Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Dødsaktie-løsningen

”Dødsaktier” – opsplit din formue og spar avanceskat for dine arvinger

Det kan for nogle ægtefæller med børn være en overvejelse værd at oprette fuldstændigt særeje om bestemte aktiver. Ikke for at stå bedre ved separation/skilsmisse, men for at ens arvinger – herunder den længstlevende af ægtefæller – kan opnå en betydelig skattebesparelse.

Dødsbobeskatning og skattefri boer

Det er således, at dødsboer kan være skattefrie eller skattepligtige. Hvis et dødsbo er skattefrit, betyder det, at boet ikke skal betale skat – heller ikke af aktiver, der ellers ville have været skattepligtige. Det kunne være den afdødes værdipapirer eller en udlejningsejendom, hvor en større skat var i vente.

Er dødsboet skattefrit, kan aktiverne sælges eller gå i arv – og skatten bortfalder helt.

Konkret er beløbsgrænsen for skattefrihed 3.070.100 kr. i 2022. Såfremt et dødsbos nettoformue ikke overstiger 3.070.100 kr. (2022-sats) på skæringsdagen, er dødsboet med andre ord ikke skattepligtigt. 

I 2023 er beløbsgrænsen 3.160.900 kr.

Vær opmærksom på, at dødsboet kan være skattepligtigt, hvis bruttoaktiverne overstiger beløbsgrænsen, men det er en ikke hovedpointen med nærværende artikel. 

Hvad nu, hvis formuen er større end denne beløbsgrænse?

I dødsboer med en større formue end dette, kan man opnå, at en del af boet er skattefrit, hvis den førstafdøde havde fuldstændigt særeje om aktiver, hvis værdi ikke oversteg ovennævnte beløbsgrænse for skattefrihed.

Såfremt særejeaktiverne er eksempelvis aktier eller en udlejningsejendom, hvor der er en udskudt avanceskat, vil disse aktiver kunne gå i arv uden at der skal betales skat af avancen.

Ægtefæller med en samlet nettofællesformue over 6.140.200 kr. (dvs. to gange 3.070.100 kr. (2022-sats)) vil som udgangspunkt ikke kunne undgå beskatning af avancer, men hvis der etableres særeje for en eller begge ægtefællerne, hvor der placeres skattepligtige aktiver, vil disse aktiver kunne gå i arv uden at der skal betales skat af avancen

Ulrik Grønborg

Opret ægtepagt for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Hvilke aktiver bør være omfattet af særejet?

Ideen er at skabe et dødsbo, der på skæringsdagen ikke overstiger 3.070.100 kr. (2022-sats).

Kan det lade sig gøre, vil boet i relation til dødsboskattelovens § 6 bliver ”ikke-skattepligtigt”, og eventuelle skattepligtige avancer vil undgå beskatning.

Det gælder aktieavancer og avancer på ejendomme, men ikke opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen, jf. de særlige regler om afsluttende skatteansættelse i dødsboer, jf. Dødsboskiftelovens 13, stk. 5.

Processen:

  1. Etablér særeje for en eller begge ægtefæller via ægtepagt. For at undgå at aktivet – eksempelvis ens anparter i et selskab – har/får en værdi, der overstiger beløbsgrænsen for skattefrihed, kan der etableres genstandsrelateret sumsæreje. Eksempelvis de første 3.025.000 kr. af nettoværdien af mandens kapitalandele i et anpartsselskab.
  2. Når første ægtefælle dør, opgøres den afdødes fuldstændige særeje, som falder i arv til eksempelvis længstlevende og/eller afdødes livsarvinger (der er ingen skattemæssige krav om, hvem der arver).
  3. Det er vigtigt, at den længstlevende sidder i uskiftet bo med børnene, så fællesformuens størrelse ikke bevirker, at grænsen på 3.070.100 kr. overskrides. Det uskiftede bo kan efterfølgende skiftes uden konsekvenser for skatten i særejet (dog kan der først skiftes året efter).

Resultatet er sparet avanceskat for arvingerne

Er der tale om et selskab, hvor egenkapitalen er 3,0 mio. kr. med en anskaffelsessum på 100.000 kr. vil skattebesparelsen være ca. 1,2 mio. kr. Er det afdødes børn, der arver selskabet, skal der betales 15 % i boafgift af det beløb, der ellers skulle være betalt i avanceskat, men børnene vil antageligt hellere betale boafgift end avanceskat.

Metoden kaldes til tider ”dødsaktier” fordi det som oftest vedrører kapitalandele i selskaber – og så er ordet let at huske.

Ovenstående er en generel beskrivelse af begrebet, men det er ikke en indeståelse for, at enhver kan opnå beskrevne retsvirkninger. Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker egentlig juridisk rådgivning om din konkrete situation.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten