Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

“Tvangsarvs”-testamente

Med et “tvangsarvs”-testamente sikres, at bestemte livsarvinger kun modtager deres tvangsarv, mens resten går til de øvrige børn/børnebørn.

Hos MinAdvokat.dk kan du nemt bestille et “tvangsarvs”-testamente ved hjælp af et spørgeskema, der tager cirka 20 minutter at udfylde.

Hvad er et “tvangsarvs”-testamente?

Et “tvangsarvs”-testamente er et kaldenavn for en bestemt type testamenter, hvor et eller flere af børnene skal arve mindst muligt, mens resten skal tilfalde de øvrige børn.

Det kaldes også for et “sort får”-testamente. Betegnelsen “sort får” er alene et kaldenavn i denne sammenhæng, og skal ikke forstås alt for kategorisk. Ofte er der dårlig/ingen kontakt til det/de børn, der skal arve mindst muligt, men der kan også være andre begrundelser for at minimere et eller flere af børnenes arv til tvangsarven. Eksempelvis at de yngste børn har større økonomisk behov for at arve.

Konkret sikrer et “tvangsarvs”-testamente følgende 2 ting:
1. Den længstlevende ægtefælle arver mest muligt.
Samtlige børn må i første omgang nøjes med deres tvangsarv. Har ægtefællerne formuefællesskab, vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 15/16 af den samlede formue. Førstafdødes børn må dele 1/16 (6,25%).

Længstlevende ægtefælle kan typisk ikke sidde i uskiftet bo med de (sær)børn, hvis arv er blevet beskåret til tvangsarven, idet særbørnene ikke ønsker at give deres samtykke.

2. Ved den længstlevendes død, er det kun bestemte børn, der skal arve.
Testamentet sørger for, at så lidt som muligt tilfalder tvangsarvingen. Resten tilfalder de øvrige børn. Typisk vil der også være bestemmelser, der sikrer, at at de øvrige børn har fortrinsret til at vælge, hvilke genstande de vil arve, mens tvangsarvingen alene får sin tvangsarv i f.eks. kontanter.

Ikke to familiers ønsker er helt ens og et “tvangsarvs”-testamente tilpasses ofte, tilføjes undtagelser m.v.

Typisk målgruppe

Et “tvangsarvs”-testamente kan anvendes af såvel enlige, ugifte samlevende og ægtefæller, der har flere børn.

Typisk vil der være tale om par, hvor eksempelvis mandens særbørn fra tidligere forhold ikke er kommet med i den nye familiedannelse. Parret ønsker ikke, at mandens særbørn skal arve mere end deres tvangsarv, mens mest muligt skal tilfalde eksempelvis deres fælles børn/hustruens særbørn.

Testamentet kan “fremtidssikres”, så der tages højde for, at der senere kunne komme (flere) fællesbørn, som også skal indgå i arvedelingen.

Ønsker du at få et konkret eksempel vedrørende, hvorledes arven i din familie vil blive fordelt med og uden et “tvangsarv”-testamente, er du velkommen til at kontakte MinAdvokat.dk – vi laver gratis et eksempel med arvebrøker.

Andre løsninger, der ligner

Ikke to familier er ens, og det afspejler sig i udformningen af testamenter. Der findes et utal af variationer, men eksempelvis ser man ofte:

Variation 1: At ægtefællerne begge har særbørn, men et eller flere af børnene skal arve så lidt som muligt (tvangsarv), mens resten skal deles ligeligt mellem de øvrige sær- og fællesbørn.
Denne type testamente er en blanding mellem ovennævnte “tvangsarvs”- testamente og så det såkaldte ligedelingstestamente. Hos MinAdvokat har vi stor erfaring i at skræddersy denne type blandede testamenter, som i daglig tale betegnes “hybridtestamenter”.

Variation 2: At testamentet suppleres med en ægtepagt, for på den måde at sikre, at den længstlevende (eksempelvis hustruen) kan beholde mest muligt, hvis manden dør først. Hustruen kan således beholde sit eget (fuldstændige) særeje, mens hun i kraft af testamentet udtager 15/16 af mandens formue, der bliver delingsformue ved hans død.

Ejer ægtefællerne lige meget, vil hun samlet kunne beholde 31/32 af den samlede formue. Ejer ægtefællerne alle væsentlige aktiver i lige sameje (begges navne står på skødet m.v.), vil de ved at oprette en ægtepagt om særeje vedrørende aktiver i lige sameje, kunne sikre, at den længstlevende kan udtage 31/32 af de i lige sameje ejede aktiver, såsom boligen.

2.a. Ægtepagten om særeje kan skræddersys på flere forskellige måder – eksempelvis således, at mandens særeje både bliver til fælleseje, hvis han dør først og sidst. Denne type særeje (kombinationssæreje type 3) benyttes for at sikre at mandens særbørn arver så lidt som muligt, hvis manden lever længst og evt. sidder i uskiftet bo til sin død.

2.b. I mere vidtgående tilfælde er det også muligt at aftale, at manden overfører alle sine væsentlige værdier (boligen, bil m.v.) til hustruen, og samtidig lader det blive hustruens særeje. Fordelen ved denne løsning er, at manden så at sige “blanker sig af” og derfor ikke efterlader noget særligt at arve ved sin død. Hustruen ejer alle væsentlige værdier.

ULEMPEN ved denne løsning 2.b. er, at manden stiller sig selv særdeles ringe i tilfælde af en evt. skilsmisse, hvis alle ejendele tilhører hustruen som særeje!

Læs også: Overvej dette før du giver alt til konen

En så vidtgående løsning kan derfor sjældent anbefales – manden kan beholde sin halvpart af værdierne ved skilsmisse og samtidig sikre hustruen 31/32 af værdierne, hvis de sørger for at eje dem i lige sameje (løsning 2.a.). Det er med andre ord alene en forøgelse af hustruens arv med 1/32 (ca 3%) af værdierne, som gaveoverdragelsen medfører – men gaveoverdragelsen formindsker mandens andel ved skilsmisse fra halvdelen til 0%.

Sådan bestiller du

Ønsker du/I et “tvangsarvs”-testamente, kan det bestilles via MinAdvokat.dk.

Bestillingen foregår ved, at du svarer på spørgsmålene i vort særlige spørgeskema. Du kan eventuelt i spørgeskemaet anføre under “Særlige Ønsker”, at det er “tvangsarvs”-testamente, der ønskes – selvom det dog vil fremgå af dine indtastede ønsker i øvrigt.

Når vi har modtaget din bestilling

Når vi har modtaget din bestilling, vil en advokat udfærdige udkast til testamentet.

Du modtager udkastet med posten ca. 10-14 dage senere. Dokumentet kan herefter blive gennemgået telefonisk med advokaten og eventuelle rettelser blive indføjet.

Du kan pr. e-mail og telefon få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Når testamentet er endeligt oprettet, får du en faktura, samt den oprettede dokument. Prisen for testamentet er kr. 3.250 inkl. moms. Dertil kommer notargebyr kr. 300, når testamentet skal underskrives hos notaren.

Parat til at bestille?

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.