Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvordan kan man udelukke særbørn fra at arve?

Jeg vil gerne spørge hvad man kan gøre for at udelukke sine børn fra at arve, eller i det mindste så meget som det nu er muligt.

Faktisk synes jeg det er for dårligt, at børn skal kunne arve efter en, hvis de selv har meldt ud, at de ikke længere betragter sig som værende i ens familie!

Det er min mands søn, der har meldt sig ud af familien og min mand ønsker ikke at efterlade noget til ham. Vi har fælles hus, bil osv. men ikke fælles børn.
Kan man gøre noget?

Kan jeg få overdraget huset, bilen osv, så sønnen intet kommer til at arve?

Svar:

Den simple løsning:

I bør oprette gensidigt testamente, hvor I begunstiger hinanden mest muligt, og desuden fordeler arven ved længstlevendes død.

Hvis din mand dør først, vil hans særbarn kun modtage sin tvangsarv på 1/16 (6,25%), mens du vil kunne beholde 15/16 (93,75%) af jeres samlede formue. Du kan eventuelt læse mere om disse såkaldte “sort får”-testamenter.

Den mere vidtgående løsning:

Som supplement til ovennævnte testamente, kan I overdrage 50% af huset og bilen til dig, hvis I ikke allerede ejer det i sameje, og samtidigt i en ægtepagt bestemme, at I har “ægtefællebegunstigende kombinationssæreje om ejendele i lige sameje”.

Hvis din mand dør først, vil hans særbarn kun modtage sin tvangsarv på 1/32 af de ejendele, som er omfattet af ægtepagten, mens du kan beholde 31/32 (96,875%).

Den mest vidtgående løsning:

Oprettelsen af et testamente og eventuelt oprettelse af ægtepagt, er begge mere anbefalelsesværdig end at din mand vælger at overdrage sine ejendele til dig via gaveoverdragelse. Ejer din mand intet af værdi, vil hans særbarn i sagens natur heller intet arve.

Ulempen er, at hvis din mand overdrager det hele til dig, vil han stå uden midler i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens han fortsat vil få halvdelen ved den af mig foreslåede løsning. Se eventuelt artiklen Overvej dette, før du giver alt til din ægtefælle!

Ægtepagten og testamentet kan med fordel oprettes via www.minadvokat.dk. I vil spare betydelige beløb i advokatsalær.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Jørgen U. Grønborg

Jørgen U. Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8613 0600

Om advokaten