Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Hvad er tvangsarv?

Hvem er tvangsarvinger? Hvad udgør tvangsarven i Danmark? Hvad gør du, hvis dit barn skal arve mindst muligt?

Hvem er tvangsarvinger?

Dine tvangsarvinger er i følge arveloven din ægtefælle samt dine livsarvinger.

Dine livsarvinger er dine børn. Såfremt en af dine børn ikke måtte overlever dig, vil dennes børn træde i stedet for. På den måde kan dine børnebørn eller oldebørn blive dine tvangsarvinger, når deres far/mor er gået bort.

Din ægtefælles arveret bortfalder, når der er bevilget en separation eller skilsmisse.
Er du ugift og barnløs, har du ingen tvangsarvinger og kan frit oprette et testamente, hvor alt, der falder i arv efter dig skal tilfalde eksempelvis dine nevøer og niecer.

Hvad er tvangsarvens størrelse?

Såfremt du har tvangsarvinger, skal de (sammenlagt) arve mindst 25% af nettoformuen i dit dødsbo. Har du både ægtefælle og børn, får de hver især halvdelen af tvangsarven, dvs. 12,5 % til din ægtefælle og 12,5% i alt til dine børn.

Efterlader du dig eksempelvis 1.200.000 kr., vil tvangsarven udgøre 300.000 kr.

Tvangsarv må ikke forveksles med den ”legale arv”, som er den standard-arvelod efter arveloven, som arvingerne modtager, hvis der ikke er oprettet et testamente. Tvangsarven er ¼ af den legale arv.

Tvangsarvens størrelse

Kan man gøre børnene eller ægtefællen arveløs?

Når man er tvangsarving, kan man ikke gøres arveløs. Skal en tvangsarving ikke arve noget som helst, skal du sørge for ikke at eje noget ved din død.

En tvangsarving kan også gøres arveløs, hvis tvangsarvingen selv ønsker at underskrive et egentligt arveafkald.

Derudover gælder der en social beskyttelsesregel for din efterlevende ægtefælle om, at han/hun har ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammenlagt med ægtefællens egen boslod, arvelod og særeje udgør 850.000 kr. hvis du dør i 2023 (beløbet pristalsreguleres årligt). Denne regel om ægtefælleudlæg/sup­pleringsarv ”trumfer” dine børns ret til tvangsarv, således at de i givet fald risikerer ikke at arve noget.

Hvis et eller flere af børnene skal arve mindst muligt

Du kan med et testamente bestemme, at et eller flere af børnene skal arve mindst muligt, dvs. deres tvangsarv. Såfremt du er gift og I har almindeligt formuefællesskab, vil et sådant testamente i sig selv medføre, at din ægtefælle vil kunne sidde tilbage med 15/16 (93,75%) af jeres samlede formue.

Såfremt du efterlader dig en større millionformue, kan du også bestemme, at børnene maksimalt skal arve 1.000.000 kr. efter dig, uanset at tvangsarven ellers ville have været et større beløb. Denne ”millionbegrænsning” af tvangsarven pristalsreguleres hvert år og udgør i 2023 1.410.000 kr.

Fordel testamente længstlevende

Hvis du/I ønsker, at et eller flere af børnene skal arve mindst muligt, kan du/I oplyse mere om dette i spørgeskemaet om testamenter. (link til spørgeskema)

Se også artiklen om beskæring af børnenes arv til tvangsarv.

Hvilke regler hvis du gifter dig med en fra et andet land?

"Hvem arver dig"-testen

Hvis du er i tvivl, om hvem der arver dig, eller hvis du blot ønsker advokatens råd i din familiesituation, kan du prøve vores gratis arvetest her.
Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten