Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der underskrives foran en notar. Notarens gebyr på 300 kr. sikrer, at testamentet bliver fundet og fulgt, når testator går bort.

Hos MinAdvokat.dk udfærdiger vi som udgangspunkt testamentet som et notartestamente. Det endelige testamente bliver sendt som PDF-fil pr. e-mail – parat til at blive printet ud i to eksemplarer og underskrevet hos hos den lokale notar.

Vi kan også lave vidnetestamenter, hvis du f.eks. er i tidsnød på grund af en forestående ferierejse. Typisk oprettes testamentet igen som notartestamente, når ferien er vel overstået.

Testamente eksempel

Hvad er en notar?

En notar er en medarbejder i Skifteretten – typisk en dommerfuldmægtig. Der findes en Skifteret i hver retskreds i Danmark – dem er der 24 af. Når du opretter et notartestamente med MinAdvokat.dk, medfølger der oplysning om notarens adresse og åbningstid, samt vejledning i, hvordan testamentet i praksis underskrives. Man behøver typisk ikke bestille tid til mødet hos notaren.

Har du ikke selv mulighed for at komme ud til notaren, for eksempel fordi du er sengeliggende, er det muligt at få notaren til at komme ud til dig med taxa – typisk vil notaren dog gerne have, at en advokat også er til stede.

Hvorfor hedder det et notartestamente?

Det fremgår af arveloven, at et testamente bliver gyldigt, hvis det oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar. Deraf navnet “notartestamente”. Man kan også lovligt underskrive testamentet foran to neutrale vidner – hvis en række betingelser er opfyldt. Nogle mener, at op imod 97% af alle testamenter i Danmark oprettes som notartestamenter – da der ikke findes statistik over vidnetestamenter, kendes den nøjagtige fordeling af notar- og vidnetestamenter imidlertid ikke.

Er det ikke billigere at oprette et vidnetestamente?

Hvis du underskriver testamentet foran to neutrale vidner, sparer du notargebyret på 300 kr. At vidnetestamenter som hovedregel frarådes, skyldes, at risikoen for, at et vidnetestamente bliver tilsidesat, er langt større. Ofte er det muligt at få notaren til at møde op med kort varsel, hvis testatorens helbred ikke giver mulighed for at tage ind til et møde med notaren i Skifteretten.

Kan der være fejl i et notartestamente?

Notaren indestår for, at testatoren er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamentet. Notaren foretager imidlertid ikke nogen egentlig juridisk gennemgang af testamentet. Der kan udmærket være fejl, uklarheder og forglemmelser i teksten i et notartestamente, hvilket kan give grundlag for en strid om arvens fordeling.

Hvordan laver jeg et notartestamente?

Med MinAdvokat.dk har du mulighed for at få udfærdiget et notartestamente. Du bestiller et testamente ved at besvare vores interaktive spørgeskema. Det tager cirka 15 minutter. Herefter udfærdiger vi dit testamente og 2 erfarne advokater kigger det igennem for at sikre dets kvalitet.

Det sker alt sammen til en lav internetpris på 3.750 kroner inklusive moms og rådgivning pr. telefon eller e-mail. Hertil kommer notarens gebyr på 300 kroner, som betales til notaren i forbindelse med testamentets underskrivelse.

Du kan gå i gang med dit testamente ved at gå ind på spørgeskemaet.

Oprettelsen af et testamente

Forløbet omkring et testamentet ser typisk således ud:

Du bestiller et testamente på spørgeskemaet. Det tager cirka 15 minutter at udfylde skemaet.

  • Vi udfærdiger første udkast. Det tager ca. 20 arbejdsdage.
  • Du får udkastet tilsendt per e-mail eller post. Herefter er der mulighed for at komme med rettelser, spørgsmål og tilføjelser. Det sker pr. telefon eller mail.
  • Vi udfærdiger det endelige testamente og sender dette til dig sammen med vejledning til, hvordan du får det underskrevet sammen med den nærmeste notar.

Pris for vores arbejde er lav og fast: 3.750 kroner.

Testamente single

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten

Hvad har andre bestemt i deres testamenter?

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret