiget eller en ikke-fradragsberettiget ordning.

Fradragsberettigede ordninger: ratepensioner, kapitalpensioner og arbejdsmarkedspensioner

Her kan du indsætte følgende personer som navngivne begunstigede:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Børn og deres efterkommere
  • Stedbørn og deres efterkommere
  • Samlever
  • Samlevers børn og deres efterkommere

Er personen du ønsker at begunstige ikke en del af ovenstående persongrupper, kan du overveje at ophæve begunstigelserne helt. I så fald udbetales midlerne til boet og bliver delt efter dit testamente.

Ikke-fradragsberettigede ordninger: gruppelivsforsikringer og ulykkesforsikringer

Her er der ingen begrænsninger for, hvem du kan indsætte. Du kan f.eks. indsætte slægtninge, venner eller velgørende foreninger.

Undersøg med dit konkrete pensions- eller forsikringsselskab, hvilke vilkår, der gælder for dine ordninger – ovenstående er alene en generel beskrivelse.

Hvordan indsætter jeg en navngiven begunstiget?

Du kontakter dine respektive pensions- og forsikringsselskaber skriftligt og beder dem ændre dine begunstigelser. Ofte vil du få tilsendt en begunstigelseserklæring, som du skal udfylde efter dine ønsker og returnere til selskabet.

Du kan udmærket selv ændre begunstigelserne, men vi hjælper gerne hermed i forbindelse med oprettelse af testamente. Prisen herfor er 2.550 kr., hvortil kommer udgiften til selve testamentet.

Ønsker du vores hjælp, bedes du kontakte de respektive pensions- og forsikringsselskaber og indhente begunstigelseserklæringerne, som du herefter sender til os. Vi udfylder dem efter dine ønsker og sender dem til dig, så du kan returnere dem til selskaberne. Benytter selskabet ikke begunstigelseserklæringer, skal vi blot bruge navnet på selskabet samt dit policenummer, aftalenummer eller kundenummer.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvad har andre bestemt i deres testamenter?

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten