Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Min kommende mand har særbørn – skal vi have ægtepagt eller testamente?

Jeg kan læse på jeres hjemmeside, at man kan få gratis råd om hvad der er bedst at oprette (ægtepagt eller testamente) inden man bestiller dette hos jer.
Min kæreste og jeg har købt hus sammen, og vi skal giftes. Vi ønsker at lave særeje på den “formue” vi hver især har haft med os, så vi hver især får det med vi har lagt i huset, og derefter deler resten af husets værdi. Hvilket dokument skal vi oprette?

Svar:

Det er en ægtepagt, du dér beskriver. Et ægteskab kan (generelt set) stoppe på to måder – enten ved skilsmisse eller ved den enes død. Testamenter regulerer midlernes fordeling ved død, mens ægtepagter primært regulerer “skilsmissesituationen” og det er en sådan, I skal oprette.

En mulighed ville være, at I fik brøkdelssæreje, således at en vis procentdel af jeres respektive formuer var særeje? Det er også muligt at få særeje om en del af friværdien i ejendommen eller et bestemt beløb af jeres respektive formuer (sumsæreje).

I kan således beholde jeres respektive ”særejeformuer” ved skilsmisse, hvis I vælger at oprette en ægtepagt.

I kan oprette ægtepagt via det intelligente spørgeskema. Vi skræddersyr et udkast på baggrund af jeres indtastede ønsker, og sender udkastet til jer per e-mail. Herefter tager vi en snak pr. telefon til afklaring af evt. spørgsmål, rettelser og kommentarer, som I måtte have. Prisen er kr. 3.750 inkl. moms. for en ægtepagt.

Dertil kommer statens tinglysningsgebyr for ægtepagten på 1.850 (2024-tal).

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg