Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Vi er et ugift par med lejlighed – skal vi oprette et testamente eller gifte os?

Min samlever og jeg har boet sammen i knapt 10 år. Min samlever har en søn på 12 år, som bor hos os. Vi ejer en andelslejlighed sammen på Østerbro, men har ellers separat økonomi.

Hvis vi gerne vil sikre, at den anden part kan blive boende i lejligheden, såfremt der skulle ske noget med den ene af os, hvordan sikrer vi bedst det? Ved at lave testamente eller ved at blive gift?

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Svar:

Ugifte samlevende har ikke automatisk arveret efter hinanden. Hvis du eller din samlever måtte gå bort vil I derfor ikke modtage arv efter hinanden. Arven efter dig vil gå til dine slægtsarvinger, og din samlevers barn vil modtage arven efter ham. Den længstlevende af jer vil have ret til at KØBE den afdødes halvpart af den i lige sameje ejede bolig.

Hvis I indgår ægteskab vil I automatisk få arveret efter hinanden, men I kan som samlevende begunstige hinanden via oprettelse af et gensidigt testamente, og I vil derved sikre, at den længstlevende af jer har tilstrækkelige midler til at blive boende i jeres fælles bolig.

Der er mulighed for at oprette et såkaldt “udvidet samlevertestamente”, hvilket vil sige, at den efterlevende samlever modtager 7/8 af førstafdødes formue og 1/8 tilfalder førstafdødes børn (tvangsarv). Den længstlevende vil ligeledes få mulighed for at få henstand med arvens udbetaling efter samme regler som for ægtefæller.

Forudsætningen for at opfylde bestemmelsen om udvidet samlevertestamente er, at I på det tidspunkt den første af jer måtte gå bort, har fællesbørn eller har haft samme folkeregisteradresse i de seneste 2 år. I opfylder således allerede betingelserne på nuværende tidspunkt.

På denne måde får samlevende par næsten samme rettigheder som, hvis de var gift, men der er dog den forskel, at en efterlevende samlever i modsætning til ægtefæller ikke har mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo med førstafdødes børn.

Ægtefæller er ligeledes helt fritaget for boafgift (arveafgift), hvorimod samlevende skal betale 15%.

Hvis I ønsker at oprette et testamente er jeg gerne behjælpelig hermed. Jeg vil i så fald anbefale, at I udfylder spørgeskemaet, hvorefter jeg med baggrund heri vil udfærdige et udkast til testamente til jer. Herved vil I kunne begunstige hinanden mest muligt, og samtidig træffe beslutning om, hvorledes arven efter den længstlevende af jer skal fordeles.

Udkastet er blot ment som et udgangspunkt, og der vil i prisen være inkluderet et telefonmøde, således at I kan komme med spørgsmål, rettelser og kommentarer til det fremsendte udkast.

Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at sende en e-mail eller ringe på tlf.nr. 86 18 68 46.

Med venlig hilsen

Amalie Baden, advokat