Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Fejl og forglemmelser fra praksis

Nedenfor har vi gennemgået nogle af de fejl og forglemmelser, vi er stødt på i testamenter (som andre har skrevet)

1) Livsarvinger (uklar formulering)

2) Uklogt at nævne i testamente (men klart nok)

3) Mindre afgørende fejl (men stadig fejl)

4) Advokattvang

5) Bobestyrer

6) Ikke gyldigt

7) Fortolkning

8) Sjusk

9) Dødsfaldsrække overset

Livsarvinger

Subsidiære arvinger -dvs. hvem der skal være arvinger i anden række, kan være uklart formuleret.

Bør ikke stå i testamente

Formålsbestemmelser er i bedste fald overflødige gentagelser af, hvad der allerede står i testamentet – i værste fald kan de være misvisende og skabe grobund for senere arvestrid. For hvis formålsbestemmelsen ikke stemmer overens med resten af testamentet – er det så formålsbestemmelsen eller testamentets juridiske bestemmelser, der bedst afspejler afdødes ønsker?

Begravelsesønsker i selve testamentet er en dårlig idé. Ofte bliver testamentet først fundet efter, at begravelsen har fundet sted.

Advokattvang

Advokattvang ved senere ændring af testamentet.

Bobestyrer

Krav om bobestyrer – også selvom arvingerne kan blive enige om et privat skifte.

Bobestyrer kan forhindre et privat skifte.

Ikke gyldigt

Nogle gange er der bestemmelser, der er decideret ugyldige.

Fortolkning

Nogle gange er bestemmelser indholdsmæssigt uklare.

Sjusk

Nogle gange er der tydelige misforståelser af reglerne – eller sætninger som er dårligt formulerede.Dødsfaldsrækkefølge overset

Manglende stillingtagen til arven efter længstlevende