Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Jeg har gæld – bør vi få særeje i vort ægteskab?

Jeg skal giftes i juni måned. Og er i tvivl om jeg skal lave en ægtepagt med min kommende hustru.

Jeg har udover mit fast job en virksomhed I/S som har en mindre gæld på ca. 130.000 kr.
Jeg er ikke interesseret i, hvis virksomheden går konkurs at min kone skal hæfte for min gæld.
Skal jeg lave en ægtepagt?

Svar:

Tillykke med den forestående vielse.

Din hustru hæfter ikke for din gæld, selvom I nu bliver gift. Der er ingen “automatisk ægtefællehæftelse” i dansk ret, selvom I undlader at oprette ægtepagt og har delingsformue (tidligere omtalt som ”fælleseje”). Dette er desværre en udbredt myte.

Eneste undtagelse til denne klare hovedregel er eventuel fremtidig personlig gæld til SKAT, som du måtte oparbejde efter vielsen, idet din ægtefælle hæfter for betalingen af din restskat, hvis du ikke selv kan betale – men jeg kan forstå, at dette (endnu) ikke er relevant i jeres situation.

Én ting er under ægteskabet – en anden ting er, hvad der sker ved ægteskabets ophør:

Hvis I bliver separeret/skilt og har delingsformue, vil hun skulle af med halvdelen af sine aktiver til dig (og omvendt).
Har du til den tid en stor gæld pga. en konkurs, vil det være dine kreditorer, der får halvdelen af hendes aktiver, hvis I har delingsformue.

Tilsvarende problem vil opstå, såfremt du går bort og efterlader dig en stor gæld. Hvis I derimod har særeje, vil din hustru ikke skulle af med halvdelen af sine værdier til dig/dine kreditorer ved ægteskabets ophør.

Du kan således overveje at lave ægtepagt om særeje for at være sikret mod at skulle aflevere halvdelen ved en evt. skilsmisse eller ved dødsfald.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg